Alfabet serbskeho swěta – Mjenje by wjac było

pjatk, 16. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Titulna strona Alfonsa Frencloweje noweje knihi, wušłeje w LND Titulna strona Alfonsa Frencloweje noweje knihi, wušłeje w LND

K Alfonsa Frenclowej nowostce „Mój serbski słownik“­

Přemyslujo, kotry serbski słownik je tučasnje najbóle wužiwany, tukam na on­line-wariantu boehmak.de. Ćišćane wu­daće słownika z polcy sćahnyć, hdyž za prawym­ wurazom pytaš, to drje lědma hišće něchtó čini.

Nowostka Alfonsa Frencla „Mój serbski słownik“ nawjazuje na seriju wěcnych knihow woblubowaneho awtora w Ludowym nakładnistwje Domowina. Tež hdyž je Alfons Frencl w Serbach znaty, by krótkobiografija do wobalkoweho teksta słušała. 1996 rodźeny Róžeńčan a nětko wučer na wuměnku bě wjele lět redaktor Serbskeje protyki (wot 1979) a je nošer Myta Ćišinskeho (1999).

Wšudźebył a wšitkoznawc Frencl je hižo w swojimaj knihomaj „Serbske puće do swěta“ (LND 1996) a „Za hunami mjeza“ (LND 2012) dopokazał, zo z wotewrjenymaj wočomaj po domiznje a swěće pućuje, zajimawostki zběra a sej zapisuje. Nětko wěnuje so wosebje rěči, pyta za pochadom słowow a pleće zajimawe fakty kołowokoło nich do informatiwneho teksta. Tak stwori swój serbski słownik.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND