„Wuměłstwo je dźowka swobody“

pjatk, 08. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim Wulkoždźarowskim ateljeju Martina Rohrmoser-Mueller (2. wotlěwa) zajimcam zmóžnja, so kreatiwnje z kamjenjom zaběrać.  Foto: Andreas Kirschke W swojim Wulkoždźarowskim ateljeju Martina Rohrmoser-Mueller (2. wotlěwa) zajimcam zmóžnja, so kreatiwnje z kamjenjom zaběrać. Foto: Andreas Kirschke

KMartinje Rohrmoser-Mueller přichadźeja ludźo w zrudobje. Areal Israelec­ firmy na kromje Wojerec je połny narownych kamjenjow. „Smy woprawdźita manufaktura“, praji jedna­ćelka. „Zhotowjamy wšitko z ruku a bjerjemy sej chwile za kóždy nadawk. Naša sylnosć je, zo smy sensibelni.“

Martina Rohrmoser-Mueller nazhonja hnujace žiwjenske stawizny. Wobhladuje so jako přewodźerka w zrudobje a zamóže so do žarowacych zanurić. Z nimi wuběra material, pismo, ornamenty a wuhotowanje, zo by narowny kamjeń indiwiduelny był. „Dźěło z kamjenjom je kaž meditacija. Kóždy krok dyrbju sej dokładnje přemyslić“, Wulkoždźarowčanka rozłožuje. W idealnym­ padźe so wona takrjec z produktom zjednoća. „Kamjeń je wulkotny material. A ja sym medium, kiž jón formuje.“

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND