Jenož dypk

póndźela, 19. oktobera 2015 spisane wot:

TSV Połčnica

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1 (0:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – von Köding, Schultz, B. Bjeńš, F. Bejma, Šołta (64. Wałda) S. Bjeńš, B. Bejma, Korjeńk, Kurjat (82. Bejmak), Domaška

Koparjo z poprjancoweho městačka su Sokołej Ralbicy/Hórki njepřijomny přećiwnik. Woni wustupuja jara robustnje a zasadźeja hłownje ćěło, zo bychu so wobarali. Tež sobotu tomu tak bě. Mokre hrajnišćo tomu hišće polěkowaše. Hižo po štwórć hodźinje móhł Bosćij Bejma wrota třělić. Wón wuhra dweju Połčničanskeju škitarjow, wrotar pak kop ze sylnej paradu wotwobara. Po poł hodźinje nahra Šołta na prawym boku Korjeńka, kiž trjechi jenož łatu.

Sakski volleyballowy dorost starobneje klasy U16 je zwjazkowy pokalny dobyćer 2015. Triumf poradźi so wčera młodym volleyballistkam w bayerskim Lohofje. Po tym zo bě mustwo, w kotrymž hraje tójšto holcow VC Olympije Drježdźany, w předkole a połfinalu wšitke hry jasnje dobyło, přewiny wone we wulkim finalu cyłk z Bayerskeje z 25:20 a 25:20. Foto: Rocci Klein

Najprjedy we Łužicy hrali

póndźela, 19. oktobera 2015 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin

– VfB Auerbach 1:1 (1:1)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Klippel, Patka, Kral (26. Heppner), Hoßmang, Reher (65. Hansch), Rosendo, Čermák, Salewski, Walther (87. Fröhlich)

Budissa Budyšin a VfB Auerbach wotměštej wčera partiju regionalneje ko­parskeje ligi, kotruž bychu poprawom sobotu w Auerbachu přewjesć měli. Na tamnišim přemačanym kopanišću pak njehodźeše so hrać.

Šeftrenar Budissy Tomaš Henčl wědźeše, zo njebudźe to lochki nadawk. Najebać to wón wězo chcyše, zo dypki doma zdźerža. Prěnju móžnosć pak mějachu­ hosćo. Wrotar Jakub Jakubov a škitarjo Budissy mějachu najprjedy raz tójšto dźěła. Njepřekwapi tuž, zo Auerbach hižo zahe nawjedowaše (13.). Třělwu Rehera do šěsnatki pak Lambach štyri­ mjeńšiny z ruku zadźerža. Jědnatku přetwori Hoßmang zymnokrejnje k 1:1 (17.). Auerbach pak bě w prěnim połčasu lěpše mustwo a měješe hišće dwě wjetšej móžnosći na wrota (23., 28.).

Hižo dźesaty raz za sobu njeporaženi

póndźela, 19. oktobera 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– ST Wjelećin 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Schulze, Bětnar, Cyž, M. Zahrodnik, Runt (82. Šiman), Šmit (66. Budar), Domaška, F. Zahrodnik, Młynk (72. Pöpel), Věchet

Tež w dźesatej hrě njezamó Wjelećin koparjow Sportoweje jednotki Chrósćicy porazyć. Znowa su woni jasnje dobyli a wostanu dale njeporaženi. Přiwšěm dyrbjachu na Wjelećansku ofensiwu kedźbować. Hižo časćišo su hosćo wrota třělili, byrnjež na kóncu přěhrali. Wosebje w prěnim połčasu předrěchu so woni přeco zaso do šěsnatki Chróšćanow. Na tamnym boku falowaše jim nimale cyły prěni połčas zbožo. Třělwa Feliksa Zahrodnika ze zdalenosće zleća na žerdź, dalšu njezamó Věchet we wrotach zaměstnić. tež Runt trjechi jenož łatu. Krótko do połčasa bu strašny kop přećiwnika w poslednim wokomiku wotpopadnjeny. Z naslědnym konterom poradźi so domjacym tola hišće 1:0. 25 metrow před wrotami klepny Runt kulowatu kožu połnisko do lěweho kuta (44.).

Wuslědki (19.10.15)

póndźela, 19. oktobera 2015 spisane wot:

Regionalna koparska liga

RB Lipsk II – Zwickau1:0 (1:0)

Nordhausen – BFC Dynamo 1:0 (0:0)

Luckenwalde – FC Viktoria 2:1 (2:0)

Budissa Budyšin – Auerbach 1:1 (1:1)

Rathenow – Meuselwitz 1:1 (0:1)

Neugersdorf – Babelsberg 03 1:1 (1:0)

Berlinski AK – Halberstadt 1:0 (0:0)

Hertha BSC II – Jena0:0 (0:0)

Neustrelitz – Schönberg 3:2 (1:1)

1. Neugersdorf 11 19  :  8 24

2. Nordhausen 11 18  :  7 24

3. Zwickau 11 21  :  8 23

4. Jena 11 15  :  4 22

5. Berlinski AK 11 14  :  3 22

6. BFC Dynamo 11 26  :  17 21

7. Babelsberg 03 11 12  :  7 18

8. Auerbach 12 17  :  19 18

9. Neustrelitz 12 19  :  16 17

10. Budissa Budyšin 11 15  :  10 15

11. Schönberg 11 14  :  11 14

12. Hertha BSC II 11 14  :  18 14

Wokrjesna koparska wyša liga

Bukecy – Ramnow1:2 (0:1)

Großröhrsdorf – Rakecy 0:0 (0:0)

Póst Budyšin – Kinspork 1:2 (1:2)

Połčnica – Ralbicy/Hórki 1:1 (0:0)

Hnašecy – Kulow3:1 (1:0)

Kumwałd – Hory0:3 (0:1)

Chrósćicy – Wjelećin3:0 (1:0)

Łuty – ST Ćisk1:5 (1:1)

1. Chrósćicy 10 24  :  4 28

2. Hory 9 32  :  7 20

3. ST Ćisk 10 24  :  16 19

4. Kumwałd 9 20  :  11 17

5. Hnašecy 9 19  :  10 17

6. Ralbicy/Hórki 9 20  :  8 15

7. Großröhrsdorf 10 15  :  20 15

8. Rakecy 10 17  :  17 13

9. Póst Budyšin 10 20  :  23 13

10. Ramnow 10 20  :  25 12

11. Połčnica 9 19  :  15 11

12. Kinspork 10 15  :  21 11

13. Kulow 9 15 : 17 8

14. Bukecy 9 10  :  23 7

15. Łuty 9 10  :  31 7

Sport (16.10.15)

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Motorsport na Kaponicy

Kaž MC Jawora zdźěla, je jutřiše treningowe lěhwo wotprajene. Min­jene dny je so přewjele dešćowało. Motocrossowa čara na Kaponicy je tuž chětro přemačana. Z nowymi Kawasa­kijowymi modelemi jězdźić pak budźe njedźelu móžno. Za to su sej zamołwići přihódnu městnosć wupytali. Wot 10 do 16 hodź. změja zajimcy přiležnosć, najnowše modele wupru­wować. Za wužiwanje mašinow a wupožčenje škit­neje drasty ma zajimc 20 eurow zapłaćić.

Dumpery so wubědźuja

5. běh wo němske dumperowe mišterstwa 2015 budźe njedźelu w Lieschowje na kupje Rujany. Wubedźowanje tam zahaji so w 13 hodź. Amtěrowacy němski mišter Filip Kral z Róžanta cyłkowne hódnoćenje tuchwilu z 63 dypkami nawjeduje. Druhi je do poslednjeho běha sezony Kralowy teamowy kolega Torsten Gersch z 59 dypkami, třeći Thomas Neumann, kiž ma 58 dypkow.

Za běh so hižo nětko přizjewić

Pedagogojo Serbskeho gymnazija optimalnje startowali

Mjeztym 49. mišterstwa pedagogow Budyskeho wokrjesa při wysokim saku su zahajene. Hłowny organizator a hrajer kombinowaneho cyłka 5. SŠ-eks/Melanchthonowy gymnazij Budyšin (5.SŠ-Mgy) Roland Wehnert wotewrě w Budyšinje najdlěši čas eksistowacy volleyballowy turněr Sakskeje. Škoda, zo njemóžetej w tutej sezonje kombinowany cyłk Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin a Powołanska šula za hospodarstwo Budyšin pobrachowacych volleyballistow dla sobu hrać. Tak zwosta šěsć wučerskich cyłkow, kotrež wubědźuja so na třoch hrajnych dnjach wo wokrjesneho mištra.

Přihotuja so na hrajny dźeń

štwórtk, 15. oktobera 2015 spisane wot:
Volleyballisća prěnjeho zastupnistwa Viktorije Worklecy přihotuja so na prěni domjacy hrajny dźeń, kotryž budźe 31. oktobra we wjesnej ćěłozwučowarni. W 13 hodź. nastupja tón dźeń přećiwo mustwu z Hamora/Běłeje Wody a wot 15 hodź. potom přećiwo načolnikej z Kupoje/Noweje Łuki. Foto: Jörg Stephan

Wupisanje za 34. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny 2016

termin turněra: 12. měrca 2016

městnosć:   sportowa hala na Budy-      skim Třělnišću

čas:    8 do 18 hodź.

zarjadowar:   Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar:   Sokoł Budyšin z.t., Škit      Budyšin, Mustwo 1296

kontakt: 

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom „Sportej a narodej – zdar!“ chcemy so zetkać k sportowanju a zabawje. Zdobom chcemy styki mjez serbskimi volleyballistami a jich přećelemi ze słowjanskeho wukraja skrućić a k popularizowanju Serbskeho Sokoła přinošować.

přeprošene mustwa: Na turněr witane su mustwa dotalnych turněrow a nowačcy, zastupnistwo z Pólskeje a jedne z Čěskeje. Kóždy volleyballist/kóžda volleyballistka, kiž so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje!

Wjele starterow, tójšto přihladowarjow, rjane wjedro: MC Jawora je zašły kónc tydźenja lětušu motocrossowu sezonu z krajnymi mišterstwami wuspěšnje zakónčiła. Najlěpšich motocrossowych pilotow Sakskeje zwjeselichu předewšěm wuměnjenja na Kaponicy, kotrež runaja so niwowej swětowych mišterstwow. Foto: Jonny Linke

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND