Wo „telefonowej wučomnicy“ a wo wjele jejach

štwórtk, 24. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Doroteja Čejkowa před witrinu ze swójskimi debjenkami. W ruce ma knihu „Oster eier zwischen Kult und Kunst“, katalog k wustajeńcy Liechtensteinskeho krajneho muzeja, za kotryž je wona jedyn tekst spisała.  Foto: Axel Arlt Doroteja Čejkowa před witrinu ze swójskimi debjenkami. W ruce ma knihu „Oster eier zwischen Kult und Kunst“, katalog k wustajeńcy Liechtensteinskeho krajneho muzeja, za kotryž je wona jedyn tekst spisała. Foto: Axel Arlt

Muzej jenož jutrownych jejkow? Předstawy wo tym, što so snano za tym chowa, su bjezdwěla wšelakore. Wćipny podam so tohodla do Zabroda w gmejnje Halštrowska Hola blisko krajneje hranicy. Łužiske domizniske towarstwo je Muzej jutrownych jejkow we wu­twarjenej hródźi na Čejkec statoku wutworiło. 29. měrca 2002 su jón wotewrěli. Prěnje mysle wo muzeju, pokazkowej dźěłarni a muzejowym wobchodźe sahaja hač do lěta 1984. Tehdy pak njeměješe přisłušna rada wokrjesa wotewrjene wucho za to.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND