Napjatosć hač do poslednjeje hry wulka była

wutora, 06. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Koparki 7. do 9. lětnika SGB docpěchu złotu medalju. Woni  pojědu kónc meje 2016 na krajne finale do Lipska. Ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom su to stejo wotlěwa: Helena Šołćic, Lea Krječmarjec, Tadeja Šeferec, Helena Hejduškec, prědku wrotarka Nele Pjetašec, Karoline Šrajterec a Weronika Krawcec. Foto: Měrko Korjeńk Koparki 7. do 9. lětnika SGB docpěchu złotu medalju. Woni pojědu kónc meje 2016 na krajne finale do Lipska. Ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom su to stejo wotlěwa: Helena Šołćic, Lea Krječmarjec, Tadeja Šeferec, Helena Hejduškec, prědku wrotarka Nele Pjetašec, Karoline Šrajterec a Weronika Krawcec. Foto: Měrko Korjeńk

Złoto w regionalnym finalu na Budyskej Młynkec łuce.

Najwuspěšniše holče koparske mustwo w stawiznach Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) skwalifikowa so tydźenja třeći raz za krajne finale, a to w minjenych štyrjoch lětach. Po dobyću slěborneje medalje w juniju 2013 a šestym městnje w juniju 2015 pojědu serbske šulerki kónc meje 2016 znowa do Lipska.

Do Budyšina bě sej šěsć holčich cyłkow z wuchodneje Sakskeje dojěło, zo by we wobłuku šulskeho sportoweho wubědźo­wanja „Młodźina trenuje za olympiju“ regionalneho mištra zwěsćiło. Wulosowanje chcyše, zo hnydom w prěnjej partiji turněra faworitaj na cyłkowne dobyće mocy měrjachu. Koncentrowani startowachu holcy SGB a po dwěmaj mjeńšinomaj we wrotach Goethoweho gymnazija Biskopicy zaklinka. Tadeja Šeferec­ postara so wo nawjedowanje. Krótko po połčasu zwyši kapitanka Lea Krječmarjec na 2:0. Jeje mócnu flanku z lěweje strony njedocpě žana hrajerka a tež nic wrotarka. Krótko do wothwizdanja bě znowa Tadeja Šeferec na prawym městnje, jako přihrawku Karoliny Šrajterec direktnje k 3:0 přetwori.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND