FSG Budyšin so z wicemištrom wokrjesa stał

štwórtk, 23. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W jubilejnej 25. sezonje zaručichu sej mixvolleyballisća Budyskeje FSG dźewjaty raz titul  wokrjesneho wicemištra. Zady wotlěwa su to John Petrik, Angela Pohlowa, Ute Leuthold, Annette Urban, Michaela Mošowa; prědku wotlěwa Měrko Korjeńk , Steffen Alter, Peter Blümel a Gerald Urban.  Foto: M. Korjeńk W jubilejnej 25. sezonje zaručichu sej mixvolleyballisća Budyskeje FSG dźewjaty raz titul wokrjesneho wicemištra. Zady wotlěwa su to John Petrik, Angela Pohlowa, Ute Leuthold, Annette Urban, Michaela Mošowa; prědku wotlěwa Měrko Korjeńk , Steffen Alter, Peter Blümel a Gerald Urban. Foto: M. Korjeńk

Kónčna tabulka hobbyjoweje ligi

 dypki  sadźby

MSV 04 Budyšin 16: 4  17 :8

FSG Budyšin 14: 6  15 :7

SZ Biskopicy 12: 8  14 :10

SZ Wjazońca 10:10  11 :10

Módro-běliWojerecy 6:14  8 :14

SJ Chrósćicy 2:18  3 :19


Chróšćenjo prěni raz

w mixvolleyballu pódla byli

Mixvolleyballisća Budyskeje FSG su 25. mišterstwo na hobbyjowej runinje 9. raz jako wokrjesny wicemišter skónčili. Dotalna bilanca minjenych 21 lět jara zwjesela. Nimo mjenowaneho wuspěcha bě FSG jědnaće króć wokrjesny mišter, jónu třeća a je dale najwuspěšniše mixvolleyballowe mustwo Budyskeho wokrjesa. Dwě wosebitostce pyšeštej jubilejnu sezonu: Prěni raz wobdźěli so měšane mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy na dypkowych hrach Budyskeho wokrjesa, a nowozestajany cyłk MSV 04 Budyšin sta so po 14 lětach z wokrjesnym mištrom.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND