Awtorka dźensa Halena Jancyna

Něchtóžkuli z was, lubi čitarjo tuteje kolumny, zawěsće hižo na lěćo mysli. Snano tohodla, dokelž so na ćopliše temperatury wjeseli abo dokelž swój dowol planuje. Mysli pak snano něchtó z was tež na olympiske hry w Tokiju? Ja wšak to ani hišće sekundu činiła njejsym. Čehodla tež, runje nětko w zymje?

Jako tele dny raz připadnje wječor sportowy sćelak zapinych, njewědźach tak prawje, kotre wolejbulowe wurisanje tam pokazuja. Mišterstwa su tola nimo!? Hakle poněčim sej wuwědomich, zo su to kwalifikaciske hry za lětušu olympiadu. Pola žonow kaž tež pola muži wojuje wosom europskich cyłkow wo posledni tiket za Tokio 2020. Wot 5. do 10. ja­nuara wobhladach sej w telewiziji tuž kóždu partiju muži-wolejbulistow, a to live­ dokelž přewjedźechu je w Němskej. Naši mužojo zakónčichu předkoło na druhim městnje tabulki, podležawši jeno Słowjenskej z 2:3.

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa wubědźowansku čaru za sněhakowarski swětowy cup podłu Łobja wopytał. Zarjadowanje w sakskej stolicy wotměje so jutře a njedźelu. Kretschmer porěča mjez druhim ze wubědźowanskej sudnicu­ Andreju Winkler. Tajki sportowy podawk při nimale nalětnich temperaturach spřihotować bě předewšěm organizato­riske wužadanje,­ dokelž dyrbjachu za to trěbny sněh wobstarać. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Sport (10.01.20)

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Megahrajny wolejbulowy dźeń

Wot ranja do wječora wolejbulistkam přihladować móžeće jutře wot 9 do 18 hodź. we Worklečanskej ćěłozwučowarni. Megahrajny dźeń je nastał, dokelž dyrbjachu partiji prěnjeho mustwa Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy přesunyć. Hnydom k zazběhej w 9 hodź. nastupitej jutře druhe mustwo HZ Pančicy-Worklecy a dorost Viktorije Worklecy k serbskemu derbyjej we wobwodnej klasy. Dalše jutřiše hry: 11 hodź. HZ Pan­čicy-Worklecy II – Nysa Wolejs; 14 hodź. HZ Pančicy-Worklecy – Rózbork; 16 hodź. HZ Pančicy-Worklecy – Nysa Wolejs

Jutře na piwowy cup ...

Sportowe towarstwo Módro-běli Kulow zarjaduje jutře halowy koparski turněr starych knjezow. W Kulowskej wjacezaměrowej hali hraja wot 12 hodź. wjacore cyłki starych knjezow wo tak mjenowany piwowy cup, mjez druhim Sokoł Ralbicy/Hórki a Módro-běli Kulow.

... a na Landskron-cup

Zornowc Hórki chětro twjerdy worjech był

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Kóždolětny tradicionalny koparski turněr­ wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) wotmě so minjenu sobotu­ w Chróšćanskej sportowej hali. Dypkownje w 15 hodź. bě tam na witanju šěsć mustwow.

Turněrowe wjednistwo wokoło Guida Zahrodnika dojedna so na to, zo hraje najprjedy raz kóždy přećiwo kóždemu. Po krótkim rozjasnjenju regulow prěnju hru zahwizdachu. W tej steještej sej hnydom dwě sylnej mustwje napřemo sebi: zakitowar titula Puklot a na tamnej stronje mustwo Čornobóh. Wobaj cyłkaj wobsteještej z koparjow Sportoweje jednotki 1981 Chrósćicy. Wurunana partija skónči so 3:1 za Čornobóh.

W dalšim přeběhu turněra wukristalizowachu so poněčim dalši faworića na dobyće. Zornowc Hórki a młode mustwo Kapałka United z Dobrošic běštej mjez druhim dalšej kandidataj na finale. Wšitke štyri mjenowane cyłki su so na kóncu tež za połfinale kwalifikowali.

W prěnim nastupi Čornobóh Chrósćicy přećiwo Kapałce United Dobrošicy. Mustwo Čornobóh, kotrež bě dotal kóždu hru dobyło, tež tutón nadawk suwe­renje zmištrowa a přećiwnika z 5:0 po­razy.

Wuslědki (09.01.20)

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Tabulce dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 3

1. FSV Bretnig-Hauswalde 9 104 : 13 27

2. ST Porchow 9 75 : 22 24

3. Arnsdorfske KT 9 47 : 25 21

4. Postup Großharthau 9 53 : 27 18

5. SC Großröhrsdorf II 9 34 : 41 12

6. ST Demicy-Tumicy 9 30 : 53 9

7. ST Porchow II 9 41 : 69 9

8. HZ SG Frankenthal/

Postup Großharthau II/

SV Seeligstadt 9 25 : 61 9

9. Drohotka Ramnow 9 17 : 65 3

10. Biskopičanske KT 08 II 9 15 : 65 3

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 4

1. SC 1911 Großröhrsdorf  9 86 : 22 27

2. Hermsdorfske ST 9 60 : 23 24

3. ST Kinspork/Łužnica 9 50 : 29 16

4. Liegau-Augustusbad III 9 70 : 27 14

5. Lomnitzer SV 9 58 : 31 14

6. SZ Großnaundorf 9 55 : 47 13

7. HZ FV Ottendorf-Okrilla 05 II/

Hermsdorfske ST II 9 34:  51 12

8. SV Haselbachtal 9 44 : 78 9

9. TSV Wachau II 9 15 : 58 3

10. Liegau-Augustusbad II 9 11 : 117 0

Wosebitu chłóšćenku dožiwja přihladowarjo sobotu, 11. januara. Tam změja mustwje Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy kaž tež młode micki swój domjacy hrajny dźeń, a to we Worklečanskej ćěłozwučowarni. Prěnja hra započnje so dopołdnja w dźewjećich. Popołdnju wojuje prěnje zastupnistwo hrajneho zjednoćenstwa přećiwo cyłkomaj Doprědka Rózbork a Nysa Wolejs­. Prěnju popołdnišu partiju zahwizdaja w 14 hodź. Foto: Tereza Wićazowa

Wuslědki (08.01.20)

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina, D wokrjesna liga-stafla 3

1. SG Großnaundorf 9 91 : 4 27

2. FSV Bretnig-Hauswalde 9 49 : 23 19

3. SV Liegau-Augustusb. II 9 35 : 29 18

4. SC 1911 Großröhrsdorf 9 36 : 31 18

5.  HZ Lomnitz/Großnaundorf II

 9 37 : 43 15

6. ST Kinspork/Łužnica II 9 50 : 35 13

7.  HZ Bretnig-Hauswalde II/Drohotka Ramnow 9 38 : 45 12

8. Arnsdorfske KT II 9 24 : 44 9

9. SV Haselbachtal 9 21 : 62 3

10. TSV Wachau II 9 12 : 77 0

młodźina D, wokrjesna liga-stafla 4

1. DJK Módro-běli Kulow 9 84 : 16 24

2. HZ Rakečanske ST/Módro-běli Njeswačidło 8 49 : 11 24

3. Wojerowski FC II 8 64 : 22 19

4.  HZ Wětnica/Hola/Nadrózna Hrabowka/TSG Njedźichow 9 37 : 26 18

5. ST Ćisk  9 47 : 30 12

6. ST Běła/Cunnersdorf II 9 27 : 32 12

7. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 24 : 39 11

8.  HZ Ćisk II/LSV Hory/HZ Łaz/Běły Chołmc 9 11 : 64 6

9. DJK Módro-běli Kulow II 9 13 : 47 4

10. HZ Lubuš/LSV Bluń  9 11 : 80 0

młodźina E, wokrjesna wyša liga

1. ST Hnašecy-Dobruša 8 69 : 14 24

2. FSV Budissa Budyšin 8 53 : 20 18

3. Jednota Kamjenc 8 48 : 27 16

4. TSV Połčnica 1920 7 34 : 12 15

5. Liegau-Augustusbad II 8 38 : 30 13

6. FV Ottendorf-Okrilla 7 24 : 39 7

7. Póst Germania Budyšin 8 26 : 46 7

8. Wojerowski FC 8 22 : 65 3

9. Biskopičanske KT 08 8 11 : 72 0

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 1

1. FSV Módro-běli Minakał 9 63 : 16 24

2. FSV Budissa Budyšin II 9 74 : 29 21

3. FSV Budissa Budyšin III 9 79 : 32 20

4. Póst Germ. Budyšin II 9 49 : 33 15

5. HZ Njeswačidło/Rakecy 9 36 : 34 15

6. Malešecy/ST Budyšink 9 66 : 33 14

7. TSV Wóspork/Hrodźišćo 9 22 : 40 9

8. ST 1922 Radwor II 9 44 : 88 7

9. 1896 Wulka Dubrawa 9 31 : 70 6

53. Budyski silwesterski běh z rekord­nym wobdźělenjom

Dźens tydźenja wobdźěli so na mjeztym 53. Budyskim silwesterskim běhu 449 atle­tow, wot štyrilětneho dźěsća hač k 85lětnemu wuměnkarjej. Z areala Młynkec łuka podachu so sportowcy na jednu z čarow 2,5 km, 5,3 km a 10,6 km do přirody Humboldtoweho haja a po­dłu Sprjewje zaso wróćo. Wobdźělnistwo wo 52 atletow wjace (2018 – 397 w cilu) běše nowy rekord w stawiznach tohole wurisanja. Budyske lochkoatletiske zjednoćenstwo Čerwjeno-běli 90 je znowa hłownje pod režiju Mehnertec mandźelskeju a z pomocu wjacorych sobustawow tutón podawk přikładnje organizowało a přewjedło.

Běharjo a běharki běchu z cyłeje Hor­nje­je Łužicy a zdźěla Delnjeje Łužicy, z Drježdźan kaž jeje wokoliny, Lipska, Hamburga, Berlina, Koblenza a z pólskeho Zgorzeleca. Najprominentniši wobdźělnik běše Budyski něhdyši profijowy triatlet Maik Petzold, kiž je tež sobustaw zarjadowaceho zjednoćenstwa. Dobry dźesatk serbskich starterow je tež zaso z brawuru wojowało a wuspěch žnjało. Najstarši starter je so cyłkownje 49. króć sobu wubědźował.

Wuslědki někotrych wobdźělnikow

Z wyšinami a přesłapjenjemi

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:

Štwórtu sezonu we wólnočasnej lize Zapa­dołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) přewjedli su stari knježa-koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki. W hrajnej dobje 2018 běchu so woni prěni raz z mištrom stali a běchu tuž loni ći honjeni.

Cyłkownje běše za sezonu dźesać mustwow přizjewjenych, a hižo w prěnjej hrě zwěsćichu, zo su wone tež na kwaliće přidobyli. Prěnju partiju Sokoljo hišće z 3:1 dobychu, ale hižo w druhej přećiwo HZ Blunjej/Lubušej kopachu jenož njerozsudnje. Z Kulowom čakaše na Sokołow najsylniše mustwo. Tam pak so woni mócnje stopnjowachu, hrajachu 0:0 a zaměstnichu so w načolnej skupinje tabulki. Wulke běše přesłapjenje po šestym hrajnym dnju pola nowačka z Hermsdorfa. Tam pokazachu Ralbičenjo najsłabši wukon a 1:3 přěhrachu. W hrě přećiwo Rakecam so porno tomu z 3:1 přesadźichu. Jenož tydźeń pozdźišo hrajachu znowa w połfinalu pokala přećiwo Ra­kečanam a tam zastatk 0:2 hišće wu­runachu. W třělenju jědnatkow pak pobrachowaše jim zbožo, tuž woni znowa w połfinalu zwrěšćichu.

Za koparsku europeadu zhromadnje trenowali

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Přihoty na lětušu euro­peadu w Korutanskej su tež za Serbskej koparskej wubrance muži a žonow rozsudnu fazu docpěli. Wone sej tónkróć wjace idejow a dźěła pominaja, dokelž sćele tam Domowina prěni raz mustwje z hrajerjemi/hrajerkami z Delnjeje a Hornjeje Łužicy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND