Nowe wužadanje namakała

póndźela, 20. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Milena Vettrainowa je zašłu wutoru zastojn­stwo intendantki a jednaćelki Serbskeho ludoweho ansambla njewočakowano złožiła. Janek Wowčer je by­wšu nawodnicu SLA po wjacorych pospytach minjeny pjatk docpěł a so mjez druhim za přičinami rozsuda prašał.

Što su přičiny, zo sće so rozsudźiła intendantstwo a jednaćelstwo Serbskeho ludoweho ansambla złožić?

M. Vettrainowa: Chcu so wuměłsce znowa wusměrić a sym nowe wužadnje našła. Dołhož nowe zrěčenje podpisane njeje, nochcyła pak wo swojim nowym nadawku rěčeć. Nimo toho dyrbja so wšitcy intendanća po wěstym času wuměłsce znowa wusměrić, zo bychu nowe ideje do wuměłskeje institucije přišli.

W zjawnosći so powěda, zo je Wam něchtó­ poručił SLA wopušćić. Trjechi to?

M. Vettrainowa: Ně, to su blady.

Nětko sće rozwjazanske zrěčenje podpisała. Što w nim steji a płaći Wam Załožba za serbski lud wotnamakanje?

M. Vettrainowa: Žadyn komentar!

Kak hódnoćiće swoju dźěławosć minjenych pjeć lět w ansamblu?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND