Turněr wo pokal CDU ze serbskimaj finalistomaj

wutora, 01. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Chróšćanscy dobyćerjo: Filip Kral, Tadej Špitank, Bosćij Šołta, Felix  Dehn, fan Tadej Kral, Aleksander Dórnik a Gabriel Za hrodnik (wotzady wotlěwa). Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (zady naprawo, CDU) Foto: Clemens Šmit Chróšćanscy dobyćerjo: Filip Kral, Tadej Špitank, Bosćij Šołta, Felix Dehn, fan Tadej Kral, Aleksander Dórnik a Gabriel Za hrodnik (wotzady wotlěwa). Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (zady naprawo, CDU) Foto: Clemens Šmit

Hdyž rěči so wo CDU-turněrje we Worklecach, mysli wjetšina fanow serbskeje kopańcy na wone kóždolětne zarjadowanje dźeń do silwestra. To je tamniša sportownja stajnje kopata połna, a wjesne zastupnistwa wojuja na parkeće wo pokal. Z tradiciju pak tohorunja je, zo přewjeduja tam w małym róžku dalši tajki koparski turněr. Město wjesnych wokolnych mustwow wobdźěleja so na nim teamy ze stareho Kamjenskeho wokrjesa a Wojerec. Cyłkownje dźesać cyłkow, mjez druhim z Kamjenca a Ohorna, bě minjenu sobotu do Worklečanskeje sportownje přišło. Ze serbskeje wokoliny nastu­pichu tam Radworčenjo, Worklečenjo a Chróšćenjo kaž tež mustwo Klumpaki.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND