Połsta lět kormja w Róžeńće broilery – połsta lět wuwića w ...

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dosć městna mějachu broilery hišće we wosomdźesatych lětach. Na wobrazu widźeć je tež tehdy wužiwana picowanska technika. Foto: Maćij Bulank Dosć městna mějachu broilery hišće we wosomdźesatych lětach. Na wobrazu widźeć je tež tehdy wužiwana picowanska technika. Foto: Maćij Bulank

Spočatk 1960tych lět bě w NDR k zastaranju ludnosće nastało žadanje za spěšnje a na jednore wašnje produkowanym mjasom. Jednu z móžnosćow skićeše kormjenje pjerizny. Pěskečanske pro­dru­stwo bě so hižo wusměriło na plaho­wanje kokošow. Tak běchu zakłady date, so zwažić na kormjenje broilerow.

1964 rozsudźi so předsydstwo prodrustwa, na ležownosći w Róžeńće, hdźež dotal kokoše plahowachu, kurjency wužiwać za kormjenje broilerow. Bórze wšak bě jasne, zo kapacita njedosaha a zo je potrjeba wo wjele wjetša, hač to městne móžnosće dowolichu. Tak natwarichu za kormjenje honačikow wulku halu a hižo lěto pozdźišo dalšu.

W Róžeńće kormjachu nětko broilery, zběrachu při tym nazhonjenja a běchu wuspěšni.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND