Styki po nowym puću

pjatk, 22. meje 2015
artikl hódnoćić
(1 )
Někotři mytowani a přewodźerjo projekta šleskich wyšich šulerjow: dr. Monika Blidy, prof. dr. Renata Dampc-Jarosz, Benedikt  Dyrlich (wotprawa) a prof. dr. Józef Zarek (8. wotprawa).  Foto: Monika Dyrlichowa Někotři mytowani a přewodźerjo projekta šleskich wyšich šulerjow: dr. Monika Blidy, prof. dr. Renata Dampc-Jarosz, Benedikt Dyrlich (wotprawa) a prof. dr. Józef Zarek (8. wotprawa). Foto: Monika Dyrlichowa

Kak młodych ludźi zajimować a wabić za wěsty studij? Kak jich pozbudźować a wjazać na uniwersitu, fakultu, za wěsty institut kubłanišća?

Takle a hinak rěkaja drje tež prašenja tych, kotrymž leži w Serbach a na Lipšćanskej uniwersiće dorost derje kubłanych sorabistow, kubłarjow a wědomostnikow na wutrobje. Połoženje w tutym wobłuku wšak njeje jara róžojte, wšako faluje dale tójšto wučerkow a wučerjow we Łužicy, kiž na wysokim niwowje serbsko-němsku dwurěčnosć wobknježa.

Na Šleskej uniwersiće w Katowicach zamołwići hižo dlěje wědźa, zo dyrbiš přidatnu kreatiwitu wuwiwać a mocy nałožować, jeli chceš młodźinu za swoje wysokošulske kubłanišćo, za wěste studijne směry zahorić, ju motiwować, so po maturje na přikład za studij slawistiki a germanistiki w blišej wokolinje zapisać.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND