Přiwótřene, hač ke grotesknym wuprajenjam

pjatk, 22. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Słowjenski wuměłc Karl Vouk w rozmołwje z wopytowarku jeho wustajeńcy w Budyšinje Carmen Schumann (2), priwatne Słowjenski wuměłc Karl Vouk w rozmołwje z wopytowarku jeho wustajeńcy w Budyšinje Carmen Schumann (2), priwatne

Wustajeńca „Karl Vouk. Satkula“ w Budyšinje

Jednory titul, ale poprawom wuměłstwowy program: „Karl Vouk. Satkula“. Dwoje do wočow bije: na jednej stronje jasna, prowokowaca wobrazowa rěč wuměłca, na tamnej stronje towaršnosć šćipace, wšo jasnje prajace temy. Karl Vouk, w awstriskim dźělu južneje Korutanskeje absolwent Wienskeje Akademije tworjacych wuměłstwow a přećel Serbow, wustaja tele tydźenje w Budyskim Serbskim muzeju.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Wuměłc je zbožowny
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND