Serbska šestka w Kulowje šesta

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:
Jako jeničke serbske wólnočasne volleyballowe mustwo je so Serbska šestka z kapitanom Tilom Žurom (stejo 4. wotlěwa) na lětušim nazymskim volleyballowym turněrje Žołto-módrych Kulow wobdźěliła. Serbska šestka bě na nazymskim turněrje najmłódše mustwo a wobsadźi šeste městno. Dobyli su turněr volleyballisća Bartelec sportoweho kluba před cyłkom z Wulkich Ždźarow a hosćićelom. Dobyćerjo dóstachu nimo pokala hišće dobyćersku tortu wot serbskeje konditarki Angeliki Kupcyneje. Foto: Werner Müller

Kondicija pobrachowała

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Na prěnim domjacym hrajnym dnju Marijnych hwězdźičkow móžachu so přihladowarjo na napjatej hrě wjeselić. Hižo prěni duel přećiwo načolnikej bě wosebity wjeršk. Na wukony předchadźaceje sezony pak hosćićelki bohužel nawjazać njemóžachu.

ST Marijina hwězda – Koblicy 1:3

(25:10, 16:25, 25:27, 16:25)

W prěnjej sadźbje zdeklasowachu Marijine hwězdźički znateho přećiwnika z Koblic. Na wysokim niwowje wone jemu pokazachu, što w nich tči. Za nje wšitko derje běžeše, a nowopřichad Jana Kralec so derje integrowaše. W jeno 13 mjeńšinach bě dobyće sadźby jasne. Přihladowarjam skićeše so wulkotny sport. Ko­bličanki pak so zhrabachu a w druhim přechodźe konterowachu. Při stawje 9:14 wuměni trenar Ralf Wachsmann Christin Opicec. Z nowej nadběhowarku Constancu Gühmann nastaštej tróšku lěpši blok a nadběh. Woboje pak ničo ličomneho njewunjese. Hrajerki z Koblic běchu jasnje lěpše a wědźachu njewěstosće domjacych wužiwać. W třećim a tež w štwórtym přechodźe so swójske zmylki pola Marijnych hwězdźičkow kopjachu. Dale a wjac nadaćow njedocpěwaše polo přećiwnika, tež blok njebě wuspěšny.

Napjatosć hač do kónca knježiła

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Traktor Malešecy

– SJ Njebjelčicy 5:3 (3:2)

Zestawa hosći: Ričel – Kral, Haška, Zeller, Hanuza, Cyž, Hommel, Čornak (82. Lejnart), Hrjehor, Pawlik, Korjeńk

Prěnja šansa Njebjelčanskich koparjow w 12. min. dźěše jenož na łatu. Domjacy to kusk lěpje sčinichu. W 16. min. startowaše jich nadběhowar Marco Benad solo a wotzamkny k nawjedowanju. Štyri mjeńšiny pozdźišo steješe škitar Clemens Meier sam w hóstnej šěsnatce, wužiwaše składnosć a zwyši na 2:0. Agilny Benad měješe dalše móžnosće, njezamó pak wrotarja Njebjelčanow Daniela Ričela přewinyć. W 37. min. trjechichu Malešenjo 3:0. Nětko tež hosćo wotućichu a Ronny Hanuza přetwori po róžku na 3:1 (38.). Zmylki a dospołny njeporjadk w domjacym škiće pochłosta Tommy Hommel a skrótši na 3:2 (39.).

Wysoka poražka w pokalnej hrě

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:
Koparjo druheho mustwa SJ Chrósćicy mějachu we wokrjesnym pokalnym kole z prěnim mustwom ST Ćisk, kotrež je načolnik wokrjesneje wyšeje ligi, chětro ćežkeho přećiwnika. Z 0:9 Chróšćenjo podležachu. Na wobrazu widźimy Bosćija Šołtu (druhi wotprawa), kiž spyta so na lěwym křidle přesadźić. Foto: Werner Müller

Z wulkimi słowami bě sej trenar regionalneho koparskeho ligista FC Energije Choćebuz Claus-Dieter Wollitz na nowinarskej konferency do hry přećiwo Berlinskemu AK hosći chwalił. Wollitz postara so wo zadźiwane mjezwoča. Zo so wuprajenja ke klewernosći, strašnosći před wrotami a njewobličomnemu hraću na kóncu partije tak jasnje wobkruća, nochcyše do toho nichtó za wěrne měć. FC Energija pokaza hodźinu dołho wobhladanjahódne kombinacije, z kotrychž nastachu tu a tam strašne akcije před wrotami přećiwnika. W 69. min. bě skónčnje Benjamin Förster na městnje. Bul bě wot łaty do pola skočił, a wón přetwori k 1:0. Wjeselo pak traješe jeno tři mjeńšiny. Třělwa Hasana Pepića wjedźeše k překwapjacemu wurunanju. Nětko bě rytmus Energije nadobo myleny. Ničo so hižo njeporadźi, hosćom pak za to samo 1:2 (85.) přez Myroslava Slavova.

Wuslědki (02.11.16)

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Krajna koparska klasa

Nowe Město – Biskopicy II 1:0 (1:0)

Mužakow – Chrósćicy 3:3 (1:1)

1. Radebeul 8 20  :  8 21

2. Neugersdorf II 8 27  :  9 19

3. Laubegast 8 22  :  8 19

4. Nowosólc-Hródk 9 19  :  15 16

5. Mužakow 8 16  :  14 14

6. Drježdźanski SC 8 19  :  17 10

7. Weixdorf 8 15  :  16 10

8. Nowe Město 8 12  :  16 10

9. Chrósćicy 9 14  :  19 9

10. Zschachwitz 8 15  :  25 9

11. Horni kraj-Sprjewja 9 17  :  24 8

12. Trjebin 9 13  :  25 7

13. Biskopicy II 8 9  :  22 2

wokrjesne pokalne koło

Arnsdorf II – Lieg.-Augustusbad 1:7 (1:1)

SV Hermsdorf II – Bukecy II 1:3 (1:2)

Budyšin II – Wulka Du./Minakał 1:0 (0:0)

Malešecy – SJ Njebjelčicy 5:3 (3:2)

Arnsdorfske KT – Kinsp./Łužnica 3:2 (3:1)

ST Kubšicy – Großröhrsdorf II 0:1 (0:1)

SC Kleinhänchen – FSV Łuty 2:1 (2:0)

ST Hodźij – Rakečanske ST 0:10 (0:7)

Łaz/Běły Chołmc – ST Wjelećin 1:0 (0:0)

Wětnica/Hola – TSV Wachau 1:0 (0:0)

Wojerowski FC – Mot. Kumwałd 7:1 (2:1)

LSV Hory II – ST Lubuš 3:2 (0:0)

TSV Wachau II – ST Mar. hwězda 3:0 (1:0)

FSV Minakał – SV Hermsdorf 1:18 (1:6)

Hlinowc – Němske Pazlicy 1:2 (0:0)

Sepicy II – ST Hnašecy-Dobruša II 1:5 (1:1)

ST Kinspork/Łužnica II – Sepicy 1:5 (1:3)

ST Wjelećin III – Droh. Ramnow 0:5 (0:1)

SV Haselbachtal – Kulow 2:3 (1:3)

Bretnig-Hausw. II – Wjernarjecy 0:2 (0:1)

Rakecy II – Ottendorf-Okrilla  1:3 (0:0)

SJ Chrósćicy II – ST Ćisk  0:9 (0:4)

Nadr. Hrabowka – Ralbicy/Hórki 3:5 (0:2)

ST Drjewnica – ST Wjelećin II 5:1 (2:0)

SG Großnaundorf – ST Budyšin 5:1 (4:0)

Biskopicy III – Póst Ger. Budyšin 0:3 (0:0)

Cyle z połneho čerpać so nješlachćiło

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

Čerwjeno-běli Mužakow

– SJ Chrósćicy 3:3 (1:1)

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel, Cyž, Sentivan, Šafář, Hillmann (88. Dórnik), Runt, Domaška, Henčl (84. Młynk), Žur, Věchet

Započeć hodźi so rozprawa ze samsnej sadu minjeneje rozprawy mojeho kolegi a sobuhrajerja Clemensa Šmita. Do hry bychu přiwisnicy a koparjo Chróšćanskeje SJ z dypkom spokojom byli, po hrě pak běše mjerzanje wulke, zo njejsu 2:3 přez čas wuchowali.

Kolesowali a běhali

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

Dwanaty raz bě minjenu njedźelu Budyske kolesowarske towarstwo (RSV) zhromadnje z Radworskim kupowym towarstwom přeprosyło na kolesowanje a běhanje w haju mjez Młynskimi chěžemi a sportnišćom. Tež słónčne wjedro so wo to postara, zo bě nimale 250 sportowcow z cyłeje srjedźneje Němskeje kaž tež Pólskeje a Čěskeje do Ra­dworja přijěło.

Technisce wotměnjawa a zdźěla spektakularna čara bě zaso derje spřihotowana, tak zo móžachu ju jako prěnje dźěći starobow U 11 a U 13 pod póduše brać. Kaž kóžde lěto běštej zaso Radworskej šuli derje zastupjenej – pokal za šulu z najwjace wobdźělnikami dźěše na zakładnu šulu. Tola tež wukony móžachu so widźeć dać. Pola mjeńšich dźěći, kotrež dyrbjachu něhdźe 2 km dołhe koło běžeć, móžeše so Leandra Bohotec ze zakładneje šule nad dobyćom pola holcow wjeselić. Tež 4., 5. a 6. městno wobsadźichu Radworske šulerki Charlott Paškec, Isabella Grubertec a Sarah Tietzec.

Bjez ćežow pokalne koło dale

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

ST Nadrózna Hrabowka

– Sokoł Ralbicy/Hórki 3:5 (0:2)

Zestawa hosći: J. Bjeńš – Matka, Šewc, von Köding, Rawš, Materne, D. Gloxyn, Korch (72. C. Gloxyn), Zynda (45. Korjeńk), S. Bjeńš, Domaška

Njetrjebawša domjaca poražka

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– LSV Hory 1990 II 3:4 (2:1)

Zestawa domjacych: Cyž – Serbin (78. Čornak), J. Matka, Bogusz, T. Matka, Kobalc, Šnajder, Materna, G. Kurjat (74. M. Matka), Młynk, M. Kurjat

Koparska rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki bě sej do duela přećiwo druhemu mustwu z Horow dalše dypki wuličiła. Tola z toho ničo njebu, dokelž je přewjele zmylkow worała. W 16. min. prěni raz zaklinka. Marcel Zwahr bě ze zdalenosće 20 metrow na wrota třělił. Tomaš Cyž pak njeměješe dosć krutu ruku, a tak so bul do klětki kuli. We 28. min. Sokoljo přez Měrćina Kurjata wurunachu. Dwójce pak so po róžkach w Ralbičanskej šěsnatce mócnje paleše, dokelž Cyž bul prawje do rukow njedósta. Na zbožo pak bě to bjez konsekwencow. Do přestawki docpě Markus Serbin samo nawjedowanje za domjacych, stłóčiwši bul při dołhej žerdźi přez liniju (41.).

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND