Wuslědki (02.03.21)

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Wuslědki 31. hrajneho dnja Němskeje lodohokejoweje ligi (DEL2)

Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers 7:4

Tölzske lawy – ESV Kaufbeuren 2:7

EV Landshut – LL Drježdźany 8:5

Lawy Frankfurt – EHC Freiburg 4:3

EC Bad Nauheim – Łužiske liški 2:3

EC Kassel Huskies – LP Crimmitschau 6:3

Ravensburg – Sokoły Heilbronn 1:3

Aktualna tabulka DEL2

1. EC Kassel Huskies  35   82

2. Bietigheim Steelers  37   65

3. EHC Freiburg  36   64

4. Lawy Frankfurt  33   59

5. Tölzske lawy  35   58

6. Ravensburg Towerstars  37   56

7. ESV Kaufbeuren  36   54

8. LP Crimmitschau  36   52

9. Bayreuth Tigers  36   44

10. LL Drježdźany  36   44

11. EV Landshut  35   43

12. Łužiske liški  37   43

13. Sokoły Heilbronn   34   40

14. EC Bad Nauheim  33   40

Jurij Bjeńš

Kopańca, wolejbul a blidotenis su woblubowane sportowe družiny z bulom abo bulikom. Kulowate hrajne nastroje mjeztym w njeličomnych firmach produkuja, čehoždla hdys a hdys k zwadźe dochadźa, kotra marka bulow je lěpša­. Runje tohodla pak eksistuje lěto a wjac předpisow. Kajke to w mjenowanych sportowych družinach tučasnje z předpisami wupada, to je so Jurij Bjeńš Jadwigu Richterowu (blidotenis, Viktoria Worklecy), Stanija Šewca (kopańca, Sokoł Ralbicy/Hórki) a Ludwiga Eckerta (wolejbul, Viktoria Worklecy) woprašał.

Awtor dźensa Clemens Šmit

Njeje wšeho hišće dosć? Abo kelko je dosć?

Pad trenarki Gabriele Frehse njepokazuje jenož powšitkowny dilema profijoweho sporta při spěchowanju swójskeho dorosta. Zdobom wotkrywa wón struchłe fasety, kotrež měli po měnjenju mnohich sportowych funkcionarow zjawnosći poprawom zakryte wostać. Dźe tu wo zasadne prašenje, kak jara smědźa nazwučowarjo swojich chowancow spěchować, haj, jich k lěpšim wukonam pohnuwać a wužadać.

W padźe Frehse njezaběra so jenož ju­stica z wumjetowanjemi, ale wot zašłeho tydźenja tež politika. 14 atletkow wuměłskeho ćěłozwučowanja bě skoržiło, zo bě nazwučowarka na olympiskim zepěranišću w Kamjenicy Gabriele Frehse je pod bolosćemi trenować dała, bě je mentalnje ponižała, trašiła a samo k branju medi­kamentow nućiła. Wona wšak wumjetowanja hač do dźensnišeho wotpokazuje. Dźiwne je, zo Frehse w Kamjenicy dale trenuje. Přetož tež jeje tuchwilny dźěłodawar hišće kruće k njej steji.

Sport (26.02.21)

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:

Dlěša přestawka za DSC

Wolejbulistki Drježdźanskeho SC maja nětko 13 dnjow přestawku, prjedy hač zaso wo dypki hraja. Srjedu je so jich se­rija dwanaće dobyćow skónčiła, Drježdźanjanki přěhrachu pola Allianz MTV Stuttgarta z 0:3 (19:25, 19:25, 20:25).

11.03. 18:00 SSC Schwerin –

  Drježdźanski SC

13.03. 19:00 Drježdźanski SC –

  Čerwj. rapaki Vilsbiburg

Fota tež online trěbne

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) skedźbnja na to, zo dyrbi po hrajnym porje­dźe Sakskeho koparskeho zwjazka wot 1. julija 2020 kóžda hrajerka/kóždy hrajer, kiž je online přizjewjena/přizjewjeny, tež onlinefoto měć. WFV žada sej nětko wot wšitkich towarstwow, pobrachowace fota wobstarać a na wotpowědne internetowe strony stajić.

Megapochod wobornikow

Po zdaću zabyli, kak móža dobywać

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

ESV Kaufbeuren – Łužiske liški Běła­ Woda 4:3 po podlěšenju (0:2; 3:1; 0:0, 1:0)

Je da to woprawdźe móžno? Hladajo na štyri hry w pjeć dnjach stej dohromady jenož dwaj dypkaj chětro słaby wukon. Kaž hižo w minjenych třoch partijach běchu­ Łužiske lodohokejowe liški tež přećiwo Kaufbeurenej wěsće nawjedowali: najprjedy 2:0 a po 24 mjeńšinach hižo 3:1. Přepasiwny srjedźny wotrězk, w kotrymž zličichu statistikarjo jenož pjeć třělwow na domjace wrota, pak bě wšo rozsudźacy, zo tež w Kaufbeurenje z třomi dypkami za Běłowodźanow njefungowaše. W poslednich 20 mjeńšinach drje hrajachu woni zdźěla wurjadny lodohokej, ale njezamóchu so sami za to wob­darić. Znowa dyrbi so rjec, zo su wospjet přewjele zmylkow w defensiwje worali, zo běchu prědku přesłabi a bjez idejow. Jenički tróšt w tymle ćežkim času je, zo lětsa žane mustwo z druheje zwjazkoweje ligi njezestupi. Liški bychu na kóždy pad horcy kandidat za zestup byli.

Najebać předskok hišće přěhrali

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

Sokoły Heilbronn – Łužiske liški Běła Woda 6:4 (1:2, 1:2, 4:0)

Tale hra běše trochu ironisce prajene tak mjenowany bój wo čerwjenu latarnju. Lodohokejisća z Běłeje Wody su jón poražki dla dobyli a bliža so nětko z wul­kimi kročelemi poslednjemu městnu tabul­ki. Hač do 38. min. drje wupadaše wšitko za tym, zo so Hornjołužičenjo z třomi dypkami nawróća. Hač do toho wokomika woni mjenujcy 4:1 nawje­dowachu. Nadobo pak je wšitko hinak přišło.

Ale wot spočatka: Hra Łužiskich liškow w Heilbronnje so furioznje zahaji. Hižo w 3. min. postara so Rylan Schwartz ze sylnej třělwu wo nawjedowanje. Te pak dźeržeše jeno 66 sekun­dow, a hižo domjacy wurunachu. Woni tłóčachu drje hnydom na dalše wrota, kotrež pak po­radźichu so znowa hosćom po konteru. Tomáš Andres po pospyće najspěšnišo reagowaše a suny wotplacnjeny puk domjacemu wrotarjej přez liniju. Najebać dalše móžnosće na woběmaj bokomaj zwosta po prěnjej sirenje při 1:2.

Wuslědki (25.02.21)

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

Němska lodohokejowa liga DEL2

34. hrajny dźeń

Bietigheim Steelers – LL Drježdźany 4:1

EC Kassel Huskies – EV Landshut 4:1

Ravensburg – Bayreuth Tigers 4:5

Lawy Frankfurt – LP Crimmitschau 5:2

EC Bad Nauheim – ESV Kaufbeuren 3:4

EHC Freiburg – Tölzske lawy 4:2

Sokoły Heilbronn – Łužiske liški 6:4

35. hrajny dźeń

LL Drježdźany – Bayreuth Tigers 4:1

LP Crimmitschau – EHC Freiburg 3:4

EC Bad Nauheim – Lawy Frankfurt 2:3

ESC Kaufbeuren – Łužiske liški 4:3

Landshut – Ravensburg Towerstars 3:8

Tölzske lawy – EC Kassel Huskies 0:4

Bietigheim Steelers – Heilbronn 4:3

Dźeń pozdźišo znowa přěhrali

srjeda, 24. februara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda – EHC Frei­burg 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

24 hodźin po poražce přećiwo Freiburgej (3:4 po třělenju penaltyjow), wočakowachu Běłowodźanscy lodohokejisća znowa team z Breisgauwa w liščej jamje. Za hosći běše to třeća hra w běhu štyrjoch dnjow, štož pak na lodźe pytnyć njebě. Nimale kóždu 50:50-situaciju woni za sebje rozsudźichu, skutkowachu čerstwiši a wojowachu wo kóždy puk domjacych. Pola žołto-módrych Łužiskich liškow ­njeje tónraz w defensiwje klacało, ale skerje w ofensiwje. Nazhonići hrajerjo, kotřiž bychu poprawom ceptar do rukow wzać dyrbjeli, mějachu špatny dźeń.

Partija hodźi so spěšnje analyzować. W prěnjej třećinje běchu Běłowodźanske liški hišće lěpši cyłk, znowa pak na jara sylnym wrotarju hosći Benu Meisneru zwrěšćichu. Wón bě kaž hižo dźeń do toho najlěpši akter. Freiburgčanow w druhej třećinje trjechichu woni dwójce do čorneho (27. a 39.), štož hodźi so na kóždy pad jako zasłužene wopisać. Wšako běchu nětko aktiwniši team. A w třećim wotrězku hóstni hrajerjo efektiwnje zakitowachu, njemějachu pak při tym přewulke ćeže, dokelž Běłowodźanam zas a zaso ideje falowachu.

Dwoje nowe wrota za dorost Sokoła

srjeda, 24. februara 2021 spisane wot:
Tučasnje drje wjedra a lockdowna dla nichtó na kopańcu wažnosć njekładźe, jónu pak budźe zaso čiłe žiwjenje na sportnišću knježić. Tak su za dorost Sokoła Ralbicy/Hórki dwoje nowe małe wrota wobstarali, zo móže tón potom wuspěšnje dale treno­wać a hrać. Na małym polu wubědźuja so štyri Ralbičanske mustwa: jedne młodźiny D, jedne młodźiny E a dwě młodźiny F. Wulki dźak wuprajeja Sokoljo wšitkim­ podpěraćelam, kotřiž su nowonakup zmóžnili. Foto: Maik Brězan

Jana Kralec, Katrin Spiesec, Anne Juršowa, Marina Köhlerowa a Rejzka Wjeńcyna (wotl.)Jörg Stephan (4), Tereza Wićazowa

Wolejbul je tež w Serbach jara woblubowana sportowa družina. Nimo wólnočasneho wolejbula mamy něko­tre aktiwne serbske mustwa, kotrež w dypkowych hrach pilnje­ wo dypki při wysokim saku a wo dobre­ zaměstnjenje w tabulce wojuja. Zo by so to poradźiło, specializuja a wukmanjeja so jednotliwi hrajerjo ­na wěste pozicije. Dźensa předstajamy tule nadawki přistajerki/přistajerja.

Nadawk přistajerja je technisce jara naroč­ny, wšako je w nimale kóždej hrajnej situaciji za druhi kontakt z bulom zamoł­wity. Tohodla je přistajer při kóždym nadběhu wobdźěleny. W Hrajnym zjednoćenstwje Pančicy-Worklecy hraje pjeć přistajerkow: Jana Kralec (wokomiknje w maćernym dowolu), Katrin Spiesec (wokomiknje w maćernym dowolu), Anne Juršowa, Marina Köhlerowa a Rejzka Wjeńcyna (přisp. někotre hrajerki hraja na dwěmaj pozicijomaj). Přistajerjej w prěnim muskim mustwje Viktorije Worklecy staj Marcel Rjelka a Christian Weitzmann.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND