To a tamne (20.10.15)

wutora, 20. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nižozemscy wojacy z turbanom na hłowje su w pomjeznej kónčinje mjez Bayerskej a Hessenskej wulke zadźiwanje zbudźili. Na naprašowanje wobydlerjow wokrjesa Main-Kinzig rěčnik wójska wěc rozkładźe: Nižozemska jednotka so tuchwilu w Bayerskej na zasadźenje w Afghanistanje přihotuje. Zo bychu połoženje awtentisce napodobnili, mějachu někotři swojoraznu uniformu woblečenu a čapku na hłowje, kotrež su w Afghanistanje z wašnjom. Bayersko-hessensku mjezu drje su mylnje překročili.

25 rybam žiwjenje wuchowali su wo­hnjowi wobornicy w Düsseldorfje. Techniski defekt lampy bě woheń w bydlenju zawinił. Horcoty dla so na to škleńca akwarija pukny. Přichwatani wobornicy njezhašachu tuž jenož płomjenja ale přesadźichu tež wohrožene ryby do wanje w kupjeli, kaž nowiny rozprawjeja.

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND