Zahorja dźěći runje tak kaž młodźinu

pjatk, 18. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Blisko ródneje wsy w Słowakskej ma Kozelnickec swójba domčk z małej winicu. Tam Jan Kozelnický swojemu nanej pomha, ale wino tež rady woptawa. Blisko ródneje wsy w Słowakskej ma Kozelnickec swójba domčk z małej winicu. Tam Jan Kozelnický swojemu nanej pomha, ale wino tež rady woptawa.

Słowakski rejwar a pedagog dźěła we Łužicy

Na jewišću Chróšćanskeje „Jednoty“ zwučuja tamniši zakładni šulerjo rejwansku scenu ze spěwohry Wórše Wićazoweje „Je słónco wu­snyło?“ po hudźbje Tassa Schille.

„Holcy, hólcy kedźbujće na rytm, pokazajće wjesołe mjezwoča. Wospjetujemy hišće raz!“, namołwja jich bywši profijowy­ rejwar a wukubłany rejwanski pedagog­ Jan Kozelnický. Za spěwohru bě 42lětny Słowak loni choreografiju stworił. Nětko přihotuje wón šulerjow z wurězkom twórby na přichodny wustup we Łužicy. Dźěći su při wěcy. Rejwanje jim wjeselo wobradźa, byrnjež wone zas a zaso pokiwy k hišće lěpšemu zwuraznjenju reje dóstawali a scenu časćišo wospjetowali. „Podobne projekty pře­wjeduju tež ze zajimcami zakładneju šulow we Worklecach a Ralbicach. Wěm, zo jich tajke intensiwne proby po wučbje jara napinaja. Ale dyrbju dźěći putać, disciplinować a wužadać, zo bychu skónčnje publikumej a sebi samym radosć wobradźili.“

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Chróšćanscy zakładni šulerjo lubuja swojeho nazwučowarja rejow. W přestawce so rady wokoło njeho tłóča. Foto: Alfons Wićaz
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND