To a tamne (13.07.15)

póndźela, 13. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Spušćejo so na swój nawigaciski nastroj je kolesowar w delnjofrankskim Wildfleckenje po wojerskim zwučowanišću jězdźił, jako tam runje třělachu. Dowolnik měješe koče zbožo: Wojak Zwjazkoweje wobory 35lětneho zadźerža. Na třělnišću wobsteješe tón čas najwjetši smjertny strach, kaž zamołwići zdźěleja. Muž chcyše sej z kolesom wulećeć. Dokelž so w kónčinje njewuznawaše, nastaji sej swój nawi. Policija jemu pomhaše, wojerske zwučowanišćo zaso wopušćić.

Peter Bauer je nowy swětowy mišter w spěšnofałdowanju kartonow pizzy. 27lětny je so sobotu na swětowych mišterstwach w porynsko-pfalcskej wsy Irsch přećiwo 20 konkurentam ze sydom krajow přesadźił. Wušiknje a spěšnje fałdowaše wón 13 tyzow w jednej mjeńšinje. Bauer bě hladajo na swój wuspěch překwapjeny: „Z tym njejsym ani ličił.“

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND