Wo hłownej zhromadźiznje Viktorije

póndźela, 15. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Něšto wjace hač 50 čłonow Viktorije Worklecy je do tamnišeje ćěło­zwučo­warnje přišło, zo bychu bilancu zašłeho sportoweho lěta kaž tež rozprawu wjesnjanosty Franca Bruska (CDU) ke klětušemu přetwarej ćěłozwučowarnje zhonili. Hłownu zhromadźiznu Viktorije zahaji dołholětny předsyda Alojs Mikławšk.

Powšitkownje móže Viktoria na dobre lěto­ zhladować. Ličba sobustawow je so tróšku powjetšiła, štož je zdobom wuskutk wuspěšneho dorostoweho dźěła blidotenistow kaž tež angažementa volleyballistkow, Dźiwich mickow. Financna bilanca je nimale wurunana, wuslědki jednotliwych cyłkow porno tomu su chětro­ rozdźělne. Prěnje blidotenisowe mustwo je dobre 3. městno docpěło, druhe­ a třeće zastupnistwo dyrbještej přećiwo zestupej wojować. Wuspěch měješe­ jenož zastupnistwo Worklecy III, tak zo Worklecy II po jednym lěće we wobwodnej klasy klětu zaso we wokrjesu na­stupja. Prěnje volleyballowe mustwo bu z jeničkim dypkom zastatka wice­mišter we wobwodźe, we wokrjesu wubědźi sej druhe zastupnistwo dobre štwórte městno. Dźiwje micki běchu pjate.­

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND