Durje Kamjentneho domu wšitkim wotewrjene

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W ateljeju Kamjentneho domu nawjeduje serbski moler Marko Bruk rysowanski a grafiski kružk. Přichodne zetkanje je tam 5. meje w 17 hodź. SN/M. Bulank W ateljeju Kamjentneho domu nawjeduje serbski moler Marko Bruk rysowanski a grafiski kružk. Přichodne zetkanje je tam 5. meje w 17 hodź. SN/M. Bulank

Serbske kapały wuhotuja w meji wosebity koncert w Budyskim sociokulturnym srjedźišću

Budyski Kamjentny dom je spočatk lěta z eksila na Alberta Schweitzerowej zaso do swojeho domu na Kamjentnej přećahnył. Dawno njeje twarjenje tajke, kaž je mnozy z minjenych lětdźesatkow znaja. Město ćmowych chódbow je tam dźensa wšudźe swětło, rumnosće a běrowy su nowowuhotowane. Tež žur­lu­ ze 400 městnami a z najmodernišej digitalnej techniku lědma hišće spóznaješ. Najebać to maja mnozy, tež Serbja z Budyšina a wokoliny, na stary Kamjentny dom přewšo rjane dopomnjenki, wšako móža so hišće derje na wjesołe hodźiny swój čas w tymle srjedźišću dopomnić. Mnohim měšćanam a dalšim wopytowarjam bě Budyski Kamjentny dom tajke něšto kaž druhe doma. Tak bě sej tójšto hólcow a holcow tež swójbnych problemow dla wšědnje a wosebje na swjatych dnjach kaž hody do sociokulturneho centruma wosrjedź Budyšina wućeknyło. Tam móžachu z druhimi wo swojich starosćach rěčeć.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Kaž při zachodźe na žurlu maja w Budyskim sociokulturnym srjedźišću nimo němskich tež serbske napisy. Na to je jednaćel Torsten Wiegel dźiwał.
dalši wobraz (2) Sophia Delanec a Ron Paul staj w Kamjentnym domje za mobilne młodźinske dźěło zamołwitaj a wudźeržujetaj zwiski tež k serbskim młodźinskim klubam.
dalši wobraz (3) Kóždu wutoru wotměwa so w foyeru centruma na Budyskej Kamjentnej korč marski wječor. Tež hewak knježitej při tejce prawidłownje hołk a tołk.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND