To a tamne (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hoberska technoparty je wobydlerjow małeje čěskeje wsy překwapiła. Zamoł­wići běchu priwatny swjedźeń z něšto stami hosći wočakowali. Město toho přijědźe po informacijach policije 4 000 ludźi ze wšeje Europy do małeje wsy Červený Újezd pola Teplic z runje 80 wobydlerjemi. Wobydlerjo nócnu hudźbu sćerpnje znjesechu. Policija party wobkedźbo­- waše, njemóžeše pak ničo chłostajomneho zwěsćić, kaž rěkaše.

Wosy dla je žona ze swojim motorskim čołmom na rěče Fulda pola Kassela znjezbožiła. Po informacijach policije bě so 52lětna sobotu insekta tak nastróžiła, zo stłóči płunowu ručicu. Šěsć metrow dołhi čołm na to raznje pospěši. Z wulkej spěšnosću a bjez kontrole wón z wody wujědźe a na kolesowanskej šćežce stejo wosta. Nichtó so njezrani. Škoda wučinja přiwšěm 3 000 eurow.

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND