Sport (06.04.18)

pjatk, 06. apryla 2018 spisane wot:

Na wólnočasny motocross

W Neukirchu pola Kinsporka přewjedu tamniši motocrossowi entuziasća jutře, sobotu, šesty dwuhodźinski motocross. Do startoweje lisćiny su tež někotři wólnočasni piloća z Delan zapisani. Hłownej běhaj stej w času wot 10.15 do 12 hodź. a wot 15.15 do 16.15 hodź. planowanej.

Sezona wolejbula so nachila

We wolejbulowej wobwodnej lize, stafli wuchodna Sakska změje prěnje mustwo Viktorije Worklecy jutře swój posledni hrajny dźeń sezony 2017/2018. Wot 14 hodź. pohosći wone cyłkaj z Lubija a Zho­rjelca, wot 19 hodź. planuje potom zakónčacu party sezony.

Derby při wysokim saku

Prěnje wolejbulowe mustwo ST Marijineje hwězdy změje štwórtk, 12. apryla, poslednju dypkowu hru sezony 2017/18. Wot 19 hodź. nastupja Pančičenjo přećiwo ST Hnašecam-Dobruši, po tym přećiwo Sokołej Budyšin.

Kónctydźenska kopańca

07.04. 14:00 Rakečanske ST –

  Wojerowski FC

07.04. 15:00 ST Hnašecy-Dobruša –

  Módro-běli Kulow

08.04. 10:30 Nowe Město II –

  SJ Chrósćicy II

08.04. 14:00 Jednota Kamjenc –

  VfL 96 Halle

08.04. 15:00 SJ Chrósćicy –

  ST Trjebin

08.04. 15:00 ST Radwor –

  Póst Germania Budyšin

08.04. 15:00 SJ Njebjelčicy –

  ST Marijina hwězda

08.04. 15:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Drohotka Ramnow

Jutrowne jejka wotběhali

štwórtk, 05. apryla 2018 spisane wot:
Jutrownu póndźelu je so wjedro wot swojeje lěpšeje strony pokazało. Tak wobdźěli so wokoło Němskopazličanskeho sportoweho centruma na zarjadowanju „Wot­bě­hanje jutrownych jejkow“ 280 ludźi. Bě to 13. nakład, kotryž wopokaza so za ludowych sportowcow jako rekordny. Kaž kóžde lěto podachu so na pjeć kilometrow dołhe­ koło młodźi kaž tež starši wobdźělnicy – běžo, na kolesu, z dźěćacym wozom abo z walkingowymi kijemi. Foto: Norbert Adler

Sněhakowarske lěhwo přewjedli

štwórtk, 05. apryla 2018 spisane wot:

21. raz dojědźechu sej šulerjo a wučerjo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) do čě­skich Jánskich Láznjow, zo bychu so tam w sportowej družinje alpinske sněhakowanje wukmanili.

W stawiznach SGB započa so sněhakowar­ske wukubłanje w februaru 1995 w Malej Úpje w čěskich Kyrkonošach. Tři lěta pozdźišo běchu nowy domicil Jánské Lázně blisko Čorneje hory našli. Lětsa w měrcu dojědźe sej 59 šulerjow a šěsć wučerjow do znateho kwartěra pensije „Protěž“. Wjedro bě tónraz měnjate, ale na pistach knježachu idealne wuměnjenja.

Wuslědki (05.04.18)

štwórtk, 05. apryla 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga-stafla I

Horni kraj-Sprjewja II – Wachau  1:0 (1:0)

Großharthau – Frankenthal  0:4 (0:1)

Malešecy – Arnsdorf  0:0 (0:0)

Germ. Budyšin II – Wjernarjecy  1:8 (0:3)

čoło tabulki

1. TSV Połčnica 20 80 : 21 53

2. ST Porchow 20 45 : 18 44

3. Traktor Malešecy 20 50 : 25 43

4. TSV Wjernarjecy 20 57 : 32 39

5. Concordia Załom 18 38 : 25 37

6. TSV Wachau 19 37 : 13 35

7. ST Horni kraj-Sprjewja II 19 49 : 36 28

8. SC Großröhrsdorf II 20 37 : 22 27

9. Arnsdorfske KT 19 31 : 29 26

10. FV Ottendorf-Okrilla 19 35 : 37 25

11. SV Frankenthal 18 36 : 45 22

12. Bretnig-Hauswalde 20 24 : 47 16

13. SV Großharthau 20 21 : 50 16

14. Germania Budyšin II 20 24 : 60 12

15. Budissa 08 Budyšink 19 12 : 78 9

16. ST Huska 19 20 : 58 5

Rjane wuspěchi serbskich starterow

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

Na 28. Wostrowskim nalětnim běhu wubědźowaše so kónc měrca 436 atletow­ z cyłeje Hornjeje a srjedźneje Łu­žicy­, z Drježdźan a wokoliny kaž tež z pomjeznych kónčin susodneje Pól­ske­je a Čěskeje.

Po Mužakowskim parkowym běhu běše Wostrowski lětuše druhe wurisanje a hód­noćenje za rjadnu lisćinu Wopačanski cup běharjow, kotryž hižo 15 lět přewjeduja. Jednotliwe distancy wuri­sanjow we Wostrowcu běchu 0,8 / 2,0 / 4 a 12 km. Na nich wubědźowachu so lubo­­warjo běhanja wot předšulskeho dźěsća hač k 83lětnemu wuměnkarjej. Mjez nimi bě tež zaso horstka serbskich sportowcow.

Na 0,8 km doběža 69 předšulskich dźěći a młódšich šulerjow do cila. Na 2,0 km wubědźowaše so 64 staršich šulerjow, z nich 35 šulerkow.

We wurisanju na 4,0 km (128 w cilu, z nich 60 žónskich) běštaj cyłkownaj do­by­ćerjej Georg Rabe (O-See-Sport; 15:01 min) a Anna Böhme z Biskopic (17:22 min). Budyšanow Leja Čórlicha a Jurja Nuka počesćichu za 2. městno w starobnymaj klasomaj – Čórlich docpě w U 18 (18:25 min) a Nuk w sk 80 (31:47 min), wón běše z 83 lětami najstarši wob­dźělnik. Nuk je so tež w mjenje wšitkich starterow zarjadowarjej znowa zjawnje za tak přikładnu organizaciju dźakował.

ST 1922 Radwor – Drohotka Ramnow 1:4 (1:2)

Zestawa domjacych: Wróbl – Wjeńka, Šěrak,­ Henke, Zähr (46. Omran), Nuk, Zimmermann, Rachela, Winar, Schulze, Kurjat (62. Bejmak)

Zeleny štwórtk wotmě so nachwa­­tan­ska dypkowa partija koparjow ST Ra­dwo­rja we Wjazońcy přećiwo Drohotce Ramnow. Pod swětłomjetakami za­­hwizda sudnik duel, kotryž so tež cyle po předstawje Radworčanow započa. Sebjewě­­domje startowachu woni do hry a přewzachu komando na kopanišću. Hižo w 9. min. kapitan Paul Zimmermann po róžku Měrćina Kurjata bul do wrotow zhłójč­kowa. Tež po nawjedowanju wo­stachu domjacy koncentrowani. Wuhrachu sej wjacore dobre šansy, tola zdźěla falowaše trěbne zbožo abo běše roz­­sud­ny bul w nimohrě. Defensiwa wokoło Fabia­na Šěraka móžeše w prěnich 30 mjeńšinach přeswědčić. Tola w 40. min. za­winowa wrotar Fabian Wróbl jědnatku – dohromady štwórtu w zašłych třoch hrach. Paul Groba za Ramnow přetwori a wuruna. Radworčenjo so hišće mjer­zachu a hižo w klětce Wróbla znowa zaklin­ka. Róžk z praweho boka móžeše Conrad Wähner w 42. min. k nawjedowanju wužić. Defensiwa hosćićela bě w tym wokomiku njewěsta.

Rozdźělne wuslědki blidotenistow

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

Hórku poražku poćerpje prěnje blido­tenisowe mustwo DJK Konjecy pola TTC Wojerec III. Byrnjež z Michałom Elstnerom a Dierkom Šewcom stajnaj hrajerjej wupadnyłoj, njeje poražka 3:12 žane zamołwjenje, dokelž docpěštaj Julian Hrjehor (1) z třećeho mustwa a André Čórlich (1) jako jeničkaj normalnu formu.Tamny dypk doby dwójka Maćij Kokla/Alojs Čóška. Wosebje Kokla, Čóška a Pětr Bejma njezawěsćichu sej w hrach jednotliwcow ani dypka a na cyłej liniji přesłapichu.

Konječanske druhe mustwo pohosći za swójskimi blidami ST Halštrow a doby jasnje z 10:5. Mustwo njeměješe w swojich rjadach žadyn wupad. Dietmar Hrjehor­, Křesćan Gruhn, Rudolf Wittig a Frank Woko dobychu kóždy połdra dypka. Wo wulke překwapjenje postara so za Rainera Roßmyja hrajacy Daniel Zukunft z třećeho mustwa, na kotrehož konće steješe 2,5 dypkow.

Konječanske třeće mustwo podleža pola SV Ullersdorfa II snadnje ze 6:9. Najlěpši Konječan bě dorostowy hrajer Julian Hrjehor (2,5). Tež Olaf Thiela (1,5) a Jan Bjeńš (1) dypkowaštaj. Rafałej Šě­rakej (0,5), Frankej Šołće (0,5) a Norbertej Gallej (0) njeje so přewjele zešlachćiło.

FC Energija Choćebuz

– 1. FC Lokomotiwa Lipsk 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Spahić – Starcew, Stein, Matuwila, Schlüter, Gehrmann, de Freitas (90.+1 Zickert), Weidlich, Zimmer (80. Siebeck), Viteritti (86. Geisler), Mamba

Přiwisk koparjow FC Energije Choćebuz so prašeše, kak derje bě načolnik regio­nalneje ligi-sewjerowuchod poražku w Meuselwitzu zmištrował. Ze su­werenym přestajenjom přećiwo třećemu tabulk­i su Choćebuženjo nětko na pra­šenje wotmołwili. Wobhladanjahódne kombinacije, zwjetša inscenowane přez stacije de Freitas, Viteritti a Zimmer, wjedźechu hosći přeco zaso do wuskosćow. Ličba cyle jasnych šansow pak njebě runjewon wulka. Po tym zo běžeše Streli Mamba po 15 mjeńšinach sam na wrota Benjamina Kirstena a tam zwrěšći, trjechi Maximilian Zimmer w třećim pospyće po róžku k 1:0 (39.).

Po přestawce (57.) smokny Marcelo de Freitas bul ze zdalenosće 18 metrow do wrotow. Ze začućom wěsteho doby­ća koncentracija hosćićela na kóncu hry popušćowaše. Lipšćenjo běchu jemu nětko runohódni.

Prěnja poražka sezony

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

ZFC Meuselwitz

– FC Energija Choćebuz 2:1 (0:1)

Za Energiju zasadźeni: Rauhut – Baude (81. Mamba), Stein, Matuwila, Karbstein, Gehrmann, Siebeck, de Freitas, Geisler (77. Schlüter), Scheidhauer, Boakye (69. Viteritti)

Druhi woblek tak prawje njesedźi, tak rěka dopóznaće FC Energije po prěnjej poražce sezony. Trenar Claus-Dieter Wollitz­ naruna ze Spahićom, Starcewom, Schlüterom, Zimmerom, Viterittijom, Weidlichom a Mambu hnydom poł ducenta stajnych mocow z akterami z druheho rynka. Tak prawje pak so ničo radźić nochcyše, tež hdyž třěli Malte Karbstein krótko do přestawki 0:1 (45.+1).

Wěstota wšak w rjadach hosći tež po na­wjedowanju njenasta. Přećiwnik so z něhdyšim hrajerjom Budissy Dennyjom Kralom dale a lěpje do partije namaka. Jako Kevin Scheidhauer mustwo Energije po amplowej karće tež hišće pomjeńši, so hra zwjertny. Yves Brinkmann (68.) a Pierre le Beau (76.) wužištaj derje wuhratej šansy k 2:1. Georg Zielonkowski

Wuslědki (04.04.18)

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

Kopańca, NOFV-wyša liga

Halle – Eilenburg0:1 (0:1)

SCHOTT Jena – Rudolstadt  1:1 (0:1)

Barleben – Stendal 0:1 (0:1)

Intern. Lipsk – Biskopicy  0:1 (0:0)

Jednota Kamjenc – Kśišow  0:4 (0:2)

1. Biskopičanske KT 20 46 : 7 53

2. FC International Lipsk 19 45 : 14 40

3. FC Eilenburg 20 34 : 13 39

4. VFC Plauen 18 24 : 21 37

5. FC Carl Zeiss Jena II 17 33 : 22 32

6. FC Einheit Rudolstadt 19 35 : 25 29

7. TV Askania Bernburg 18 29 : 25 24

8. VfL 96 Halle 18 15 : 21 24

9. 1. FC Lok Stendal 17 21 : 26 23

10. SG Union Sandersdorf 19 34 : 34 22

11. SV SCHOTT Jena 19 20 : 34 22

12. VfB 1921 Kśišow 20 30 : 47 17

13. Jednota Kamjenc 21 15 : 38 16

14. BSG Wismut Gera 17 20 : 31 15

15. FSV Barleben 18 14 : 35 14

16. SV Merseburg 99 18 16 : 38 11

wokrjesna wyša liga

Radwor – Ramnow 1:4 (1:2)

Großröhrsdorf – Großnaundorf  2:1 (1:0)

LSV Hory – Wjelećin 8:2 (2:1)

Hnašecy-Dobr. – Kinsp./Łužnica  3:5 (2:4)

1. SC Großröhrsdorf 21 48 : 9 53

2. Rakečanske ST 19 50 : 28 37

3. Wojerowski FC 20 38 : 26 36

4. Póst Germania Budyšin 21 47 : 32 33

5. Motor Kumwałd 20 40 : 28 32

6. Módro-běli Kulow 20 42 : 20 31

7. Drohotka Ramnow 20 43 : 41 30

8. Sokoł Ralbicy/Hórki 20 29 : 31 30

9. LSV Hory 20 53 : 45 29

10. SG Großnaundorf 20 37 : 33 27

11. ST Radwor 20 43 : 45 24

12. ST Hnašecy-Dobruša 21 35 : 46 24

13. ST Wjelećin 18 34 : 57 18

14. Zeleno-běli Bukecy 21 28 : 64 18

15. ST Kinspork/Łužnica 20 40 : 49 16

16. ST Budyšin 21 20 : 73 7

nowostki LND