Wotchila so Pólska?

póndźela, 04. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Po tym zo bě nacionalno-konserwatiwna strona Prawo a Sprawnosć (PiS) Jarosława­ Kaczyńskeho njedawno absolutnu­ wjetšinu w sejmje zdobyła, přewza wona knježerstwo Pólskeje.

Waršawa (dpa/K/SN). Spočatk je činiła dwělomna reforma wustawoweho sudnistwa z přitřihanjom kompetencow; kónc tydźenja slědowaše kontrowersny me­dijowy zakoń, zmóžnjacy knježerstwu, w zjawnoprawniskej telewiziji a rozhłosu wobsadźić nawodne městna ze swo­jimi ludźimi, rozprawja powěsćernja dpa.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND