Hórčenjo pola Sokoła wyskali

póndźela, 07. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Přećiwo Zeleno-běłym z Hórkow móžachu so Sokoljo z Ralbic lědma wuswobodźić. Přeco zaso jich Hórčenjo zahe atakowachu, kaž tule Dominik Dyrlich a Aleksander Šmit (wotprawa). Foto: Clemens Šmit Přećiwo Zeleno-běłym z Hórkow móžachu so Sokoljo z Ralbic lědma wuswobodźić. Přeco zaso jich Hórčenjo zahe atakowachu, kaž tule Dominik Dyrlich a Aleksander Šmit (wotprawa). Foto: Clemens Šmit

Sedmy raz přeprosychu sej stari knježa Sokoła Ralbicy/Hórki na halowy turněr staru koparsku gardu z Chrósćic, Njebjelčic, Hórkow a Pančic-Kukowa.

Chróšćenjo pak njeběchu připrajili, a Njebjelčenjo krótkodobnje wotprajichu. To bě wězo mjerzace a žněješe při wuhódnoćenju ze wšěch stron kritiske słowa. Tak nastupichu w Ralbicach minjeny pjatk wječor jeničce štyri mustwa. ST Marijina hwězda kaž tež Hórčenjo přeprošenje sćěhowachu, a Sokoł nastupi z dwěmaj cyłkomaj.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND