Přihotuja so na zwjazkowe mišterstwa

póndźela, 29. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Hórkach přewjedźe Jěchanske a jězdne sportowe towarstwo při Klóšterskej wodźe lětsa wot 17. do 19. julija turněr w mnohostronskim jěchanju. Do toho smy so z Chróšćanskimaj konjacymaj sportowcomaj Křesćanom Zahrodnikom (nalěwo z Mighty Maxom) a Lukasom Wenderothom (naprawo z Goldsternom) wo wukubłanju młodych koni rozmołwjeli.  Foto: Halena Jancyna W Hórkach přewjedźe Jěchanske a jězdne sportowe towarstwo při Klóšterskej wodźe lětsa wot 17. do 19. julija turněr w mnohostronskim jěchanju. Do toho smy so z Chróšćanskimaj konjacymaj sportowcomaj Křesćanom Zahrodnikom (nalěwo z Mighty Maxom) a Lukasom Wenderothom (naprawo z Goldsternom) wo wukubłanju młodych koni rozmołwjeli. Foto: Halena Jancyna

Konjacy sportowcy wubědźowachu so kónc­ tydźenja w Kulowje. Nimo znatych jěcharkow a jěcharjow stejachu na star­towych lisćinach znowa wjacore njeznate mjena młodych koni. Halena Jancyna je so w tym zwisku raz pola Chróšćanskeju konjaceju sportowcow Křesćana Zahrodnika a Lukasa Wenderotha wo dźěle z młodymi konjemi wobhoniła.

Zelena sezona je so hižo před wjacorymi tydźenjemi zahajiła. Kak dotal na nju zhladujetaj?

K. Zahrodnik: Powšitkownje sym jara spokojom. Sym na wjacorych turněrach hižo někotre prědnje městna docpěł.

Hdyž dorostowe konje wuzwolitaj, dyrbitaj zawěsće na wěste wěcy dźiwać.

K. Zahrodnik: Najwažnišo je, zo wěm, što chcu z konjom činić: Chcu so z nim na turněrach wobdźěleć? Kak daloko chcu z nim přińć? Kotru jěchansku disciplinu najradšo mam? Po tym sej rasu ko­nja wuzwolu. Tež genetiku konja dyrbju sej wobhladać. Potom so wězo wuspytam a hladam, hač so na konju derje čuju.

Kelko časa trjebataj za wukubłanje konja?

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND