Dźeń pozdźišo znowa přěhrali

srjeda, 24. februara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda – EHC Frei­burg 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

24 hodźin po poražce přećiwo Freiburgej (3:4 po třělenju penaltyjow), wočakowachu Běłowodźanscy lodohokejisća znowa team z Breisgauwa w liščej jamje. Za hosći běše to třeća hra w běhu štyrjoch dnjow, štož pak na lodźe pytnyć njebě. Nimale kóždu 50:50-situaciju woni za sebje rozsudźichu, skutkowachu čerstwiši a wojowachu wo kóždy puk domjacych. Pola žołto-módrych Łužiskich liškow ­njeje tónraz w defensiwje klacało, ale skerje w ofensiwje. Nazhonići hrajerjo, kotřiž bychu poprawom ceptar do rukow wzać dyrbjeli, mějachu špatny dźeń.

Partija hodźi so spěšnje analyzować. W prěnjej třećinje běchu Běłowodźanske liški hišće lěpši cyłk, znowa pak na jara sylnym wrotarju hosći Benu Meisneru zwrěšćichu. Wón bě kaž hižo dźeń do toho najlěpši akter. Freiburgčanow w druhej třećinje trjechichu woni dwójce do čorneho (27. a 39.), štož hodźi so na kóždy pad jako zasłužene wopisać. Wšako běchu nětko aktiwniši team. A w třećim wotrězku hóstni hrajerjo efektiwnje zakitowachu, njemějachu pak při tym přewulke ćeže, dokelž Běłowodźanam zas a zaso ideje falowachu.

Dwoje nowe wrota za dorost Sokoła

srjeda, 24. februara 2021 spisane wot:
Tučasnje drje wjedra a lockdowna dla nichtó na kopańcu wažnosć njekładźe, jónu pak budźe zaso čiłe žiwjenje na sportnišću knježić. Tak su za dorost Sokoła Ralbicy/Hórki dwoje nowe małe wrota wobstarali, zo móže tón potom wuspěšnje dale treno­wać a hrać. Na małym polu wubědźuja so štyri Ralbičanske mustwa: jedne młodźiny D, jedne młodźiny E a dwě młodźiny F. Wulki dźak wuprajeja Sokoljo wšitkim­ podpěraćelam, kotřiž su nowonakup zmóžnili. Foto: Maik Brězan

Jana Kralec, Katrin Spiesec, Anne Juršowa, Marina Köhlerowa a Rejzka Wjeńcyna (wotl.)Jörg Stephan (4), Tereza Wićazowa

Wolejbul je tež w Serbach jara woblubowana sportowa družina. Nimo wólnočasneho wolejbula mamy něko­tre aktiwne serbske mustwa, kotrež w dypkowych hrach pilnje­ wo dypki při wysokim saku a wo dobre­ zaměstnjenje w tabulce wojuja. Zo by so to poradźiło, specializuja a wukmanjeja so jednotliwi hrajerjo ­na wěste pozicije. Dźensa předstajamy tule nadawki přistajerki/přistajerja.

Nadawk přistajerja je technisce jara naroč­ny, wšako je w nimale kóždej hrajnej situaciji za druhi kontakt z bulom zamoł­wity. Tohodla je přistajer při kóždym nadběhu wobdźěleny. W Hrajnym zjednoćenstwje Pančicy-Worklecy hraje pjeć přistajerkow: Jana Kralec (wokomiknje w maćernym dowolu), Katrin Spiesec (wokomiknje w maćernym dowolu), Anne Juršowa, Marina Köhlerowa a Rejzka Wjeńcyna (přisp. někotre hrajerki hraja na dwěmaj pozicijomaj). Přistajerjej w prěnim muskim mustwje Viktorije Worklecy staj Marcel Rjelka a Christian Weitzmann.

Z dypkom so spokojić dyrbjeli

wutora, 23. februara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda – EHC Frei­burg 3:4 po třělenju penal­tyjow (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Minjeny štwórtk wječor witachu Běło­wodźanske lodohokejowe liški k nachwatanskej hrě mustwo z dalokeho Freiburga. K zadźiwanju wšitkich sedźeše jedyn z najlěpšich domjacych hrajerjow Kale Kerbashian jenož na tribunje. Po zdaću chcyše coach Chris Straube jenož raz testować, kak bjez njeho w defensiwje běži. Facit z partije pak je, zo by zawěsće mudrišo było Kanadźana zasadźić. Byrnjež Łužiske liški dosć derje wustupowali, pobrachowachu jim Kerbashianowe kreatiwne kaž tež lesćiwe akcije.

Hornjołužičenjo jara derje startowachu a wuhrachu sej někotre dobre móžnosće. W 11. a 12. min. trjechištaj Luis Rentsch po perfektnej přihrawce Brada Rossa kaž tež Benett Roßmy po rjanym soloběhu k nawjedowanju. Poprawom wupadaše wšitko za suwerenym nawjedowanjom, tola 31 sekundow do prěnjeje přestawki hosćo z Breisgauwa po wuběrnej kombinaciji na 1:2 skrótšichu.

12,5 km, masowy start, žony, 21.2.2021:

1. Lisa Theresa Hauser (AUT) 36:05,7

2. I. Landmark Tandrevold (NOR)+21,7

3. Tiril Eckhoff (NOR) +23,0

4. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +23,6

5. Lisa Vittozzi (ITA) +48,9

6. Franziska Preuß (GER) +52,6

7. Hanna Öberg (SWE) +57,7

8. Dorothea Wierer (ITA) +1:05,3

9. Baiba Bendika (LAT) +1:14,3

10. Vanessa Hinz (GER) +1:21,2

11. Linn Persson (SWE) +1:26,5

12. Olena Pidgruschna (UKR) +1:36,5

13. Markéta Davidová (CZE) +1:43,7

14. Elvira Öberg (SWE) +1:54,9

15. Lena Häcki (SUI) +2:06,6

15 km, masowy start, mužojo, 21.2.2021:

1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 36:27,2

2. Johannes Dale (NOR) +10,2

3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +12,8

4. Simon Eder (AUT) +23,1

5. Jakov Fak (SLO) +30,0

6. Tarjei Bø (NOR) +33,3

7. Lukas Hofer (ITA) +39,7

8. Johannes Thingnes Bø (NOR) +45,4

9. Alexander Loginow (RBU) +50,0

10. Sebastian Samuelsson (SWE) +59,7

11. Christian Gow (CAN) +1:02,1

12. Arnd Peiffer (GER) +1:09,2

13. Simon Desthieux (FRA) +1:21,9

14. Eduard Latypow (RBU) +1:32,1

15. Matwej Jelissejew (RBU) +1:43,9

Kak rady bychu přiwisnicy FC Energije Choćebuz Dimitara „Mitka“ Rangelowa w hrajnej dobje 2020/2021 w mu­stwje a na hrajnišću regionalneho ligista widźeli. Zrěčenje tehdom 37lětneho pak njebu loni na dobro womłodźenja kadra podlěšene. Fanojo běchu wězo chětro frustrěrowani. Dimitar Rangelow, kiž by­dleše ze swójbu hižo dlěši čas w Choćebuzu, dźěše wróćo do bołharskeje domi­zny, a nadběhuje nětko za swoje prě­nje­ towarstwo w swojej karjerje, a to za Slawiju Sofia. Po zdaću pak je připóznaće Bołhara w Choćebuzu dale wulke. Bjezporočneho hrajerja wuzwolichu přiwisnicy FCE mjenujcy za koparja lěta 2020, a to z 2 599 hłosami. Po 2019 sta so wón wospjet z dobyćerjom naprašowanja. Do­kład­nje na jeho 38. narodninach 9. februara su zamołwići FC Energije ranking wozjewili, štož móže so jako małe znamjo wotrunanja widźeć. Za Rangelowom wobsadźi Felix Brügmann, kiž bě w sezonje 2020 ze štyrnaće wrotami třělc lěta, z 1 850 hłosami druhe městno. Tobias Eisen­huth slěduje z 1 202 hłosomaj na třećim městnje.

Dalša sezona w sakskej klasy za Worklečanow

wutora, 23. februara 2021 spisane wot:

Bychmy-li tele hłowne nadpismo w meji na sportowych stronach Serbskich Nowin čitać móhli, by to wulke překwa­pjenje a wjeselo wolejbulistam Viktorije Worklecy było. Woni mějachu dźě jenož jedyn wažny zaměr w tutej sezonje, a to klasu dźeržeć! Započatk hrajneje doby 2020/2021 je so tež jara derje radźił. Tři dobyća a tři snadne poražki wunjesechu Worklečanam w oktobrje respektabelne 5. městno w tabulce sakskeje klasy. Na to pak zadźěwaštej korona a z njej zwjazany lockdown dalšim winowatostnym dypkowym hram.

Wot toho časa wšitcy přiwisnicy wolejbuloweho sporta na nowozapočatk treninga a hrow čakaja. Tydźenja pak rozšěri so powěsć, zo je so prezidij wolejbuloweho zwjazka Sakskeje rozsudźił sezonu cof­nyć: žane hry, žane mišterstwo kaž tež žadyn postup a žadyn zestup. Nazymu započnje so nowa sezona ze samsnymi mustwami a samsnymi zestawami staflow.

Z wulkim wjeselom, z wulkim přesłapjenjom abo z měšeńcu wobeju su so najlěpše biatletki/najlěpši biatleća swěta wčera abo hakle dźensa z Juliskich Alpow w Słowjenskej na dompuć nastajili. Wot 10. februara hač do wčerawšeje njedźele wotměchu so swětowe mišterstwa (WM) biatlona w Pokljuce.

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Po tójšto lětach běše to skónčnje zaso raz tajke prawe wjedro za zymski sport. A mnohim Serbam, kotřiž njemóžachu tónraz na zymski dowol, bě to znajmjeńša małe narunanje. Štóž njeje sankował, sněhakował abo na lodźe so smykał, bě sam wina.

Wosebje za twjerdu sportowu družinu lodohokej běchu wuměnjenja perfektne, štož sym tež ja skónčnje zaso raz runja druhim lubowarjam čorneje gumijoweje tačele wužiwał. Apropos twjerda spor­towa družina: Ze swojimi kumplemi a fachowcami­ běch w minjenych lětach zas a zaso filozofował, kotra z njeličomnych sportowych družin drje je najćeša, najbolostniša, najekstrem­niša abo najbóle napinaca? Ženje so jednohłósnje na jednu jeničku dojednali njejsmy. Kak chceš to tež měrić abo po kotrych kriterijach wuzwolić? Namjety běchu stajnje jara wšelakoreho razu: ­diwersne bojowniske sportowe družiny, mjetańca, skakanje ze sněhakami, ­krosnowanje na najwyše horiny, wodobul abo samo šach?

Sport (19.02.21)

pjatk, 19. februara 2021 spisane wot:

Plan Žołto-módrych steji

W 111. lěće swojeho wobstaća je so předsydstwo Žołto-módrych Kulow online zetkało, zo by swoju hłownu zhromadźiznu přewjedło. Na njej dojednachu so sportowče a sportowcy wokoło předsydy Rolanda Stiebitza na štyri terminy, za kotrež pak žanu garantiju njepřewozmu. Nimo toho chcedźa, ručež to wjedro dowoli, nowy trawnikowe wolejbulnišćo w Brěžkach přepodać.

17./18.04. nócny wolejbul

04.07.  lěćny sportowy swjedźeń

27.08.  hłowna zhromadźizna

02.10.  nazymski wolejbulowy turněr

Wobchod wotewrjeny

Fanowy wobchod „Hokejowa liška Łužica“ w Běłej Wodźe je zaso wotewrjeny. Wot póndźele do pjatka wot 10 – 12 hodź. a wot 14 – 18 hodź. poskićeja tam poradźowanje po telefonje abo přez mejlku. Nawoda wobchoda Heiko Rauhut k wotběhej serwisa call & collect: „Po prěnim telefoniskim kontakće, po­radźowanju a skazanju dojednamy so z kupcom na termin, hdyž móže sej wěcy wotewzać. Prošu z EC- abo kreditowej kartku zapłaćić.“ Kontaktowe daty: 0 35 76 / 2 15 56 00 abo

Hišće raz přećiwo EHC Freiburgej

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND