Wjacore přičiny k poražce wjedli

wutora, 30. měrca 2021 spisane wot:

Wjelki Freiburg – Łužiske liški Běła Woda 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)

Katastrofalne zmylki w defensiwje, zaso raz špatny powerplay a problemy při wužiwanju najlěpšich šansow: Wšo to su přičiny, zo njejsu Łužiske lodohokejowe liški z Freiburga žadyn dypk sobu wzali. Tak wone tež poslednju šansu na wosme městno w tabulce wužiwali njejsu.

Běłowodźenjo wurjadnje do hry star­towachu. Po dźewjeć mjeńšinach steješe na tafli w stadionje 2:0 za nich. Bennet Roßmy (3.) a Thomas Reichel (9.) běštaj so wo zažne nawjedowanje postarałoj. Wot toho wokomika koncentrowachu so Saksojo jenož na kontery. Tola přeco zaso nastachu před wrotarjom Mac Carruthom přewulke dźěry, tak zo móžachu domjacy hišće do prěnjeje sireny trójce wyskać (12., 17., 20.) a tak 3:2 nawjedowachu.

W srjedźnym wotrězku partije drje hraje­rjo z Łužicy dale wojowachu a po 25 mjeńšinach samo wurunachu (Jonathon Martin), w 33. a 34. min. pak Freiburgčenjo w běhu sekundow na 5:3 zwyšichu. Wosebje štwórte wrota běchu mjerzace, wšako zhubichu Łužiske liški přećiwniskeho lodohokejista z wočow, kiž bě so runje­ z chłostanskeje ławki nawróćił a samlutki před Mac Carruthom přetworił.

Wuslědki (30.03.21)

wutora, 30. měrca 2021 spisane wot:

Němska lodohokejowa liga (DEL)

wuslědki DEL 2 – 46. hrajny dźeń

EC Bad Nauheim – Tölzske lawy 2:7

Lawy Frankfurt – ESV Kaufbeuren 3:4

Ravensburg – LL Dježdźany 3:4

EHC Freiburg – Łužiske liški 5:4

EC Kassel Huskies – Bayreuth Tigers 7:1

Bietigheim Steelers – EV Landshut 2:3

Sokoły Heilbronn – LP Crimmitschau 3:1

wuslědki DEL 2 – 47. hrajny dźeń

LP Crimmitschau – Lawy Frankfurt 3:0

EV Landshut – EC Kassel Huskies 3:4

Tölzske lawy – EHC Freiburg 5:2

Łužiske liški – Sokoły Heilbronn 3:5

ESV Kaufbeuren – EC Bad Nauheim 5:3

Bayreuth – Ravensburg Towerstars 2:5

LL Drježdźany – Bietigheim Steelers 2:6

tabulka DEL 2 po 47. hrajnym dnju

1. EC Kassel Huskies    47 106

2. Tölzske lawy    46 86

3. EHC Freiburg    46 83

4. Bietigheim Steelers    47 83

5. Lawy Frankfurt    45 78

6. ESV Kaufbeuren    47 77

7. Lodowe piraty Crimmitschau   46 66

8. Ravensburg Towerstars    47 65

9. Sokoły Heilbronn    46 62

10. EC Bad Nauheim    45 57

11. Łužiske liški    47 55

12. EV Landshut    47 55

13. Lodowe lawy Drježdźany     47 53

14. Bayreuth Tigers    47 49

Jako njeby koronawirus hižo dosahał! Wot spočatka měrca starosća so wob­sedźerjo koni nětko tež hišće wosebje strašneho herpesoweho schorjenja dla. Na wulkim jěchanskim zarjadowanju we Valenciji běchu pady našli. Clemens Šmit je so wo temje ze skótnym lěkarjom Jakubom Hantušom a wuspěšnym serbskim jěcharjom Křesćanom Zahrodnikom rozmołwjał:

Knježe Hantušo, wirusowy infekt herpesa ze skrótšenku EHV móže za konje samo­ tak agresiwny być, zo na njón zahinu. Kajke­ schorjenje to konkretne je?

Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Hłowny sportowy wučer Serbskeho gymnazija Budyšin Měrko Korjeńk je dźensa jedyn z lětušeju nowačkow w mustwje Widźał-słyšał-napisał.

„Serbscy sportowcy su na polu wolejbuloweho sporta w Budyskim wokrjesu pioněrske dźěło wukonjeli“, pisa dołholětny redaktor Sokołskich Listow Mikławš Krawc we wudaću čo. 1/2009 a podawa hruby přehlad wuwića wolejbuloweho sporta w Serbach. Złožujo so na přinošk Pětra Šołty w Sokołskich Listach čo. 3/1994 rysuje wón spočatki nawuknjenja noweje sportoweje družiny w susodnej Čěskosłowakskej na Varnsdorfskim Serbskim gymnaziju. W zajimawym přinošku rozprawja Šołta (sam sobuhrajer) wo grandioznym wuspěchu serbskich wyšich šulerjow 1951, jako stachu so ze sakskim šulerskim mištrom we wolejbulu. Woni hrajachu taktisce mudrje z dwěmaj nadběhowarjomaj, štož bě nowe. Wšako delnje wotwobaranje bulow (bagrowanje) dowolene njebě. Tule techniku su hakle Češa 1958 na europskich mišterstwach pokazali.

Sport (26.03.21)

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Megapochod přesunjeny

Megapochod wobornikow ma nowy termin. Planowany bě wón tónle kónc tydźenja. Nětko su zarjadowarjo a wuhotowarjo Harald Skopi (Dobrowólna wohnjowa wobora Narć), Robert Novy (wjesny předstejićer Narć) a Diana Franke-Skopi tak mjenowany darowanski pochod­ we łužiskim rewěrje na 2. a 3. oktober přesunyli. Jedna so tu wo ćah wuchowanskich mocow, kotrež zběraja pjenjezy za towarstwo Paulinchen z.t. a za orga­nizaciju FeuerKrebs, kotraž stara so wo po­wšitkowny dźěłowy a strowotniski škit 1 200 000 wobornikow po cyłej ­Němskej. Wšitke informacije za 112 ­kilo­metrow dołhi pochod bjez wubě­­dźowanskeho charaktera steja na www.feuerwehrspendenmarsch.de. Přizjewjenja za jednotliwcow a skupiny su pod www.baer-service.de dale móžne.

Dźensa wonka, njedźelu doma

Łužiske lodohokejowe liški chcedźa dźensa w Freiburgu přećiwo tamnišemu EHC dypkować a njedźelu doma přećiwo Sokołam z Heilbronna. Wšitke hry DEL 2 pokaza internetny sćelak sprade.tv.

26.03. 19:30 EHC Freiburg –

  Łužiske liški

28.03. 17:00 Liški – Sokoły Heilbronn

Dwójce play-off za DSC

Łužiske liški Běła Woda – Lodowe lawy Drježdźany 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)

Eksistuja tajke dny, zo so ći wšitko radźi. Andrew Clark, lodohokejist z Běłeje Wody, je runje tajki přećiwo sakskemu kontrahentej z Drježdźan dožiwił. Štyri razy trjechi wón do čorneho a bě tónraz z wulkim wotstawkom tak mjenowany „matchwinner“.

Drježdźanscy lodowe lawy do hry lěpje startowachu a docpěchu přećiwo letargiskim Łužiskim liškam hižo po třoch mjeńšinach nawjedowanje. Jeno 27 sekundow na to domjacy wurunachu. Tim Detig wuspyta so z centralneje pozicije a třěli puk do wro­tow. Drježdźanjenjo njedachu Liškam wotnětka žadyn wo­komik k předychanju. Samo z mužom mjenje na polu wuhrachu sej lěpše šansy a docpěchu tak w 11. min. tež zasłužbne druhe wrota. W powerplayju traješe po tym­ jenož někotre sekundy, a hižo steješe 3:1 za hrajerjow ze sakskeje sto­licy. Běłowodźenjo běchu kompletnje w hinašim swěće a móžachu so swojemu wrotarjej Mac Carruthej a žerdźi jeho wrotow dźakować, zo njesteješe po 20 mjeńšinach hižo 1:5.

Měsacy dołho nětko hižo dźěći w towarstwach za bulom honić njesmědźa. Clemensa Matika, koordinatora dorosta a runočasnje trenarja młodźiny E Módro-běłych Kulow, tale situacija toho­runja chětro poćežuje. Z kotrymi sćěhami wón liči a kak swojich chowancow motiwować spyta, to je wón Wernerej Müllerej přeradźił.

Knježe Matiko, kak drje budźe so pandemija na mustwa a cyłe towarstwo přichodnje wuskutkować?

C. Matik: Je jara ćežko někajke prognozy mjenować. Hdyž so wšitko zaso zahaji, móžu na prašenje wotmołwić. Dorosćenych nastupajo so boju, zo tón abo tamny wjace motiwowany dosć njebudźe so wobstajnje na treningu a hrach wobdźěleć. Pola dźěći tónle strach njewidźu.

Maće kontakt k swojim chowancam?

C. Matik: Přez WhatsApp-skupiny wudźeržuju zwisk ze staršimi a hrajerjemi. Prašam so, kak so jim wjedźe a spytam na te wašnje socialny kontakt dźeržeć. Za dźěći je tónle čas njesměrnje napinacy, wšako so tež zetkawać njesmědźa. Njeměnju jenož na trawniku, ale tež hewak wšědny dźeń.

Što sće činił, zo bychu so mali sportowcy dale motiwowali?

Sponsoring na amaterskej runinje

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:
Sakski koparski zwjazk poskići 29. měrca wot 17 hodź. darmotny online-seminar „Sponsoring w amaterskej kopańcy“. ­Poskitk je wosebje mysleny za hłow­nohamtskich a čestnohamtskich sobudźěłaćerjow, kotřiž so w sportowych towarstwach z temu sponsoring rozestajeja. Referent René Beck, fachowc ze specializaciju „komunikacija marki a sponsoring“ pola adidas, CEWE a VW, chce prawniske wěcy, aktualne trendy a wosebitosće w lockdownje narěčeć. Webinar za 200 wobdźělnikow traje dwě hodźinje. Kónc přizjewjenja je jutře, 25. měrca.

Tež holcy zaso trenuja

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:
Po měsacy trajacej přestawce a domjacym swójskim fitnesowym programje su tež holcy młodźiny C Biskopičanskeho KT zaso trenować započeli. Pod krutymi po­­stajenjemi hygieny a z wotstawkom přewjedowachu wone w małych skupinach tech­niske zwučowanja z bulom. Wšitke mějachu tajke wulke wjeselo a elan, zo njeje je samo zymske wjedro wottrašiło. Foto: Johana Wjeselic

Bjez dypka domoj jěli

wutora, 23. měrca 2021 spisane wot:

Bietigheim Steelers – Łužiske liški Běła Woda 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Dnjej po štwórtkownym domjacym dobyću přećiwo Bad Tölzej podachu so cho­wan­cy Běłowodźanskeho lodohokejoweho trenarja Chrisa Strauby do Bietigheima. Mustwo z Badensko-Württembergskeje słuša k top pjeć cyłkam w tabulce, štož wšak wone wot spočatka tež pokaza. Prěnja třećina słušeše po hrajnych podźělach kaž tež po ličbje šansow jemu. Tola hosćo sylnje zakitowachu a dźeržachu so hač do prěnjeje přestawki z 0:0.

nawěšk

nowostki LND