Z wrotami Jakuba Pakoßnicka dobyli

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:

Wojerowski FC II – ST Marijina hwězda 0:1 (0:0)

Zestawa hosći: Matik – Wróbl, K. Pakoßnick, Zynda, Pa. Lugge, Čornak (46. Kurink), Ch. Cyž, Langer (60. Pi. Lugge), Eldor (88. Weclich), J. Pakoßnick (69. Clausen), Zelnak

Křesćan Zahrodnik (naprawo, Chrósćicy) je nowy sakski mišter w mnohostronskim jěchanju. Chróšćan je wčera z walachom ­Veritasom titul před domjacej kulisu w Hórkach před dalšim lokalnym matadorom Jakubom Bobku dobył, kotryž startowaše ­tohorunja za konjace sportowe towarstwo „Při Klóšterskej wodźe“ Pančicy-Kukow. W pruwowanju klasy A za młode konje zawěsći sej Franciska Bobkec z Miłoćic prěnje městno. Foto: Konstantin Hrjehor

Awtor dźensa Michał Nuk

Quo vadis, łužiski triatlonje? Znajerjam sceny je zawěsće napadnyło, zo na wšelakich blakach runje klaca. So wě, wčera wotmě so prěni raz Ironman 70.3 Drježdźany. Ale tajku premjeru sej organizatorojo zawěsće přeli njeběchu. Prěnjotnje wšitko derje wupadaše, polo bě z 2 700 startowymi městnami wuknihowane za wubědźowanje srjedź julija. Tola potom stajichu so hamty na prěki a so na kolesowej čarje postorkowachu. Po wjacorych pospytach změnow dyrbješe so wubědźowanje najprjedy wotprajić. Po chwilce drje so poradźi z 18. septembrom nowy termin namakać, ale mjeztym běchu mnozy sportowcy swoju sezonu přeplanowali. Tak dźeše wčera jenož hišće něhdźe tysac wobdźělnikow do wubědźowanja, kotrež smědźeše Budyšan Maik Petzold jako wosebity hósć startować. A jako njeby to dosahało, činješe zymne, pancate wjedro sportowcam sylnje klubu, samo płuwanska čara dyrbjachu wo skoro połojcu skrótšić. Wuslědki běchu tuž jenož druhorjadne. W socialnych medijach wuprajichu so mnozy, zo ma Drježdźanski ironman najebać wšě ćežew wulki potencial.

Wuslědki (19.09.22)

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla 2

Wojerowski FC II –

ST Marijina hwězda0:1 (0:0)

ST Lubuš – ST Hlinowc 2:3 (1:2)

FSV Łuty – Zeleno-běli Sepicy 2:0 (1:0)

LSV Hory –

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II 6:0 (2:0)

SJ Chrósćicy II –

ST Natwar Němske Pazlicy II 0:5 (0:1)

Módro-běli Minakał –

ST 1896 Wulka Dubrawa 4:0 (2:0)

SJ Njebjelčicy – Rakečanske ST II 3:4 (3:1)

1. ST Hlinowc 5 20 : 5 15

2. ST Natwar Němske

Pazlicy II 5 15 : 2 13

3. LSV Hory 4 14 : 3 12

4. FSV Łuty 4 6 : 3 9

5. HZ Wóslink/Skaskow/

Kulow II 5 10 : 13 9

6. ST Marijina hwězda 4 6 : 4 7

7. ST 1896 Wulka Dubrawa 5 9 : 9 6

8. SJ Chrósćicy II 5 7 : 19 6

9. ST Lubuš 4 9 : 6 4

10. Zeleno-běli Sepicy 5 6 : 10 4

11. Módro-běli Minakał 5 6 : 11 4

12. Rakečanske ST II 5 9 : 19 3

13. SJ Njebjelčicy 5 6 : 12 2

14. Wojerowski FC II 5 8 : 15 1

Sport (16.09.22)

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

Předjubilejny jěchanski turněr

W Hórkach so jutře a zajutřišim zaso jěcha. Sportowcy konjaceho sportoweho towarstwa „Při Klóšterskej wodźe“ Pančicy-Kukow zarjaduja a wuhotuja tam 29. jěchanski a skakanski turněr, a to mjez druhim ze Sakskimi mišterstwami w přezpólnym jěchanju. Dźensa su tam hišće přizjewjenja wot 16.30 do 17.30 hodź. móžne. Jutře zahaja so wubědźowanja w skakanju a dresurje hižo rano we wosmich. Wulkej přezpólnej pruwowani ze startom w Hórčanskim stadionje stejitej sobotu wot 14 a 15 hodź. na planje. Njedźelu budu pruwowanja w přezpólnym jěchanju hižo wot 7.30 hodź. a te w dresurje poł hodźiny pozdźišo. Wulke mytowanje budźe njedźelu wot 13.45 hodź., přizamknu so dalše pruwowanja a jězdźenje z konjacymi zapřahami.

Hnydom dwaj derbyjej

Njebjelčenjo znowa bjez dobyća

štwórtk, 15. septembera 2022 spisane wot:

ST 1896 Wulka Dubrawa – SJ Njebjelčicy 3:1 (2:0)

Zestawa SJ Njebjelčicy:

Friedrich Tietze – Jakub Šołta, Ronny Hanuza, Józef Matješk, Marvin Reinecke (77. Stefan Kral), Handrij Korjeńk, Gabriel Čornak, Florian Domš, Tobias Deleńk, Anton Malaškin, Oliver Domš

Njebjelčenjo hrajachu njedźelu wonka we Wulkej Dubrawje přećiwo tamnišemu prěnjemu mustwu. Sylnje wosłabjeni hosćo přijědźechu k wicemištrej zašłeje sezony jenož z jednym hrajerjom za wuměnu. Přiwšěm pak chcychu pozitiwnje wustupować. Na spočatku partije so cyłkaj neutralizowaštej. Z hry won bě jenož mało šansow widźeć. Hdys a hdys móžeštej wobě zastupnistwje ze standardami strašnej być. Tak dóńdźe w 15. mjeńšinje po róžku k slapstickowym wrotam 1:0 (15.) hosćićela, dokelž bě škit hosći njesortěrowany. Nětko bu hra přeco horcyša. Mnohe přetorhnjenja, foule a dwě­lomne rozsudy sudnikow postajowachu hru. Z tym pak sej čerwjene košle z Njebjelčic sami nohi stajichu. Dobre hrajne rysy a strašne šansy wrotow běchu njedosahace, žołte karty za hóršenje nje­trjebawše. W 45. mjeńšinje slědowaše potom 2:0 (45.) hosćićela.

Smjerdźečanska trójka dobyła

štwórtk, 15. septembera 2022 spisane wot:
Bulankec trójka – pohonč René Bulank, sobujěduca Stefanie Bulankec (naprawo schowana) a žrěbc Vulkan ze Smjerdźaceje – je w Ralbicach njedźelu wubědźowanje z konjacymi zapřahami dobyła. Při wušiknostnym wurisanju ze sydom mustwami dobychu Smjerdźečenjo před Markusom Žurom z Ralbic a Rajmundom Šołtu z Konjec. Foto: Konstantin Hrjehor

Chróšćenjo napjatu hru w Sepicach dobyli

srjeda, 14. septembera 2022 spisane wot:

Zeleno-běli Sepicy – SJ Chrósćicy 2:3 (0:1)

Zestawa hosći: Ki. Mark – Sćapan, M. Donat, Kl. Mark, Zynda, Kreuz, B. Donat, Domaška (89. Škoda), Wornar, J. Donat (78. Handrik), Žur

Druhe mustwo Chróšćanskeje sportoweje jednotki bě so zašłu njedźelu do Sepic podało. Po prěnich třoch dypkach tydźenja přećiwo Pančičanam mějachu dalše sćěhować. Hosćo sylnje do hry startowachu. Někotre razy kombinowachu so Chróšćenjo jednorje přez srjedźne polo a sej móžnosće wuhrachu. Tola pak njebě poslednja přihrawka dokładna dosć, pak bě wotzamknjenje přenjeprecizne abo wrotar třělwy Bena Sćapana a Franciskusa Wornarja wotwobara. W 34. mjeńšinje předrě so Tomaš Domaška do šěsnatki Sepičanow, hdźež pak jemu hnydom dwaj škitarjej do nohi kopnychu a tak powalichu. Sudnik rozsudźi za pokutny kop, kotryž Simon Žur centralnje přetwori. Nadběhi domjacych w prěnim połčasu móžeše škit wokoło Klemensa Marka poměrnje wěsće wotwobarać. Tak podaštej so mustwje z 0:1 do kabiny, při čimž dyrbjachu so Chróšćenjo mjerzać, zo njejsu sej dalše wrota wudobyli.

Wuslědki (14.09.22)

srjeda, 14. septembera 2022 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga mužojo,

stafla 2

ST 1896 Wulka Dubrawa –

SJ Njebjelčicy3:1 (2:0)

Rakečanske ST II –

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II 3:4 (2:1)

ST Natwar Němske Pazlicy II –

Módro-běli Minakał1:1 (1:1)

Zeleno-běli Sepicy –

SJ Chrósćicy II2:3 (0:1)

ST Hlinowc –

Wojerowski FC II6:2 (4:1)

1. ST Hlinowc 4 17 : 3 12

2. ST Natwar Němske

Pazlicy II 4 10 : 2 10

3. LSV Hory 3 8 : 3 9

4. HZ Wóslink/Skaskow/

Kulow II 4 10 : 7 9

5. ST 1896 Wulka

Dubrawa 4 9 : 5 6

6. FSV Łuty 3 4 : 3 6

7. SJ Chrósćicy II 4 7 : 14 6

8. ST Lubuš 3 7 : 3 4

9. ST Marijina hwězda 3 5 : 4 4

10. Zeleno-běli Sepicy 4 6 : 8 4

11. SJ Njebjelčicy 4 3 : 8 2

12. Wojerowski FC II 4 8 : 14 1

13. Módro-běli Minakał 4 2 : 11 1

14. Rakečanske ST II 4 5 : 16 0

Dobre wuslědki najebać hubjene wjedro

wutora, 13. septembera 2022 spisane wot:

Jedne z najstaršich a najrjeńšich wubědźowanjow běharjow a lubowarjow walkinga w Hornjej Łužicy je stajnje zaso Wopačanski Běłobóhski běh we Łužiskim hórskim kraju. Po dwulětnej nanuzowanej přestawce korony dla su 28. žnjenca hižo 41. króć tute wubědźowanje přewjedli. Meteorologiske wuměnjenja pak njeběchu idealne. Chětro dešćikojte a poměrnje zymne wjedro najlěpše wonkowne wuměnjenja njelubješe. Agilne Wopačanske sportowe zjednoćenstwo pak je lětuše wurisanje běharjow znowa přikładnje organizowało. Woby­dlerjo w tutym nakromnym dźělu Wopakeje su sportowcow chětro pohonjowali, su přikleskowali a zdobom swoje domy a zahrody rjenje wupyšili.

Běhi hódnoćachu so tež zaso za wotpowědne rjadne lisćiny na distancach 1,5 km, 4,9 km, 12 km a 20 km. Za dźěći w starobje pod štyrjomi lětami běše zaso bambinijowy běh na 400 metrow, jedne koło na běžni po stadionje. Dźewjeć pjerachow to zmištrowa. Mjez nimale 300 starteramio horstka serbskich lubowarjow běhanja na jednej z poskićenych čarow wuspěšnje sobu wubědźowała.

nawěšk

nowostki LND