SJ Chrósćicy II

– HZ Rakecy/Šćeńca II 9:1 (7:1)

Zestawa domjacych: Hejduška – M. Donat, Mark, H. Zynda (70. Šmit), Lešawa, Bogusz (59. J. Donat), Wowčer, Bětnar, Mohaupt (79. J. Zynda), Domaška, Liznar

Po wjace hač dwěmaj měsacomaj chcychu koparjo rezerwy Chróšćanskeje SJ přećiwo direktnemu susodej w tabulce z Rakec skónčnje zaso raz dobyć. Wonkowne wuměnjenja běchu wuběrne. Tež dosć hrajerjow mějachu Chróšćenjo k dispoziciji. Tak běše nadźija trenarskeje dwójki Bosćij Klimant/Matijas Dórnik na wuspěch tohorunja jara wulka.

W Holešowskej Dubrawce su so njedawno tež konjacy sportowcy ze swojimi zapřahami wubědźowali. Dobyła je jězdźenje přez zadźěwki trójka ze Smjerdźaceje. Pohonč René Bulank, přiwóznik Heiko Buška a kóń Wulkan běchu w cyłkownym hódnoćenju po dwěmaj přeběhomaj najspěšniši. Lěpšina přećiwo dwupřežnym wozam bě ta, zo je jednotliwy kóń krótšo zapřehnjeny hač dwaj­. Foto: Tomaš Šołta

Delnjoserbja dobyćerjo partije

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Serbske koparje

– Team Nordschleswig 3:2

Wuspěšnu mjezynarodnu koparsku hru je minjeny pjatk něhdźe 300 ludźi w Hochozy (Drachhausen) w zarjadniskim hamće Picnjo (Peitz) dožiwiło. Mocy měriłoj stej tón wječor mustwje Serbske ko­pa­rje – Delnjoserbja z Němskeje – a Team Nordschleswig – Němcy z Danskeje. Zhromadnje z Hochožanskim sportowym zjednoćenstwom, z Domowinskej župu Delnja Łužica a z podpěru Lutowarnje Sprjewja-Nysa su čłonojo Serbskich koparjow duel spřihotowali.

Po zajimawych a napjatych 90 mjeń­šinach su delnjoserbscy koparjo, pochadźacych z dźesać wšelakich wsow, hraj­nišćo jako dobyćerjo wopušćili, přewinywši Němcow z Danskeje z 3:2. Wosebje w prěnim połčasu pak běchu hosćo ze swojimi mnohimi młodymi hrajerjemi wotběh postajeli.

Pančičenjo dočasny mišter

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

ST Marijina hwězda – ST Ćisk II 9:0 (5:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, Škoda, Rab, R. Hawš, Peschmann (46. Pjetaš), Šołta, O. Hawš, Cyž (46. Bělk), Eldor, Pakoßnick (57. Schmidt)

Z wysoko zasłuženym domjacym dobyćom před 100 přihladowarjemi su sej chowancy koparskeho trenarja ST Ma­rijineje hwězdy Erwina Kleinmanna hižo dočasnje staflowe dobyće a tak postup do wokrjesneje wyšeje ligi zawěsćili. Při lěćnych temperaturach hosćićeljo duel na hrajnišću jasnje postajachu. Wo prěnje wrota pak postara so Ali Eldor hakle w 16. min. z wěsće přetworjenej jědnatku, po tym zo bu Richard Hawš w šěs­nat­ce potorhnjeny. Dalše wrota w prěnim połčasu třělichu Christoph Cyž z hłowu (22.) a z nohu (28.), Dawid Šołta z hło­wu (36.) a Richard Hawš (39.), kiž trjechi ze zdalenosće 16 metrow. Hosćo mějachu jenož jednu naspomnjenjahódnu składnosć, kotruž pak wrotar Dawid Matik znješkódni (44.).

Wuslědki (04.06.19)

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Kopańca, NOFV-wyša liga

Grimma – Radebeul1:1 (0:1)

Großenhain – Niska1:1 (0:0)

Pirna-Copitz – Wocl Riesa 1:3 (0:1)

Taucha – Markranstädt 2:0 (0:0)

Lößnitz – Glauchau5:1 (2:1)

Markkleeberg – Nowosólc-Hródk 1:4 (0:1)

Mittweida – Kamjenica 2:0 (0:0)

1. FC Grimma 26 58 : 23 62

2. Jednota Kamjenc 26 51 : 24 48

3. FV Přezjednota Niska 26 38 : 33 46

4. FC 1910 Lößnitz 26 52 : 33 44

5. FSV Nowosólc-Hródk 26 52 : 37 43

6. Großenhainski FV 90 26 49 : 37 40

7. VfL Pirna-Copitz 07 26 49 : 44 37

8. Germania Mittweida 26 31 : 42 35

9. BSG Wocl Riesa 26 43 : 46 34

10. Kickers Markkleeberg 26 33 : 41 32

11. Radebeulski BC 08 27 34 : 34 31

12. SG Taucha 99 26 38 : 45 27

13. BSC Rapid Kamjenica 27 37 : 66 23

14. SSV Markranstädt 26 21 : 45 22

15. VfB Empor Glauchau 26 36 : 72 18

16. SV Olbernhau 0 0 : 0 0

krajna klasa

Drježdźany-Strěžin – Ćisk 6:1 (2:1)

Nowe Město – Großröhrsdorf 5:0 (1:0)

Běła Woda – Laubegast 0:3 (0:1)

Oderwitz II – Neugersdorf II 0:5 (0:1)

Rotacija Drježdźany – Horni kraj 9:5 (4:0)

Trjebin – Borea Drježdźany 4:0 (1:0)

Weixdorf – Chrósćicy 2:0 (1:0)

1. LSV Nowe Město 24 74 : 22 55

2. SZ Drježdźany-Strěžin 24 51 : 24 50

3. Laubegast 24 65 : 33 48

4. FC Neugersdorf II 24 46 : 33 38

5. FSV Oderwitz II 24 43 : 39 34

6. VfB Běła Woda 1909 24 56 : 47 33

7. SG Weixdorf 24 50 : 47 33

8. SJ Chrósćicy 24 52 : 58 30

9. SC Borea Drježdźany 24 39 : 53 27

10. ST Ćisk 24 37 : 55 27

11. TSV Rotac. Drježdźany 24 47 : 55 26

12. SC Großröhrsdorf 24 36 : 45 24

13. ST Horni kraj-Sprjewja 24 42 : 88 22

14. ST Trjebin 24 29 : 68 13

Přećiwnik wjace zboža měł

póndźela, 03. junija 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – HZ Rakecy/Šćeńca 6:7 po jědnatkach (2:2, 0:1)

Zestawa domjacych: Mjetaš-Wowčer, Rychtar, Statnik, Brückner, M. Žur, Jakubaš (41. Serbin), Šołta, Lulak, Šwejda (41. Krawc), Hrjehor, S. Žur (71. Brězan)

Znowa wočakowaše stara koparska garda Sokoła Ralbicy/Hórki susoda z Rakec, tónraz pak w połfinalu wokrjesneho pokala. A wona bě warnowana, wšako móžeše dypkowu hru hakle w druhim połčasu za sebje rozsudźić.

Hra dočasnje zakónčena

póndźela, 03. junija 2019 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– ST Łuty 3:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl (30. R. Cyž), Škoda, Rab, R. Hawš, Peschmann, Šołta, O. Hawš, Pjetaš, Eldor (46. Winkler), Pakoßnick

Chětro njesławny kónc měješe dypkowa hra mjez koparjemi ST Marijineje hwězdy a ST Łutow. Sudnik André Wende dyrbješe duel hižo po 50 mjeńšinach zakónčić, dokelž stejachu hosćo jenož hišće ze šesćomi na hrajnišću. Po prawidłach koparskeho zwjazka pak dyrbi w jednym mustwje znajmjeńša sydom hrajerjow być. Za rozsud sudnika rozsudna scena pak bě hižo w 24. min., jako dóstaštaj hnydom dwaj Łutowskaj hrajerjej čerwjeny kartonk. Dóšło bě k tomu po hrubym foulu Alija Eldora, kiž dósta za njón žołtu kartu. Na to pak bu wón wot přećiwnika skřiwdźeny a atakowany, tak zo sudnik hnydom dweju Łutowčanow k dušowanju pósła.

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Prjedy hač so aktualnemu sportej wěnuju, njech je mi dowolene, tróšku do stawiznow sporta pokuknyć a při tym sportowy podawk zašłosće trochu wobswětlić.

1994 wotměchu so swětowe mišterstwa w kopańcy prěni króć w USA. Němske mustwo poda so jako zakitowar titula z wulkimi wočakowanjemi a nadźijemi do Los Angelesa. Tola runje tak kaž loni, hdyž bě so jako zakitowar titula do Ru­skeje podało a tam hižo w předkole zwrěšćiło, dyrbjachu Němcy tehdy po poražce 1:2 přećiwo Bołharskej w štwórćfinalu swoje kófry pakować. Finale docpěštej 1994 Brazilska a Italska. Prěni króć na swětowych mišterstwach rozsudźi kónčnu hru třělenje jědnatkow. Před nimale 95 000 přihladowarjemi w Rose-Bowl-stadionje w Los Angelesu mějachu Brazilčenjo wjace zboža a dobychu 3:2.

Wuslědki (03.06.19)

póndźela, 03. junija 2019 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla 2

Lubuš – Haselbachtal 0:4 (0:2)

Mały Wosyk – Njebjelčicy 3:2 (1:1)

Wulka Dubrawa – Chrósćicy II 3:0 (0:0)

Wulke Ždźary – Malešecy 0:3 (0:1)

Łuty – Nadrózna Hrabowka 0:3 (0:1)

Wojerecy II – Łaz/Běły Chołmc 0:4 (0:3)

Marijina hwězda – Ćisk II 9:0 (5:0)

1. ST Marijina hwězda 26 82 : 14 67

2. HZ Łaz/Běły Chołmc 26 80 : 23 60

3. Traktor Malešecy 26 66 : 30 54

4. SV Haselbachtal 26 53 : 34 46

5. ST Ćisk II 26 41 : 47 41

6. HZ Wulke Ždźary 26 39 : 46 37

7. SJ Njebjelčicy 26 40 : 35 35

8. ST Wulka Dubrawa 27 46 : 64 33

9. Wojerowski FC II 26 40 : 46 32

10. Nadrózna Hrabowka 26 43 : 52 32

11. FSV Łuty 25 38 : 47 30

12. SJ Chrósćicy II 26 39 : 44 27

13. ST Lubuš 26 28 : 45 26

14. HZ Rakecy II/Šćeńca 26 27 : 72 18

15. ST Mały Wosyk 26 23 : 85 15

Sport (31.05.19)

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:

Druhi běh dumperowcow

Njedźelu w 14 hodź. zaklinči startowy signal za druhe wurisanje lětušich dumperowych mišterstwow Němskeje, a to w Bad Freienwaldźe. Prěni běh kónc apryla w Adelsdorfje­ bě Křesćan Grutka před Pawlom Domšom a Filipom Kralom dobył. Dalše wurisanja budu:

13. julija w Baćonju

31. awgusta w Drjowku

29. septembra w Hórkach

Hašerjo so wubědźuja

Wobornicy zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe zetkaja so pjatk, 7. junija, we Worklecach k druhemu lětušemu wubědźowanju w hašenju. Wone započnje so we 18.30 hodź.

02.08. 18.30 Sernjany

11.08. 13.30 Smjerdźaca

23.08. 18.30 Pěskecy

25.08. 14.00 Salow (pokal města Kulowa)

13.09. 19.30 Ralbicy

Kónctydźenska kopańca

01.06. 13:00  ST Lubuš II

  – Módro-běli Kulow II

01.06.  15:00  SV Hermsdorf II

  – SJ Njebjelčicy II

01.06.  15:00  ST Mały Wosyk

  – SJ Njebjelčicy

01.06.  15:00  ST 1896 Wulka Dubrawa

  – SJ Chrósćicy II

02.06.  13:00  Sokoł Ralbicy/Hórki

  – ST Porchow

02.06.  14:00  ST Marijina hwězda

  – ST Ćisk II

02.06.  15:00  SG Weixdorf

  – SJ Chrósćicy

02.06.  15:00  Drohotka Ramnow

  – Módro-běli Kulow

02.06.  15:00  Natwar Němske Pazlicy

  – Rakečanske ST

02.06.  15:00  ST Radwor

  – ST Hnašecy-Dobruša

Přihotowanski program Liškow

nawěšk

nowostki LND