Serbski podźěl na bronzy Sophie Scheder

wutora, 16. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Stefan Möller ze Šunowa dźěła tuchwilu při Lejnjanskim jězoru a rozprawja za Serbske Nowiny wo Olympiskich lětnich hrach w Rio de Janeiru. Na jednej olympiskej medali ma Šunowčan samo swój podźěl.  Foto: Beno Šołta Stefan Möller ze Šunowa dźěła tuchwilu při Lejnjanskim jězoru a rozprawja za Serbske Nowiny wo Olympiskich lětnich hrach w Rio de Janeiru. Na jednej olympiskej medali ma Šunowčan samo swój podźěl. Foto: Beno Šołta

W brazilskim Rio de Janeiru wotměwaja so tuchwilu­ Olympiske lětnje hry 2016. Zo pak změje Serb snano tež swój podźěl na medali mustwa Němskeje, by w stawiznach jeje olympiskeho sportoweho zwjazka nowum był. Janej­ Hrjehorjej je so mjenujcy dopowědało, zo je Stefan Möller ze Šunowa někotrych němskich top-sportowcow na olympiadu přihotował.

Sam sće znaty jako čłon tri-teama-serbja, nic pak jako trenar němskich olympionikow. Što tučasnje dźěłaće abo studujeće?

S. Möller: W meji zakónčich swój studij sportowych wědomosćow w Kamjenicy. Tučasnje požadam so wo dźěło na polu wukonoweho kaž tež rehabilitaciskeho sporta. Dalše durčka wostajam sej wotewrjene z móžnym masterskim studijom. Nětko w lěću dźěłam připódla jako wodosportowy asistent w surfowanskej šuli při Lejnjanskim jězoru.

Kaž sym zhonił, maće tež wy mjeńši abo wjetši podźěl na přihotach někotrych němskich olympionikow. Štó je pod wašej režiju trenował?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND