Produkciske zrěčenje

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:
Sewjerowuchodny koparski zwjazk (NOFV) je z OSTSPORT.TV GmbH prawniske a produkciske zrěčenje za regionalnu ligu-sewjerowuchod wotzamknył. Za winowatostne dypkowe hry (na př. Biskopičanskeho KT abo FC Energije Choćebuz) zhoto­wja sćelak w přichodnych štyrjoch lě­tach zjimanja a wupytane hry live pokaza­. Tak budźe nowozałožene přede­wzaće partije regionalneje ligi w nowym wobjimje produkować. Tež dotalni partnerojo NOFV, kaž na přikład MDR a RBB, dyrbja sobu zapřijeći być a za atraktiwne hry licency dóstać. Jurij Bjeńš

Nowa rubrika

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:
Wokrjesny sportowy zwjazk Budyšin je na swojich internetnych stronach rubriku „Fit za nowy start“ wutworił. W njej steja za sportowe towarstwa informacije k temam prawo, hygiena a kubłanje. Tak namakaš tam na přikład wotkazaj k treningowym widejam Jednoty Kamjenc, w kotrychž su tež serbscy koparjo sobu skutkowali, abo zwučowansku kampanju MSV Budyšin, najwjetšeho sportoweho towarstwa wokrjesa. Tež móžnosće dalekubłanja na najwšelakorišich sportowych polach poskićeja. Jurij Bjeńš

Ze sněhakowarskim lětanjom w Planicy je so minjeny kónc tydźenja sezona zymskich­ sportowych wubědźowanjow zakónčiła. A dokelž ma sportowa redakcija Serbskich Nowin nětko tež městno za wozjewjenje cyłkownych hódnoćenjow sezo­ny 2020/2021, započina Kilian Hrjehor dźensa raz z cyłkownym hódnoćenjow biatlona, najwoblubowanišeje sportoweje družiny w zymje.

Po lońšej premjerje (hlej wobraz) přeproša Sportowy klub Wojerecy za 9. junij 2021 na druhi nakład Krabatoweho firmowe­ho běha. Přihoty tuchwilu hižo běža, kaž zamołwići Wojerowskeho SC informuja. Při firmowym běhu dyrbi kóžde mustwo 20 kilometrow běžeć, pak dwaj abo štyri kilometry na běharku abo běharja. Foto: Gernot Menzel

Skónčnje zaso na hrajnišću stali

wutora, 30. měrca 2021 spisane wot:

FC Energija Choćebuz –

Berlinski AK 2:2 (0:2)

W prěnim tesće lěta 2021 je FC Ener­gija Choćebuz doma přećiwo konkurentej w regionalnej lize, Berlinskemu AK, njerozsudne 2:2 docpěła. Koparjo ze zwjazkoweje stolicy pokazachu, zo hižo ty­dźenje dołho trenuja a zo hrajachu hižo dalšej testaj. Běchu tež robustniši a z bulom konsekwentniši. Choćebuscy hrajerjo agěrowachu přelubje a sej wosebje w prěnim połčasu wjele njezwěrichu. Tak podachu so hosćo z předskokom 2:0 (3., 30.) do kabiny.

W přestawce wuměni Choćebuski trenar­ Dirk Lottner hač na Jonasa Hoffmanna a wrotarja Tonija Stahla cyłe mustwo. Mjez druhim zasadźi tež juniorow (Tristan­ Woitina, Theo Harza a Arnela Kujovića), kiž ze spěšnymi a njehańbi­ći­wymi akcijemi hru wožiwichu. Tež we woběmaj kombinacijomaj, kotrejž wjedźeštej k wurunanju, běchu młodźi dźiwi wobdźěleni. Tak trjechištaj Florian Brügmann (56.) a Nils Stettin (62.) wrota za čerwjeno-běłych domjacych. Zjimajo pak hodźi so rjec, zo bě to skerje zbožowny remis.

Wjacore přičiny k poražce wjedli

wutora, 30. měrca 2021 spisane wot:

Wjelki Freiburg – Łužiske liški Běła Woda 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)

Katastrofalne zmylki w defensiwje, zaso raz špatny powerplay a problemy při wužiwanju najlěpšich šansow: Wšo to su přičiny, zo njejsu Łužiske lodohokejowe liški z Freiburga žadyn dypk sobu wzali. Tak wone tež poslednju šansu na wosme městno w tabulce wužiwali njejsu.

Běłowodźenjo wurjadnje do hry star­towachu. Po dźewjeć mjeńšinach steješe na tafli w stadionje 2:0 za nich. Bennet Roßmy (3.) a Thomas Reichel (9.) běštaj so wo zažne nawjedowanje postarałoj. Wot toho wokomika koncentrowachu so Saksojo jenož na kontery. Tola přeco zaso nastachu před wrotarjom Mac Carruthom přewulke dźěry, tak zo móžachu domjacy hišće do prěnjeje sireny trójce wyskać (12., 17., 20.) a tak 3:2 nawjedowachu.

W srjedźnym wotrězku partije drje hraje­rjo z Łužicy dale wojowachu a po 25 mjeńšinach samo wurunachu (Jonathon Martin), w 33. a 34. min. pak Freiburgčenjo w běhu sekundow na 5:3 zwyšichu. Wosebje štwórte wrota běchu mjerzace, wšako zhubichu Łužiske liški přećiwniskeho lodohokejista z wočow, kiž bě so runje­ z chłostanskeje ławki nawróćił a samlutki před Mac Carruthom přetworił.

Wuslědki (30.03.21)

wutora, 30. měrca 2021 spisane wot:

Němska lodohokejowa liga (DEL)

wuslědki DEL 2 – 46. hrajny dźeń

EC Bad Nauheim – Tölzske lawy 2:7

Lawy Frankfurt – ESV Kaufbeuren 3:4

Ravensburg – LL Dježdźany 3:4

EHC Freiburg – Łužiske liški 5:4

EC Kassel Huskies – Bayreuth Tigers 7:1

Bietigheim Steelers – EV Landshut 2:3

Sokoły Heilbronn – LP Crimmitschau 3:1

wuslědki DEL 2 – 47. hrajny dźeń

LP Crimmitschau – Lawy Frankfurt 3:0

EV Landshut – EC Kassel Huskies 3:4

Tölzske lawy – EHC Freiburg 5:2

Łužiske liški – Sokoły Heilbronn 3:5

ESV Kaufbeuren – EC Bad Nauheim 5:3

Bayreuth – Ravensburg Towerstars 2:5

LL Drježdźany – Bietigheim Steelers 2:6

tabulka DEL 2 po 47. hrajnym dnju

1. EC Kassel Huskies    47 106

2. Tölzske lawy    46 86

3. EHC Freiburg    46 83

4. Bietigheim Steelers    47 83

5. Lawy Frankfurt    45 78

6. ESV Kaufbeuren    47 77

7. Lodowe piraty Crimmitschau   46 66

8. Ravensburg Towerstars    47 65

9. Sokoły Heilbronn    46 62

10. EC Bad Nauheim    45 57

11. Łužiske liški    47 55

12. EV Landshut    47 55

13. Lodowe lawy Drježdźany     47 53

14. Bayreuth Tigers    47 49

Jako njeby koronawirus hižo dosahał! Wot spočatka měrca starosća so wob­sedźerjo koni nětko tež hišće wosebje strašneho herpesoweho schorjenja dla. Na wulkim jěchanskim zarjadowanju we Valenciji běchu pady našli. Clemens Šmit je so wo temje ze skótnym lěkarjom Jakubom Hantušom a wuspěšnym serbskim jěcharjom Křesćanom Zahrodnikom rozmołwjał:

Knježe Hantušo, wirusowy infekt herpesa ze skrótšenku EHV móže za konje samo­ tak agresiwny być, zo na njón zahinu. Kajke­ schorjenje to konkretne je?

Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Hłowny sportowy wučer Serbskeho gymnazija Budyšin Měrko Korjeńk je dźensa jedyn z lětušeju nowačkow w mustwje Widźał-słyšał-napisał.

„Serbscy sportowcy su na polu wolejbuloweho sporta w Budyskim wokrjesu pioněrske dźěło wukonjeli“, pisa dołholětny redaktor Sokołskich Listow Mikławš Krawc we wudaću čo. 1/2009 a podawa hruby přehlad wuwića wolejbuloweho sporta w Serbach. Złožujo so na přinošk Pětra Šołty w Sokołskich Listach čo. 3/1994 rysuje wón spočatki nawuknjenja noweje sportoweje družiny w susodnej Čěskosłowakskej na Varnsdorfskim Serbskim gymnaziju. W zajimawym přinošku rozprawja Šołta (sam sobuhrajer) wo grandioznym wuspěchu serbskich wyšich šulerjow 1951, jako stachu so ze sakskim šulerskim mištrom we wolejbulu. Woni hrajachu taktisce mudrje z dwěmaj nadběhowarjomaj, štož bě nowe. Wšako delnje wotwobaranje bulow (bagrowanje) dowolene njebě. Tule techniku su hakle Češa 1958 na europskich mišterstwach pokazali.

Sport (26.03.21)

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Megapochod přesunjeny

Megapochod wobornikow ma nowy termin. Planowany bě wón tónle kónc tydźenja. Nětko su zarjadowarjo a wuhotowarjo Harald Skopi (Dobrowólna wohnjowa wobora Narć), Robert Novy (wjesny předstejićer Narć) a Diana Franke-Skopi tak mjenowany darowanski pochod­ we łužiskim rewěrje na 2. a 3. oktober přesunyli. Jedna so tu wo ćah wuchowanskich mocow, kotrež zběraja pjenjezy za towarstwo Paulinchen z.t. a za orga­nizaciju FeuerKrebs, kotraž stara so wo po­wšitkowny dźěłowy a strowotniski škit 1 200 000 wobornikow po cyłej ­Němskej. Wšitke informacije za 112 ­kilo­metrow dołhi pochod bjez wubě­­dźowanskeho charaktera steja na www.feuerwehrspendenmarsch.de. Přizjewjenja za jednotliwcow a skupiny su pod www.baer-service.de dale móžne.

Dźensa wonka, njedźelu doma

Łužiske lodohokejowe liški chcedźa dźensa w Freiburgu přećiwo tamnišemu EHC dypkować a njedźelu doma přećiwo Sokołam z Heilbronna. Wšitke hry DEL 2 pokaza internetny sćelak sprade.tv.

26.03. 19:30 EHC Freiburg –

  Łužiske liški

28.03. 17:00 Liški – Sokoły Heilbronn

Dwójce play-off za DSC

słowo lěta 2020

nawěšk