Najbóle sportowske dźěćace dnjowe přebywanišćo wokrjesa Budyšin lětsa je Budyska pěstowarnja „Benjamin Blümchen“. Po dźewjeć předkołach doby wona finale wokrjesneje olympiady. 127 pěstowarnjow, telko kaž hišće ženje, bě namołwu so na wurisanjach wobdźělić, sćěhowało. Za wulke finale w Budyšinje kwalifikowaše so 20 kubłanišćow. W sportowej hali na Třělnišću běchu wjacore komplikowane stacije natwarjene. Njeje tuž zadźiwało, zo běchu wuslědki přeco snadne. Při mytowanju dobyćerjow pomhaštej maskotce wokrjesneho sportoweho zwjazka Oly a Pia. Kóžde dźěćo dósta medalju, kóžde mustwo wopismo a dobyćer přidatnje pokal. Slěbornu medalju wubědźichu sej dźěći z Dobruše a bronzowu dźěći z Ramnowa, kotrež słušachu jako zakitowar pokala k faworitam. Mytowanje přewzaštaj Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) a čłon prezidija wokrjesneho sportoweho zwjazka Dietmar Stange.

Zaměstnjenja prěnich třoch:

1. pěstowarnja „Benjamin Blümchen“ Budyšin

2. ASB-pěstowarnja „Erfindergarten“ Słónkecy (Schlungwitz)

3. pěstowarnja „Spatzennest“ Ramnow

Wuslědki (01.06.16)

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla I

Póst Budyšin II – Mały Wjelkow 8:2 (6:1)

Wjernarjecy – Radwor 3:3 (2:3)

1. ST Budyšin 25 81  : 30 62

2. Malešecy 25 71  : 29 54

3. Załom 25 74  : 29 47

4. HZ Budestecy 25 72  : 41 47

5. Kubšicy 25 51  : 29 45

6. Radwor 25 60  : 33 40

W derbyju doma podležała

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– SJ Njebjelčicy 0:2 (0:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl (75. Rab), Škoda, Łušćanski, Lipič, Peschmann­, Bělk, T. Jurš, P. Schmidt, Pakoßnick­ (65. Winkler), D. Jurš

Zestawa hosći: Hahn – Kral, Haška, Hanuza, Hoelzel (32. Kubaš), Cyž, Hommel, Čornak (65. Šołta), Hrjehor, Deleńk, Korjeńk (81. Lejnart)

Před 100 přihladowarjemi přewjedźechu koparjo susodneju sportoweju jednotkow derby. W prěnich mjeńšinach měještaj cyłkaj hišće respekt před sobu a duel wotměwaše so zwjetša w srjedźnym polu. Njebjelčenjo agěrowachu chětro defensiwnje, startowachu pak přeco zaso kontery. Tak přesadźi so Hrjehor we 18. min. na prawej stronje a zwrěšći na wuběrnje reagowacym wrotarju Oliveru Schmidće. Dwě mjeńšinje pozdźišo posłuži Bělk Dawida Jurša. Tón pak steješe w nimohrě, jako wrotarja Hahna pře­zběhny. Při wólnym kopje Škody ze zdalenosće 40 metrow běše Hahn znowa na městnje (36.). Hóstni koparjo wustupowachu z wulkej taktiskej disciplinu a mějachu přez Korjeńka do přestawki hišće dwě móžnosći.

Wuslědk kaž na třělnišću docpěli

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– FSV Łuty 9:0 (4:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Schulze, Teichmann, Šafář (46. Zahrodnik), Bětnar, Žur, Runt, Domaška, Dórnik, Věchet (62. Latkolik), Šmit (46. Młynk)

Njedźelu drje njebě kermuša w Chrósćicach, wrota pak padachu na tamnišim sportnišću kaž na třělnišću. Při horcych temperaturach a smalatym słóncu pokazachu Chróšćanscy koparjo wšu swoju radosć při honjenju za bulom. Hnydom w 2. min. dobra přihrawka Dórnika na Věcheta, tón pak dołhi kut snadnje misny. Krótko na to šmórny pospyt hosći tež wo centimetry nimo wrotow Králíčeka. Wotnětka pak so hra nimale jenož we Łutowskej połojcy wotměwaše. Wólny kop, kotryž bě Domaška wysoko do šěsnatki přinjesł, zhłójčkowa samlutki stejacy Věchet­ bjez problema k 1:0 do saka (13.). Jenož mjeńšiny na to sej „Rudi“ Věchet štyrjoch škitarjow do rejki prošeše, zarejowa jim suk do nohow a k tomu hišće kulowatu kožu w klětce zaměstni (19.). A dokelž so jemu runje derje hraješe, sčini jeno sekundy na to hattrick perfektny. Runt bě Věcheta wulkotnje posłužił, a tón na 3:0 zwyši (21.). Krótko do połčasa postara so Žur z niskej trělwu do dołheho kuta wo štwórte wrota (43.).

Faworit wojować dyrbjał

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

TSV Wachau

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:3 (1:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – Matka (46. Bejma), S. Bjeńš, B. Bjeńš, von Köding, Šewc, Wałda (75. Kurjat), Lulak, Šołta, Bejmak, Domaška

Delanscy koparjo nastupichu přećiwo cyłkej, kotryž hraješe bjeze wšeho ćišća, wšako z wokrjesneje wyšeje ligi zestupi. Kon­stelacija běše tuž jasna a Sokoł wězo faworit. We 8. min. dósta so bul po stacijach Šołta a Domaška k Bejmakej, kiž pak předołho přemyslowaše. Tak bu wot škitarja při jasnej móžnosći blokowany. Na to­ so hižo wjele njesta. Domjacy sća­hnychu so do swójskeje połojcy a Ralbičenjo njemějachu městno za kombina­cije. Wachaučenjo pak hrajachu jara robustnje a klakachu so do kóždeho dwuboja. Zmylk Gloxyna wjedźeše w 24. min. k nawjedowanju hosćićela. W šěsnatce chcyše wón bul Matce přihrać, ale srjedźopólny hrajer to čuješe a sej bul doběža. Matka spyta hišće wrotam zadźěwać, běše pak bjezmócny.

Wuslědki (31.05.16)

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Frankenthal – Němske Pazlicy 2:1 (2:1)

Marijina hwězda – Njebjelčicy 0:2 (0:0)

1. Ottendorf/Liegau 23 60  : 22 56

2. Frankenthal 23 68  : 32 55

3. Großnaundorf 23 66  : 31 48

4. Arnsdorf 24 58  : 27 42

5. Großröhrsdorf II 23 43  : 28 42

6. Njebjelčicy 24 46  : 36 38

7. Haselbachtal 24 53  : 54 38

8. Marijina hwězda 23 67  : 46 36

9. Sepicy 23 58  : 57 32

10. Němske Pazlicy 23 36  : 49 27

31. Hušćanski běh so wotměł

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Pjeć serbskich starterow na podestnych městnach

Hač do lěta 2013 wjedźechu jednotliwe čary wšitke po pućikach krasneho Hušćanskeho hrodoweho parka, a tam běštej zdobom tež start a cil. Dokelž pak sej to wobsedźer hrodu a parka wjace njepřeje, stej započatk a kónc wšitkich běhow nětko na hłownej wjesnej dróze při wulkej Hušćanskej sportowni.

Cyłkownje je lětsa 281 běharkow a běharjow na 1,0 km, 2,0 km, 7,3 km a 14,6 km swoju spěšnosć a wutrajnosć měri­ło. Wjetšina aktiwnych běše ze Sakskeje, někotři z Braniborskeje. Wubědźowanja hódnoćachu so za rjadnu lisćinu Wopačanski cup běharjow.

Na 7,3 km rěkaštaj cyłkownaj dobyćerjej Malte Kreibich z Riesy a Annett Schröter-Heideläufer. Ze serbskimi starterami wuwojowachu sej na tejle distancy w swojej starobnej skupinje złote po­destne městno Manuela Jurkowa z Łu­poje (sk 30-34) a Jurij Nuk z Budyšina bronzowe městno (sk 80-84). Wón běše druhi najstarši běhar; nimo toho běše to hižo jeho 27. start w stawiznach Hušćanskeho běha­.

8. raz wokoło Bjerwałdskeho jězora

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Wosmy króć su so běharjo wokoło Bjerwałdskeho jězora wubědźowali. Cyłkownje 450 atletow startowaše tam na jednej z distancow 0,8 km, 3 km, 5 km, 10 km a 21,1 km.

Wurisanje na 5 km skónči šulerka Serbskeho gymnazija Budyšin­ Larissa Měrćinkec na druhim městnje, štož běše w jeje starobnej sku­pinje U 14 tohorunja 2. městno. Na 10 km wuwojowaštej sej serbskej běharce w swojej starobnej skupinje (sk) samo dobyće. Beata Čórlichec z Němcow bu cyłkownje štwórta, Manuela Jurkowa z Łupoje jědnata. Roman Měrćink z Baćonja doběža w sk 20 jako druhi do cila a Syman Žur z Budyšina w samsnej sk jako­ pjaty. Wuběrnje a wutrajnje su serbscy starterojo tež w ćežkim połmara­thonje 21,1 km wojowali. Klawdija Hejdušcyna z Hory přeprěči jako druha žónska cil, a jeje čas woznamjenješe dobyće w sk 40. W sk 20 wuwojowa sej Jakub Čórlich z Němcow 5. městno a Handrij Bejmak z Budyšina w sk 50. Jan Krawc z Hrubjelčic docpě 17. městno w sk 40. Jurij Nuk

FC Łužica Wojerecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 2:3 (1:2)

Zestawa hosći: J. Bjeńš – M. Matka, Materne, Serbin, T. Matka (65. Krawc), Rawš, Šwejda, J. Matka, Čornak, Jakubaš, Kurjat

Widźał, słyšał, napisał (30.05.16)

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Mustwa prěnjeje do štwórteje koparskeje ligi maja hižo lětnju přestawku. Nětko je chwile so skónčnje po strapacach dołheje sezony wočerstwić. Neugersdorfski FC haji mjeztym wašnje, zo poda so prěnje mustwo po poslednjej hrě zhromadnje do dowola. Cil je lětsa znowa kupa Mallorca. Zaměr jězby je, w tej zestawje hišće raz na sezonu zhladować a mustwowu zhromadnosć hajić. Tónkróć so tež z někotrymi hrajerjemi rozžohnuja. Nimo mjeztym sławneho Jana­ Nezmara wopušćitej Max Höhne a wjelelětny kapitan mustwa Jiří Šisler FC Hornju Łužicu. Posledni mjenowany pak móhł snano tež w přichodnej hrajnej dobje we Łužicy za bulom honić. Po mojich informacijach mjenujcy ma Budissa Budyšin wulki zajim na jeho kmanosćach. Jednanja mjez towarstwom a 31lětnym srjedźopólnym hrajerjom běža.

nawěšk

nowostki LND