Slěbro za beachvolleyballistow SGB

wutora, 23. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Slěbro wubědźili su sej na wuchodosakskim finalu beachvolleyballa při Olbersdorfskim jězoru holcy a hólcy 9. a 10. lětnika Budy skeho Serbskeho gymnazija. Wotlěwa su to Oskar Hawš, Matej Cyž, Swenja Wowčerjec, Józef Hantuš, Jessica Hetschick, Nina  Grums, Maksimilian Jurack a Anni Leidig. Foto: Měrko Korjeńk Slěbro wubědźili su sej na wuchodosakskim finalu beachvolleyballa při Olbersdorfskim jězoru holcy a hólcy 9. a 10. lětnika Budy skeho Serbskeho gymnazija. Wotlěwa su to Oskar Hawš, Matej Cyž, Swenja Wowčerjec, Józef Hantuš, Jessica Hetschick, Nina Grums, Maksimilian Jurack a Anni Leidig. Foto: Měrko Korjeńk

Na wuchodosakskim finalu we wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“ rjany wuspěch žnjeli

Po wurjadnych wuslědkach w předkołach dojědźechu sej volleyballisća 9. a 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) k Olbersdorfskemu jězorej pola Žita­wy, zo bychu nětko w pěsku swoje kmanosće dopokazali. Turněr wotmě so po systemje „best of three“, tak zo so jednotliwe rozestajenja 3:0 abo 2:1 skónčichu. Mustwa wobstejachu stajnje z hól­čeje a holčeje dwójki kaž tež z měšaneho porika, kotrež hrajachu po dwěmaj sadźbomaj hač do 21 dypkow.

Wonkowne wuměnjenja běchu z 20 stopnjemi dobre. Sylny wětřik pak načini beachvolleyballistam problemy. Druha partija SGB přećiwo Gymnazijej Christiana Weisy Žitawa bě předrozsudźaca. Dwójka Józef Hantuš z Radworja / Matej Cyž z Chrósćic přesadźi so w prěnjej sadź­­bje z 21:14 a nawjedowaše druhu hižo­ z 20:19. Je­nički dypk jimaj falowaše, krótko po tym pak juskaštaj Žitawčanaj nad snadnym 20:22. Rozsudny třeći přechod bě znowa dramatiski. Při stawje 13:13 njekiwaše serbskej dwójce trěbne zbožo, wona přěhra sadźbu z 13:15.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND