Won, won do swěta (3)

pjatk, 15. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Narodnu drastu, „kurty“, tadźikiske holcy a žony tam hišće wšědnje noša. Narodnu drastu, „kurty“, tadźikiske holcy a žony tam hišće wšědnje noša.

Po tym zo běch w Marokku pobyła, pytach za dalšim přebytkom zwonka Łužicy. Mój nowy wukrajny cil měješe slědowacej dypkaj spjelnić: 1. rusce ma so tam rěčeć­ a 2. tak njeznaty a njewšědny kaž móžno być. Tadźikistan přeću najbóle wotpowědowa­še. Tež hdy by staršimaj snadź hinak lubšo było, podach so sama do ­tohole kraja. Prajach sej: Pak to zmištruju abo nic, plana B njeje. Tak podach so zašłe­ lěto kónc awgusta na nimale tři a poł měsaca do Dušanbeja w Tadźikistanje.

Při schadźenju słónca w nowej, nachwilnej domiznje přizemich, zymski kabat woblečena, dokelž za njón městna w kófru njebě. Šofer mje při přijomnych 20°C na lětanišću wotewza. Na křižowanišću njedaloko centruma pozastachmoj, zo by wón moje bydlenje namakał. Na jednym boku rjany, nowy wysokodom z marmora a škleńcy, na tamnym starodawny, dodźeržany swětłomódry kompleks ze sowjetskeho časa. To druhe so jako moje nowe „doma“ wukopa. Lift njedźěłaše, tak zo dyrbješe šofer mój 30 kilogramow ćežki kófer hač do dwanateje etaže njesć, hdźež sej bydlenje z Němcomaj a Francozowku dźělich.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Chuduške kamjentne chěžki zwonka moderneje stolicy při wuběžkach horin Fan Foto: Hanka Šołćic
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND