„Sedźimy kaž na bombje“

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pólske knježerstwo wuměnja wodźacych zastojnikow institucijow

Waršawa. Nowe pólske knježerstwo z ministerskej prezidentku Beatu Szydło na čole z wotmachom wšitke wodźace pozicije w ministerstwach, financnych zarjadach a wojewódstwach wuměnja. Při tym dźe wo cyłkownje 1 500 wodźacych zastojnikow. Dźěłoprawniske zakonje, kotrež na přikład zakazuja, samodruhe žony pušćić, nowe knježerstwo zańč nima. Tak rozprawja zastojnica ze Šleskeje, kotraž nochce mjenowana być, nowinarjam Gazety Wyborczeje wo atmosferje w komunalnych zarjadach. „Sedźimy kaž na bombje, wšako wěmy, što nam hrozy.“ Ći, kotřiž smědźa wostać, dóstanu dźěłowe zrěčenje z nowymi kondicijemi.

Nawodnica kenclije ministerskeje prezidentki, Beata Kempa, w konserwatiwnej nowinje Nasz Dziennik tele postupowanje zakituje. „Štóž njeje zwólniwy z nowym knježerstwom dźěłać, swoje dźěło zhubi.“ W sejmje wona argumentowaše, zo trjeba Pólska „nowe čerstwe mocy, kotrež kraj ruku w ruce sporjadkuja“.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND