Drježdźanska wila róžow a žonow

pjatk, 20. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Roman Teresy Simon „Die Frauen der Rosenvilla“ je wušoł w nakładnistwje Heyne. Roman Teresy Simon „Die Frauen der Rosenvilla“ je wušoł w nakładnistwje Heyne.

Pokazka na zajimawostki němskorěčneho romana

Štóž chce wědźeć, kak šokoloda nastawa, kak so conchěruje, a štóž chce nimo toho wědźeć kak so róže plahuja, tomu poručam čitać knihu Teresy Simon „Die Frauen der Rosenvilla“.

Hłowna wosoba romana, młoda Anna Kepler, je po politiskim přewróće 1989 wilu w Drježdźanach-Błoženecach (Bla­sewitz) zdźědźiła. Wobnowjejo zahrodku z wubranymi róžemi namaka wona z přećelom-zahrodnikom Janom metalowu šatulu. W njej su mjez druhim stare listy­ a jednotliwe strony dźenika w třoch wšelakich pismach, přeradźace intimne začuća pisarki wo njezbožownych mandźelstwach.­ Zhonimy wo žedźbach a stra­chach žonow, kotrež su na někajke wašnje přiwuzne młodeje Anny. Wobsah listow a dalše tajne namakanki – kaž rjećazk, zubički, foto, šawl a druhe – rozwiwaja swójbne stawizny dynastije přez wjacore doby producentow šoko­lody w Drježdźanach.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND