Raz hinak „so wuchodźowali“

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

W Hózku wotmě so předwčerawšim, njedźelu, 4. blackbird-run. Přełožene rěka to telko kaž „běh čornych ptačkow“, štož je na kóncu tež woprawdźe na kóždeho přitrjechiło. Wjace hač 400 wob­dźěl­nikow bě sej do małeje wsy blisko­ Kulowa­ dojěło, zo bychu cyle dobro­wólnje po błóće łazyli, wšelake zadźěwki přewinyli, w lód­zymnej wodźe płuwali a při tym hišće wjeselo měli.

Měšćanski běh perfektnje zwoprawdźeny

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Na 26. měšćanskim běhu w Budyšinje wobdźěli so minjenu sobotu na wšěch wubědźowanskich distancach wot 1,2 do 10 km cyłkownje 1 853 běharkow a běharjow. To je nimale dwěsćě wjace hač na lońšim 25. jubilejnym běhu.

Na distancomaj 1,2 a 2,0 km je so tež zaso­ tójšto sportowcow Serbskeje za­kładneje šule Budyšin (SZŠB) a Serbskeje wyšeje šule Budyšin (SWŠB) sobu wu­bědźowało. Najwuspěšniši bě w swojej starobnej skupinje U 10 – 1,2 km – Jarek Schade (SZŠB), kiž wobsadźi prěnje městno w 4:29 min.

Z wobeju Budyskeju serbskeju šulow steješe na lisćinje wuslědkow wjace hač 40 mjenow šulerjow a šulerkow. Nimo toho wobdźělichu so někotři atleća ze šulskich kubłanišćow za swoje sportowe zjednoćenstwo, w kotrymž trenuja a so tež wubědźuja. Tak startowaštaj šulerjej Radworskeje šule, Bejmakec bratraj Cas­par­ Dominik a Julian, za ST 1922 Radwor na distancy 1,2 km.

Faworit pokalnu hru jasnje dobył

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Viktoria Worklecy

– VV Žitawa 09 II 2:0 (25:15, 25:11)

Sobotu tydźenja běchu wolejbulisća prěnjeho mustwa muži Viktorije Worklecy na kwasu swojeho přistajerja Marcela Rjelki (hlej foto) pomhali, swjećili a mě­jachu wjele wjesela. Sydom dnjow pozdźišo pak steješe prěnja winowatostna hra sezony na planje, a to we wobwodnym pokalu.

Pokalne hry su wšitkim mustwam witana móžnosć, pod wubě­dźowanskimi wuměnjenjemi testować a swoje aktualne kmanosće posudźować. Za Viktoriju běše to wosebje wažne, dokelž maja w swojich rjadach někotrych nowačkow. Bohužel bě MSV Budyšin II pobracho­wacych hrajerjow dla krótkodobnje wotpra­jił, tak zo dyrbješe dwubój mjez Workle­cami a Žitawu wo kwalifikaciju za kónčne pokalne koło w decembrje roz­sudźić. Budyšenjo pak starachu so znajmjeńša wo dweju sudnikow. A tak móžachu hru dypkownje zahwizdać.

Doma z optimalnym wudobytkom

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

SJ Chrósćicy II

– HZ Hórnikecy/Ćisk II 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Dórnik – M. Donat, F. Cyž, Šiman, Mark, Handrik (81. J. Donat), Domaška, Matješk, Mohaupt, Liznar, M. Cyž

Po hórkej poražce w serbskim derbyju w Njebjelčicach wočakowaše koparska rezerwa Chróšćanskeje SJ Hrajne zjednoćenstwo Hórnikecy/Ćisk II.

Wonka prěnje dobyće žnjeli

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Optik Rathenow

– FC Energija Choćebuz 1:4 (1:1)

Zestawa hosći: Moser – Borgmann, Zi­ckert, Koch, Hoppe, Eisenhuth, Erlbeck, Broschinski, Brügmann (86. Beyazit), Taz (88. F. Geisler/89. N. Geisler), Rangelow

Na 7. hrajnym dnju regionalneje koparskeje ligi sewjerowuchod poradźi so FC Energiji Choćebuz, zestupnikej z třećeje ligi Němskeje, prěnje wonkowne dobyće a je tak přeposlednjeho tabulki ze 4:1 na distancu dźeržał. Hosćo z Delnjeje Łužicy pokazachu nimale cyły čas swoju dominancu a mějachu tójšto móžnosćow. Wo nawjedowanje drje postarachu so domjacy po konteru (17.), přichodna akcija před tamnymi wrotami pak wjedźeše hižo k 1:1 (18.) přez Felixa Brügmanna. Za njeho běchu to zdobom pjate wrota aktualneje hrajneje doby.

Tež po přestawce hraješe nimale jenož FC Energija. Dimitar Rangelow třěli 1:2 (60.) a 1:3 (73.), doniž njepostara so Abdulkadir Beyazit wo kónčne 1:4 (87.). Přewulke wjeselo pak w rjadach hosći nje­nasta, dokelž bě sej Felix Geisler jenož mjeńšinu, po tym zo bu zaměnjeny, křižny pask w prawym kolenje torhnył. Tak najprjedy raz šěsć měsacow wupadnje.

 

FC Energija Choćebuz

– VfB Auerbach 1:4 (1:2)

W Budyšinje je so sobotu na 26. Budyskim měšćanskim běhu 1 850 dźěći, młodostnych a dorosćenych na wšelake čary podało. Mjez nimi bě tež zaso tójšto Serbowkow a Serbow kaž tež šulerkow a šulerjow Budyskeju serbskeju šulow. Tu někotre top­ten­zaměstnjenja w starobnych klasach: Katharina Bejmakowa 5. městno, Roman Měrćink 4. městno, Leo Čórlich 2. městno, Jakub Čórlich 5. městno, Jurij Nuk 1. městno a Handrij Bejmak 2. městno. Foto: Jörg Stephan

W pokalu koło dale

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Arnsdorfske KT II – ST Marijina hwězda 0:1 (0:1)

Zestawa hosći: Hejduška – R. Cyž, Zelnak, K. Pakoßnick, Lipič, Šołta, Kurink, Ch. Cyž, Jurš (69. Melnyk), Eldor (78. J. Pakoßnick), Pjetaš

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Njech je mi dowolene, zo so w swojim dźensnišim komentarje spočatnje zasłužbnemu serbskemu sportowcej-běharjej wěnuju, kiž je před měsacomaj 85. narodniny swjećił. Dobry znaty mi njedawno praji: „Tón Jurij, tón běha a běha a běha. Myslu sej, bjez běhanja njemóže žiwy być.“ Haj, hdyž je čłowjek z 85 lětami hišće strowy a čiły, móže so zbožowny čuć. A hdyž so w tej starobje hišće­ na wubědźowanjach w běhanju wobdźěla, da je to něšto njewšědne.

We Wutołčicach, w Baćońskej wosadźe rodźeny Jurij Nuk je tajki fenomen. Kóžde lěto wobdźěla so wón na mnohich běhach po cyłej Łužicy, ale tež zwonka njeje a wobsadźa w swojej starobnej klasy zwjetša jedne z načolnych městnow.

Sport (06.09.19)

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

Budyski měšćanski běh

Jutře přewjedu w Budyšinje měšćanski běh, tydźeń pozdźišo potom we Wojerecach. W Budyšinje započnu z wubědźowanjemi dźěći a šulerjow zaso w 10 hodź. Wutřěl ze startoweje pistole za hłownej běhaj na distancomaj 6 km a 10 km budźe w 14 hodź.

Blackbird-run přez zadźěwki

Za 4. blackbird-run w Hózku, běh přez zadźěwki, je so 400 běharkow a běharjow přizjewiło. Startować budu jón njedźelu w 14 hodź., kónc je za něhdźe 17 hodź. planowany. Dotal najlěpši čas muži leži pola 1:18:15 hodź., žonow pola 1:42:40 hodź. Mjez přizjewjenymi je wjace hač 20 Serbowkow a Serbow, telko kaž hišće ženje.

Kónctydźenski wolejbul

07.09. 14:00  HZ Pančicy-Worklecy II

  – Nysa Wolejs II (w Rych-    bachu, pokal, žony)

07.09.  14:00  Módro-běłe Wojerecy II

  – Viktoria Worklecy

  (w Rychbachu, pokal,

  žony)

07.09.  14:00  TSV Kundraćicy

  – HZ Pančicy-Worklecy

  (w Habrachćicach,

  pokal, žony)

07.09.  14:00  MSV Budyšin 04 II

  – Viktoria Worklecy     (pokal, mužojo)

Kónctydźenska kopańca

Na krajnej kaž tež na wokrjesnej runinje přewjedu koparske cyłki jutře a njedźelu pokalnej kole.

07.09.  15:00  Heidenauske ST

  – Budissa Budyšin

07.09.  15:00  Radefelder SV90

  – Jednota Kamjenc

07.09.  15:00  Arnsdorfske KT II

  – ST Marijina hwězda

Tole budźe jedyn ze zadźěwkow, kotrež maja wobdźělnicy wubědźowanja blackbird-run zajutřišim w Hózku přewinyć. Ze 400 přizjewjenjemi je kapacita zarjadowanja docpěta. Na běharjow čaka šěsć kilometrow dołhi parcours přez błóto a wodu podłu Čorneho Halštrowa z dwanaće znatymi a nowymi zadźěwkami. Čaru maja wobdźělnicy dwójce zmištrować. Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND