Hórčenjo pola Sokoła wyskali

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Sedmy raz přeprosychu sej stari knježa Sokoła Ralbicy/Hórki na halowy turněr staru koparsku gardu z Chrósćic, Njebjelčic, Hórkow a Pančic-Kukowa.

Chróšćenjo pak njeběchu připrajili, a Njebjelčenjo krótkodobnje wotprajichu. To bě wězo mjerzace a žněješe při wuhódnoćenju ze wšěch stron kritiske słowa. Tak nastupichu w Ralbicach minjeny pjatk wječor jeničce štyri mustwa. ST Marijina hwězda kaž tež Hórčenjo přeprošenje sćěhowachu, a Sokoł nastupi z dwěmaj cyłkomaj.

Susodny derby wuspěch za hosći

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

HZ Wulka Dubrawa/Minakał

– Traktor Malešecy 0:4 (0:2)

Zestawa hosći: Seiler – Bolz, Meier (69. Bayer), Steffek, Hasse (57. Ludwig), Brumme (46. Pietke), Stewig, Zichel, Benad, Finke, Koksch

Malešanscy koparjo běchu tydźenja nachwatansku hru z 1. połserije we Wjernarjecach 1:0 snadnje dobyli a steja tučasnje na 2. městnje tabulki. Tutu poziciju chcychu woni w derbyju susodow z dobyćom zakitować. Před wjace hač 100 přihladowarjemi docpě mustwo Traktora jasne 4:0. Wot zakopa trubješe wone k nadběham, ale domjacy swoju klětku z wulkej bojownosću zakitowachu. Tak docpě hakle w 39. min. Bolz z wólnym kopom nawjedowanje. Krótko do přestawki zwyši Florian Finke po rjanej kombinaciji na 0:2 (44.) za Malešecy.

W druhim połčasu běše nadběhowar Pietke dwójce wuspěšny. Najprjedy třěli wón bul do delnjeho kuta (55.) a w 77. min. zhłójčkowa jón wyše domjaceho wrotarja. Wuslědk móhł samo hišće wyši wupadać. Benad pak trjechi jeno žerdź a agilny Zichel­ jenož łatu. Hosćićel njeměješe w cyłych 90 minutach ani jeničku móžnosć. Kurt Lorenc

Wjace wrotow so nadźijeli, přiwšěm dobyli

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– TSV Wachau 2:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Cyž, Šafář (75. Bogusz), Bětnar, Kunze, Runt, Zahrodnik, Dehn (75. Młynk), Schulze, Domaška

Njedźelu běše koparski cyłk z Wachauwa hósć na Chróšćanskim sportnišću. Hačrunjež steji tón na zestupnym městnje, běše wčerawša partija wšo druhe hač jednora. Wosebje mustwa z pincy tabulki chcedźa jasnych faworitow mjerzać a jim hru tak ćežku kaž móžnu sčinić. Jich strategija: zady z dwójnej murju škitać a do ofensiwy přez dołhe bule a spěšne kon­tery so předrěć. Tak abo tróšku podob­nje wčera tež bě. Domjacy jasnje dominowachu, sej stajnje bul tam a sem třě­lachu, na swobodne haski łakachu, wjele flankowachu a pospytachu so z kopami ze zdalenosće. Přiwšěm so jim w prě­nim połčasu žane wrota njeporadźichu. Jónu drje klinkaše w saku hosći, pobóč­ny sudnik­ pak rozsudźi na dwělomnu nimohru­. Dwójce steješe žerdź na pu­ću, a tamne pospyty klětku misnychu. Na stronje hosći hodźi so jeničce dwělomna jědnatka naspomnić. Chróšćenjo běchu z rozsudom wšo druhe hač pře­zjedni a wrotar Petr Králíček třělwu wotwobara.

Widźał, słyšał, napisał (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Wuslědki (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Kumwałd – Wjelećin3:3 (3:1)

Póst Budyšin – Hory4:1 (1:1)

Großröhrsdorf – Kulow 3:2 (3:0)

Bukecy – Ralbicy/Hórki 1:5 (1:1)

Rakecy – Ramnow 4:3 (1:0)

Łuty – Połčnica0:1 (0:1)

Kinspork – Ćisk2:2 (1:1)

Chrósćicy – Wachau2:1 (0:0)

1. Chrósćicy 21 49  : 17 52

2. Hory 21 54  : 19 42

3. Großröhrsdorf 21 59  : 33 42

4. Ralbicy/Hórki 21 47  : 21 38

5. Rakecy 21 41  : 33 35

6. Kumwałd 20 55  : 38 34

7. Ramnow  21 46  : 46 32

8. Hnašecy 20 44  : 28 30

9. Póst Budyšin 21 47  : 44 30

10. Połčnica 21 34  : 36 28

11. Ćisk 21 44  : 46 27

12. Kinspork 21 41  : 40 22

13. Kulow 21 34  : 36 22

14. Bukecy 20 23  : 55 14

15. Wjelećin 20 29  : 66 13

16. Wachau 21 31  : 70 12

17. Łuty 20 17  : 67 10

Wokrjesna liga, stafla I

Wulka Du./Minakał – Malešecy 0:4 (0:2)

Załom – HZ Budestecy 0:2 (0:1)

Hodźij – Radwor3:0 (1:0)

Mały Wjelkow – Wjazońca 0:2 (0:1)

Kubšicy – Hnašecy II wupadnyła

ST Budyšin – Wjernarjecy 0:1 (0:1)

Porchow – Wóspork5:4 (2:3)

1. ST Budyšin 16 51  : 21 41

2. Malešecy 16 48  : 22 34

3. HZ Budestecy 17 52  : 33 33

Sport (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy wotměje „hłownu“

Sportowa jednotka Chrósćicy změje 11. měrca, swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu. Na nju su čłonojo wot 20 hodź. do wjacezaměroweje hale „Jednota“ přeprošeni. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim bilancy jednaćela Tadeja Cyža za lěće 2014 a 2015, rozprawa pokładnika Ronyja Škody, pruwowanske rozprawy za lěta 2013, 2014 a 2015 kaž tež wólby předsydstwa. Po tym budźe mały imbis spřihotowany. Pokiwy a prašenja do zhromadźizny su móžne pola Tadeja Cyža pod telefonowym čisłom 0160/ 711 20 46.

Akcija Budissy w centeru

„Nochcemy fanow přesłapić“

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Mustwje muži a žonow Serbskeje koparskeje wubranki hotujetej so na Europeadu 2016 w italskim Južnym Tirolu. Z Janiku Bětnarjec, koparku wubranki, je so Hanspeter Benad za Serbske Nowiny rozmołwjał.

Janika! Wot hdy koparska wubranka žonow poprawom eksistuje?

J. Bětnarjec: Loni w oktobrje smy so zešli a mustwo załožili.

Što bě přičina, wutworić prěnju serbsku žónsku koparsku wubranku?

J. Bětnarjec: Tež my žony chcemy zjawnosći pokazać, zo móžemy z bulom wobchadźeć.

Z kotrych sportowych towarstwow ko­parski su?

J. Bětnarjec: Wone su z Biskopičanskeho FV 08, z ST Hnašec/Dobruše a z někotrych towarstwow, hdźež su raz žónske mustwo měli, na přikład SJ Chrósćicy. Tele hrajerki su jónu za bulom honili, njejsu pak hižo aktiwne.

Kak so na koparske mišterstwa w juniju přihotujeće?

J. Bětnarjec: W januarje pobychmy w treningowym lěhwje w Čěskej. Tam smy w Bedřichovje na přikład sněha­kowali a w Liberecu trenowali. Nětko wšitcy pilnje doma zwučujemy, same, ale tež zhromadnje. Testowu hru, snano tež dwě abo tři, do europeady zawěsće tež hišće přewjedźemy.

Přewšo wažnu hru dobyli

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:
We wokrjesnej wyšej koparskej lize su Módro-běli z Kulowa w domjacym stadionje tak mjenowanu šěsćdypkowu hru přećiwo zestupej do wokrjesneje ligi dobyli. Woni přewinychu ST Kinspork/Łužnica z 2:1. W prěnim połčasu wšak nawje­dowachu najprjedy­ hosćo přez wrota Davida Grimma. Před 75 přihladowarjemi pak zwjertnyštaj hru po přestawce Maik Nicolaides a Norbert Kubaink. W tabulce maja Módro-běli nětko dźesać dypkow předskoka na zestupne městna. Foto: Werner Müller

Wysokemu faworitej snadnje podleželi

srjeda, 02. měrca 2016 spisane wot:

Chróstawscy volleyballisća jako zestupnik ze sakskeje klasy su twjerdy worjech. Na nimi běchu sej hižo někotre mustwa zuby wukusali. Tole nazhoni tež načolnik wobwodneje volleyballoweje ligi žonow. Dypkowu hru w Chróstawje přěhra VV Šumbach (Schönbach) po napjatym boju runohódnych mustwow 1:3 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24).

W dalšej partiji nastupichu Chróstawčanki přećiwo postupnikej ST Marijina hwězda. Tež tón njeměješe wězo wotpohlad, přećiwnikej dobyće na slěbornym tableće porjedźeć. Hižo w prěnim roze­stajenju doma w Pančicach běchu Ma­rijine hwězdźički snadnje 2:3 podleželi. Handicap za nje bě, zo dyrbjachu tónraz bjez trenarja wuńć a tak tež bjez jeho dobreje rady a pokiwow.

ST Chróstawa – Marijina hwězda 3:2

(25:14, 16:25, 19:25, 25:21, 15:13)

Wuslědki (02.03.16)

srjeda, 02. měrca 2016 spisane wot:

Regionalna koparska liga

Babelsberg 03 – Luckenwalde 6:1 (1:0)

BFC Dynamo – Auerbach 2:0 (2:0)

Halberstadt – Budissa Budyšin 3:0 (1:0)

RB Lipsk II – Neustrelitz 4:2 (2:0)

Jena – Meuselwitz 0:2 (0:1)

Zwickau – Rathenow 2:1 (1:0)

Neugersdorf – Nordhausen 2:2 (2:0)

Schönberg – FC Viktoria 1:1 (0:1)

Berlinski AK – Hertha BSC II 1:2 (1:0)  1. Zwickau  21 45  :  14  49

2. Nordhausen  22 42  :  22  44

3. BFC Dynamo  21 47  :  31  41

4. Berlinski AK  21 33  :  14  40

5. Neugersdorf  21 35  :  22  39

6. Babelsberg 03  22 33  :  13  38

7. Jena  21 24  :  14 35

8. Auerbach  22 39  :  30  34

Wobwodna volleyballowa liga žonow

1. OSC Lubij  14 32 : 16 29

2. ST Chóstawa 14 34 : 24 26

3. VV Šumbach 13 30 : 18 26

4. MSV Budyšin 04 13 29 : 27 22

5. TSV Kundraćicy 13 27 : 23 22

6. VfB Zhorjelc 14 25 : 26 20

7. ST Kupoj/Nowa Łuka 13 24 : 27 17

8. ST Marijina hwězda 13 20 : 33 13

9. VV Žitawa 09 II 13 10 : 37 5

nawěšk

nowostki LND