Rěčne lěhwo SŠT wulce požadane

štwórtk, 21. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Sobotu zahaji so lětuše rěčne lěhwo Serbskeho šulskeho towarstwa. Mi­lenka Rječcyna je so z jeho předsydku Ludmilu Budarjowej rozmołwjała.

Što běše při přihotach na lětuše lěhwo hinak hač dotal?

L. Budarjowa: Tajki wulki nawal zajimcow njeběchmy wočakowali. Lětsa wobdźěli so 54 dźěći a młodostnych 4. do 10. lětnika na rěčnym lěhwje SŠT. Mjez wobdźělnikami je 43 hólcow a jědnaće holcow. Woni su šulerjo našich serbskich zakładnych a wyšich šulow kaž tež Serbskeho gymnazija.

Zwotkel přińdźe tajki wulki zajim?

L. Budarjowa: Po Serbach je so rozpowědało, zo skićimy z rěčnym lěhwom dźěćom a młodostnym składnosć serbskorěčneje zabawy, při čimž móža so zdobom wočerstwjeć. Zarjadujemy tež zaso powabliwy program.

Kotre budu wjerški?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND