Mjez sobu serbsce rěča

pjatk, 29. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wot 5. do 7. awgusta wotměje so w Smjerdźacej, mjeztym 13. raz pospo­chi, wubědźowanje wohnjowych woborow w hašenju. Wo wob­sahu a přihotach je so Alfons Handrik z nawodu wobory Norbertom Róblom rozmołwjał.

Čehodla wěnujeće lětušemu wubědźowanju wosebitu wažnosć?

N. Róbl: Kóždolětnje zwjazujemy wu­bědźowanje­ ze swjedźenjom tež za wo­by­dlerjow wokolnych wsow. Tónkróć ma to zdobom być přihot klětušeho 60lětneho wobstaća našeje wobory.

Jako nawoda maće hłownu zamołwitosć. Kelko kameradow Was podpěruje?

N. Róbl: Spočatk lěta 2014 sym nawod přewzał. Wot toho časa twori něhdźe 40 wobornikow, z nich 24 aktiwnych, kruty, spušćomny cyłk. Prócujemy so přichodnje tež žony do našeje wobory dóstać.

Smjerdźečanscy wobornicy su přewažnje Serbja. Kotru rólu hraje serbskosć we wašich rjadach?

N. Róbl: Samozrozumliwje na najwšelakorišich zarjadowanjach mjez sobu serbujemy. Tola při wukubłanjach, hdyž je trjeba eksaktnu terminologiju wužiwać, staw so to němsce. Na gratowni kaž tež na wohnjowobornym jězdźidle pak mamy serbski napis.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND