Recept wuspěcha pobrachował

srjeda, 04. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Traktor Malešecy bě za Radworske mustwo trochu wjetši zadźěwk. Na wobrazu widźimy Radworčana Fabiana Šěraka (čisło  3) w akciji.  Foto: Jörg Stephan Traktor Malešecy bě za Radworske mustwo trochu wjetši zadźěwk. Na wobrazu widźimy Radworčana Fabiana Šěraka (čisło 3) w akciji. Foto: Jörg Stephan

ST 1922 Radwor

– Traktor Malešecy 1:2 (1:1)

Zestawa domjacych: Wróbl – Henke, Buša, Šěrak, Zähr, von Karwin, Šram, Wjeńka, Nuk, Mark (72. Hančik), Abdullah (72. Schulze)

Po dobyću přećiwo zastupnistwu z Wjazońcy chcychu koparjo ST Radworja w derbyju na dobry wukon nawjazać. Trenar Pětr Bejmak dyrbješe so jeničce sylneho Winarja wzdać, kotryž pjateje žołteje karty dla pobrachowaše.

Radworčenjo sej wjele předewzachu, ale spočatnje tak prawje do hry njepřiń­dźechu. Hinak wupadaše to pola Malešanskich, hnydom wot spočatka někotre razy strašnje do jich šěs­natki kombinowachu. Tak docpěchu tež hnydom w 10. min. na­wjedowanje. Přez prawe křidło bu bul do šěsnatki hraty, Wróbl jón přesłabje wotwobara a nadběhowarjej před noze po­łoži. Tón třěli hrajny nastroj bjez problemow­ do prózdnych wrotow. Domjacy­ pak njedachu so docyła z kon­cepta přinjesć­ a nětko tež Malešan­ske wrota nadběhowachu. Krótko na to slědowaše­ hižo jich wotmołwa. Nuko­wy daloki zamjet do šěsnatki docpě Karwina­, kiž z krótkeje distancy wuru­na (15.). Skónčnje běše wšitko zaso wotewrjene.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND