Hdyž ma wjac hač jenož hoberska dźěra zawostać

pjatk, 08. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Po wulkotnej zwukowej a swětłowej instalaciji, z kotrejž zhladowachu na stawizny brunicoweje jamy, je wuhlowy ćah poslednju brunicu z Choćebuskeje jamy do Janšojskeje milinarnje wjezł. Historiski to wokomik, kotryž su mnozy pak z dźakownosću pak ze sylzami we wočomaj dožiwili, mjez nimi tež Malte Helm. Foto: dpa/Sebastian Kahnert Po wulkotnej zwukowej a swětłowej instalaciji, z kotrejž zhladowachu na stawizny brunicoweje jamy, je wuhlowy ćah poslednju brunicu z Choćebuskeje jamy do Janšojskeje milinarnje wjezł. Historiski to wokomik, kotryž su mnozy pak z dźakownosću pak ze sylzami we wočomaj dožiwili, mjez nimi tež Malte Helm. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Z prózdneje wuhloweje jamy nastanje najwjetši kumštny jězor Němskeje

Jeli wšitko po planje poběži, změje Choćebuz za někotre lěta z 25 kilometrami najdlěši pobrjóh w kónčinje mjez Ahlbeckom a Riminijom. „Choćebuz ma so wuwić na stolicu wurjadnych prowincow“, je són wyšeho měšćanosty Holgera Kelcha (CDU), wuchadźacy z planowaneho Choćebuskeho wuchodneho jězora. Tón ma jónu być najwjetši kumštny jězor Němskeje, a to po zapławjenju hoberskeje brunicoweje jamy Choćebuz-sewjer. Z płoninu 19 kwadratnych kilometrow budźe jězor wjac hač dwójce tak wulki kaž Müggelowy jězor a na najhłubšim městnje pjeć razow hłubši.

Wid doprědka

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Hoberske mašiny, něhdy za wotbagrowanje zemskich worštow a brunicy trěbne, so nětko z wuhloweje jamy zminu a přewostaja městno mašinam, kotrež dno za jězor přihotuja. Za dźesać lět chcedźa započeć jamu zapławjeć. Foto: Jan Kral
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND