Žona ze sylnej energiju

pjatk, 18. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wučerka za hudźbu a němčinu Bernadett Hencyna we wólnym času rady čita.  Foto: Alfons Wićaz Wučerka za hudźbu a němčinu Bernadett Hencyna we wólnym času rady čita. Foto: Alfons Wićaz

Na wopyće pola wučerki a chóroweje dirigentki Bernadett Hencyneje

Młódna trawa na zahrodźe při swójbnym domje w Budyšinje ma hižo něšto nalětnjeho na sebi­. Rjany to měrny blečk na kromje wokrjesneho města njedaloko Sprjewje. Tule bydli Bernadett Hencyna. Tež stwa w jeje domje wuprudźa přitulnosć, hladaš-li z wulkim woknom na zahrodku. „W nalěću a lěću při rjanym wjedrje rady w zahrodce dźěłam. Trjebam to prosće, to je za mnje wočerstwjenje“, praji Serbowka, jako mje zajimowaneho z woknom hladajo „lepi“. We jstwě z kožanymi křesłami, z blidom a kamorami steji tež klawěr. Na nim hrajo so Budyšanka zawěsće za nazwučowanja­ chórowych spěwow přihotuje. Jako wučerka za hudźbu a němčinu na Serbskim gymnaziju Budyšin kaž tež jako nawodnica chóra gymnaziastow­ 5. do 8. lětnika a Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra wona často na instrumenće hraje. „Njejsym žana pianistka. Móžu pak spěwy přewodźeć a sej tak jednotliwe melodije a chórowe hłosy za proby přiswojić.“

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Bernadett Hencyna přihotuje so při klawěrje na chórowe proby z gymnazialnym kaž tež cyrkwinskim chórom.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND