Marijine hwězdźički druhe we wokrjesnym pokalu

srjeda, 24. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Zady wotlěwa Hanka Bartec, Nadine Čižankec, Susi Chwojka, Pia Šołćic; prědku wotlěwa Steffi Šmitec a Doreen Opicec  Foto: Pětr Bart Zady wotlěwa Hanka Bartec, Nadine Čižankec, Susi Chwojka, Pia Šołćic; prědku wotlěwa Steffi Šmitec a Doreen Opicec Foto: Pětr Bart

Tójšto organizatoriskich problemow dyrbješe so rozrisać, zo by docyła k volley­ballowemu pokalnemu finalu žonow­ w Budyšinje přišło. Dźakowano angažementej stafloweje wjednicy Susi Glücklichoweje pak je so poradźiło, štyri­ mustwa na jednym wječoru w jednej hali zhromadźić. Spočatnje wulosowachu, štó ma přećiwo komu nastupić. Marijine hwězdźički wućahnychu sej los najćešeho kontrahenta, wokrjesneho wicemištra MSV Budyšin 04 II.

ST Marijina hwězda – MSV Budyšin 04 II 2:0 (25:18, 25:17)

Hosćo z Pančic běchu drje z minimalnej wobsadku přijěli, za to pak so zmužiće a z bojownosću do hry dachu. Přećiwnik, kotryž bě dotal wšitke hry přećiwo Marijinym hwězdźičkam bjez wulkeje prócy dobył, bě partiju tónkróć po wšěm zdaću na lochke ramjo wzał. Tak poradźi so serb­skim žonam hnydom w prěnjej sadźbje překwapjenka. A dokelž bě tak rjenje, wone tež druhi přechod a hru dobychu. To knježeštej wysk a jusk. Wšako to rěkaše, zo stejachu w finalu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND