31. Hušćanski běh so wotměł

póndźela, 30. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na wobrazu widźimy start na distancy 7,3 km we wobłuku Hušćanskich parkowych běhow. Wobdźělił je so na tymle běhu tež Louis Maršner (cyle nalěwo) ze Serbskeje wyšeje šule Budyšin. Delnjokinjan bě w swojej starobnej klasy šesty a w cyłkownym hódnoćenju sedmy. Foto: Jörg Stephan Na wobrazu widźimy start na distancy 7,3 km we wobłuku Hušćanskich parkowych běhow. Wobdźělił je so na tymle běhu tež Louis Maršner (cyle nalěwo) ze Serbskeje wyšeje šule Budyšin. Delnjokinjan bě w swojej starobnej klasy šesty a w cyłkownym hódnoćenju sedmy. Foto: Jörg Stephan

Pjeć serbskich starterow na podestnych městnach

Hač do lěta 2013 wjedźechu jednotliwe čary wšitke po pućikach krasneho Hušćanskeho hrodoweho parka, a tam běštej zdobom tež start a cil. Dokelž pak sej to wobsedźer hrodu a parka wjace njepřeje, stej započatk a kónc wšitkich běhow nětko na hłownej wjesnej dróze při wulkej Hušćanskej sportowni.

Cyłkownje je lětsa 281 běharkow a běharjow na 1,0 km, 2,0 km, 7,3 km a 14,6 km swoju spěšnosć a wutrajnosć měri­ło. Wjetšina aktiwnych běše ze Sakskeje, někotři z Braniborskeje. Wubědźowanja hódnoćachu so za rjadnu lisćinu Wopačanski cup běharjow.

Na 7,3 km rěkaštaj cyłkownaj dobyćerjej Malte Kreibich z Riesy a Annett Schröter-Heideläufer. Ze serbskimi starterami wuwojowachu sej na tejle distancy w swojej starobnej skupinje złote po­destne městno Manuela Jurkowa z Łu­poje (sk 30-34) a Jurij Nuk z Budyšina bronzowe městno (sk 80-84). Wón běše druhi najstarši běhar; nimo toho běše to hižo jeho 27. start w stawiznach Hušćanskeho běha­.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Roman Měrćink z Baćonja je w Husce w starobnej klasy 20 do 29 lět běh na distancy 14,6 kilometrow dobył.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND