Hru zasłužbnje přěhrali

wutora, 15. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

ST Hodźij

– ST 1922 Radwor 3:0 (1:0)

Zestawa hosći: Wróbl – Handrik, Buša, Henke, Paška, Šram, Zähr, Schulze, Wjeńka, Omran, Müller

Poprawom běchu Radworscy koparjo jasny faworit. W prěnjej hrě sezony běchu doma 6:1 jasnje dobyli. Tehdy pak móžeše trenar Pětr Bejmak z połneho čerpać. W Hodźiju pobrachowaše jemu pjeć stajnych hrajerjow. W prěnjej poł hodźinje hosćo hru postajachu a wu­bědźichu sej někotre dobre móžnosće přez Schulzu a Müllera. Nadobo pak nitku zhubichu. W 37. min. nawjedowaše Hodźij 1:0. Diagonalnu flanku bě nad­běhowar samlutki w šěsnatce přiwzał. Prěni pospyt ze zdalenosće wosom metrow Wróbl we wrotach hosći hišće derje wotwobara, druhi pospyt pak dźěše do saka.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND