Pedagogojo SGB pokal zakitowali

wutora, 02. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Scena z hry Meja Radwor (nalěwo) přećiwo volleyballistam-wučerkam a wučerjam Serbskeho gymnazija Budyšin. Cyril Hančik  smešuje bul do pola hosćićela. Wučerjo SGB su pokal před swójskimi šulerjemi snadnje zakitowali.  Foto: Jan Šołta Scena z hry Meja Radwor (nalěwo) přećiwo volleyballistam-wučerkam a wučerjam Serbskeho gymnazija Budyšin. Cyril Hančik smešuje bul do pola hosćićela. Wučerjo SGB su pokal před swójskimi šulerjemi snadnje zakitowali. Foto: Jan Šołta

Serbski gymnazij 6. nalětni volley­ballowy turněr přewjedł

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Šulerjo 12. lětnika SGB zaručichu sej na 6. nalětnim turněrje wo pokal spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin wurjadne druhe městno. Běchu to Paul Scholze, Filip Skoczowsky, Jonas Bierich, Jurij Haška, Jakub Langa a Jurij Hantuš (wotlěwa). Foto: Měrko Korjeńk
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND