31. Hušćanski běh so wotměł

póndźela, 30. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na wobrazu widźimy start na distancy 7,3 km we wobłuku Hušćanskich parkowych běhow. Wobdźělił je so na tymle běhu tež Louis Maršner (cyle nalěwo) ze Serbskeje wyšeje šule Budyšin. Delnjokinjan bě w swojej starobnej klasy šesty a w cyłkownym hódnoćenju sedmy. Foto: Jörg Stephan Na wobrazu widźimy start na distancy 7,3 km we wobłuku Hušćanskich parkowych běhow. Wobdźělił je so na tymle běhu tež Louis Maršner (cyle nalěwo) ze Serbskeje wyšeje šule Budyšin. Delnjokinjan bě w swojej starobnej klasy šesty a w cyłkownym hódnoćenju sedmy. Foto: Jörg Stephan

Pjeć serbskich starterow na podestnych městnach

Hač do lěta 2013 wjedźechu jednotliwe čary wšitke po pućikach krasneho Hušćanskeho hrodoweho parka, a tam běštej zdobom tež start a cil. Dokelž pak sej to wobsedźer hrodu a parka wjace njepřeje, stej započatk a kónc wšitkich běhow nětko na hłownej wjesnej dróze při wulkej Hušćanskej sportowni.

Cyłkownje je lětsa 281 běharkow a běharjow na 1,0 km, 2,0 km, 7,3 km a 14,6 km swoju spěšnosć a wutrajnosć měri­ło. Wjetšina aktiwnych běše ze Sakskeje, někotři z Braniborskeje. Wubědźowanja hódnoćachu so za rjadnu lisćinu Wopačanski cup běharjow.

Na 7,3 km rěkaštaj cyłkownaj dobyćerjej Malte Kreibich z Riesy a Annett Schröter-Heideläufer. Ze serbskimi starterami wuwojowachu sej na tejle distancy w swojej starobnej skupinje złote po­destne městno Manuela Jurkowa z Łu­poje (sk 30-34) a Jurij Nuk z Budyšina bronzowe městno (sk 80-84). Wón běše druhi najstarši běhar; nimo toho běše to hižo jeho 27. start w stawiznach Hušćanskeho běha­.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Roman Měrćink z Baćonja je w Husce w starobnej klasy 20 do 29 lět běh na distancy 14,6 kilometrow dobył.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND