Ma wótre wóčko za motiwy

pjatk, 19. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Fotograf Gerald Große powěda wo swojim napjatym žiwjenju jako fotograf  Foto: Alfons Wićaz, Reprodukcija: SN Fotograf Gerald Große powěda wo swojim napjatym žiwjenju jako fotograf Foto: Alfons Wićaz, Reprodukcija: SN

W LND wuńdźe wobrazowy zwjazk wo skutkowanju fotografa Geralda Großy

73lětny diplomowy fotografikar Gerald Große přińdźe runje z rozmołwy w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina. „Mějach tam ke knize, kotruž Budyski fotograf Jürgen Maćij wo mni wuda, hišće to a tamne zrjadować. Kniha wuńdźe k Lipšćanskim knižnym wikam w měrcu.“ Dwurěčna serbsko-němska kniha, pjata w rjedźe LND „Łužiscy fotografojo“, ma titul „Lausitzer Fotografien – Wobrazy z Łužicy“. Wona změje dohromady 166 stron, z toho 80 fotowych. Jürgen Maćij předstaja swojeho kolegu a k tomu bibliografiju kaž tež přehlad jeho fotowych wustajeńcow. „Sieghard Kozel piše wo mojich fotach w kalendrach ,Křinja‘ a Herbert Schirmer wo wu­daćach wobrazowych knihow za čas NDR. Při tym moje dźěła sobu zapřijima. Wudaće změje čornoběłe fota, nastate w času wot lěta 1955 hač do 1990. Tute motiwy skutkuja nětko na mnje kaž kuzło. Sym zadźiwany, što wšitko sym zaji­maweho fotografisce zapopadnył“, powěda powołanski fotograf.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Tutón wobrazowy zwjazk je Große hromadźe z Měrćinjom Salowskim wudał.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND