Rjany volleyball pokazali

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

Jako hósć nastupichu Marijine hwězdźički pola štwórteho tabulki w Budyšinje. Na zbožo móžachu z prěnjej šestku nastupić, kotraž bě so hižo w hrě přećiwo Chróstawje wuběrnje prezentowała.

MSV Budyšin 04 – Marijina hwězda 0:3 (18:25, 23:25, 22:25)

Z dźesać mužemi bjez šansy byli

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

LSV Nowe Město nad Sprjewju II

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 4:0 (4:0)

Zestawa hosći: Cyž – Bogusz, Materna, M. Matka, Šołta, Jakubaš, Kobalc, T. Matka, Čornak, Šmit

Koparjo Sokoła II nastupichu daloku jězbu do Noweho Města z jeničce dźesać mužemi. Porno hrě před tydźenjomaj běše mustwo na wosom pozicijach změnjene. Hubjene to předznamjenja. Prěnje štwórć hodźiny pak Sokoljo wěsće stejachu. Zo to cyłu hru njezamóža, běše jasne. W 17. min. startowachu domjacy nadběh, Tomaš Matka a Bogusz pak tróšku přepozdźe zakročištaj. Buder Cyža k 1:0 přewiny. Dwě mjeńšinje pozdźišo postaji sudnik wólny kop. Tež tón Fallant přez murju do hornjeho třiróžka přetwori. Cyž běše bjez šansy. Dalše njezbožo bě, zo Bogusz w 23. min. do swójskich wrotow trjechi, chcyjo nisku flanku wotwobarać. W 39. min. znowa klinkaše. Fallant połoži sej bul k wólnemu kopej a trjechi direktnje k 4:0. Wospjet nastupi k wólnemu kopej, ale trjechi na zbožo jeno žerdź. W poslednjej mjeńšinje zawinowa Kobalc jědnatku. Třělc pak sadźi kulowatu kožu pódla wrotow.

Hišće wyše dobyć móhli

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Zeleno-běli Bukecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:5 (1:1)

Zestawa hosći: Gloxyn – Korjeńk, Schultz, Bjeńš, K. Matka, Šewc, Šołta, Wałda (88. M. Kurjat), T. Bejma (72. M. Matka), G. Kurjat, Domaška

Zeleno-běłym koparjam z Bukec jako štwórtym wot zady w tabulce hrozy zestup­ a tak trjebaja kóždy dypk. Sokoł steji porno tomu na dobrym štwórtym městnje w hornjej třećinje tabulki. Při­wšěm njebě w minjenych hrach přećiwo nim wuspěšny. Z Křesćanom Bejmakom a Stefanom Bjeńšom dyrbješe tónkróć dweju stajneju hrajerjow narunać.

Hórčenjo pola Sokoła wyskali

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Sedmy raz přeprosychu sej stari knježa Sokoła Ralbicy/Hórki na halowy turněr staru koparsku gardu z Chrósćic, Njebjelčic, Hórkow a Pančic-Kukowa.

Chróšćenjo pak njeběchu připrajili, a Njebjelčenjo krótkodobnje wotprajichu. To bě wězo mjerzace a žněješe při wuhódnoćenju ze wšěch stron kritiske słowa. Tak nastupichu w Ralbicach minjeny pjatk wječor jeničce štyri mustwa. ST Marijina hwězda kaž tež Hórčenjo přeprošenje sćěhowachu, a Sokoł nastupi z dwěmaj cyłkomaj.

Susodny derby wuspěch za hosći

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

HZ Wulka Dubrawa/Minakał

– Traktor Malešecy 0:4 (0:2)

Zestawa hosći: Seiler – Bolz, Meier (69. Bayer), Steffek, Hasse (57. Ludwig), Brumme (46. Pietke), Stewig, Zichel, Benad, Finke, Koksch

Malešanscy koparjo běchu tydźenja nachwatansku hru z 1. połserije we Wjernarjecach 1:0 snadnje dobyli a steja tučasnje na 2. městnje tabulki. Tutu poziciju chcychu woni w derbyju susodow z dobyćom zakitować. Před wjace hač 100 přihladowarjemi docpě mustwo Traktora jasne 4:0. Wot zakopa trubješe wone k nadběham, ale domjacy swoju klětku z wulkej bojownosću zakitowachu. Tak docpě hakle w 39. min. Bolz z wólnym kopom nawjedowanje. Krótko do přestawki zwyši Florian Finke po rjanej kombinaciji na 0:2 (44.) za Malešecy.

W druhim połčasu běše nadběhowar Pietke dwójce wuspěšny. Najprjedy třěli wón bul do delnjeho kuta (55.) a w 77. min. zhłójčkowa jón wyše domjaceho wrotarja. Wuslědk móhł samo hišće wyši wupadać. Benad pak trjechi jeno žerdź a agilny Zichel­ jenož łatu. Hosćićel njeměješe w cyłych 90 minutach ani jeničku móžnosć. Kurt Lorenc

Wjace wrotow so nadźijeli, přiwšěm dobyli

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– TSV Wachau 2:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Cyž, Šafář (75. Bogusz), Bětnar, Kunze, Runt, Zahrodnik, Dehn (75. Młynk), Schulze, Domaška

Njedźelu běše koparski cyłk z Wachauwa hósć na Chróšćanskim sportnišću. Hačrunjež steji tón na zestupnym městnje, běše wčerawša partija wšo druhe hač jednora. Wosebje mustwa z pincy tabulki chcedźa jasnych faworitow mjerzać a jim hru tak ćežku kaž móžnu sčinić. Jich strategija: zady z dwójnej murju škitać a do ofensiwy přez dołhe bule a spěšne kon­tery so předrěć. Tak abo tróšku podob­nje wčera tež bě. Domjacy jasnje dominowachu, sej stajnje bul tam a sem třě­lachu, na swobodne haski łakachu, wjele flankowachu a pospytachu so z kopami ze zdalenosće. Přiwšěm so jim w prě­nim połčasu žane wrota njeporadźichu. Jónu drje klinkaše w saku hosći, pobóč­ny sudnik­ pak rozsudźi na dwělomnu nimohru­. Dwójce steješe žerdź na pu­ću, a tamne pospyty klětku misnychu. Na stronje hosći hodźi so jeničce dwělomna jědnatka naspomnić. Chróšćenjo běchu z rozsudom wšo druhe hač pře­zjedni a wrotar Petr Králíček třělwu wotwobara.

Widźał, słyšał, napisał (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Wuslědki (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Kumwałd – Wjelećin3:3 (3:1)

Póst Budyšin – Hory4:1 (1:1)

Großröhrsdorf – Kulow 3:2 (3:0)

Bukecy – Ralbicy/Hórki 1:5 (1:1)

Rakecy – Ramnow 4:3 (1:0)

Łuty – Połčnica0:1 (0:1)

Kinspork – Ćisk2:2 (1:1)

Chrósćicy – Wachau2:1 (0:0)

1. Chrósćicy 21 49  : 17 52

2. Hory 21 54  : 19 42

3. Großröhrsdorf 21 59  : 33 42

4. Ralbicy/Hórki 21 47  : 21 38

5. Rakecy 21 41  : 33 35

6. Kumwałd 20 55  : 38 34

7. Ramnow  21 46  : 46 32

8. Hnašecy 20 44  : 28 30

9. Póst Budyšin 21 47  : 44 30

10. Połčnica 21 34  : 36 28

11. Ćisk 21 44  : 46 27

12. Kinspork 21 41  : 40 22

13. Kulow 21 34  : 36 22

14. Bukecy 20 23  : 55 14

15. Wjelećin 20 29  : 66 13

16. Wachau 21 31  : 70 12

17. Łuty 20 17  : 67 10

Wokrjesna liga, stafla I

Wulka Du./Minakał – Malešecy 0:4 (0:2)

Załom – HZ Budestecy 0:2 (0:1)

Hodźij – Radwor3:0 (1:0)

Mały Wjelkow – Wjazońca 0:2 (0:1)

Kubšicy – Hnašecy II wupadnyła

ST Budyšin – Wjernarjecy 0:1 (0:1)

Porchow – Wóspork5:4 (2:3)

1. ST Budyšin 16 51  : 21 41

2. Malešecy 16 48  : 22 34

3. HZ Budestecy 17 52  : 33 33

Sport (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy wotměje „hłownu“

Sportowa jednotka Chrósćicy změje 11. měrca, swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu. Na nju su čłonojo wot 20 hodź. do wjacezaměroweje hale „Jednota“ přeprošeni. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim bilancy jednaćela Tadeja Cyža za lěće 2014 a 2015, rozprawa pokładnika Ronyja Škody, pruwowanske rozprawy za lěta 2013, 2014 a 2015 kaž tež wólby předsydstwa. Po tym budźe mały imbis spřihotowany. Pokiwy a prašenja do zhromadźizny su móžne pola Tadeja Cyža pod telefonowym čisłom 0160/ 711 20 46.

Akcija Budissy w centeru

„Nochcemy fanow přesłapić“

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Mustwje muži a žonow Serbskeje koparskeje wubranki hotujetej so na Europeadu 2016 w italskim Južnym Tirolu. Z Janiku Bětnarjec, koparku wubranki, je so Hanspeter Benad za Serbske Nowiny rozmołwjał.

Janika! Wot hdy koparska wubranka žonow poprawom eksistuje?

J. Bětnarjec: Loni w oktobrje smy so zešli a mustwo załožili.

Što bě přičina, wutworić prěnju serbsku žónsku koparsku wubranku?

J. Bětnarjec: Tež my žony chcemy zjawnosći pokazać, zo móžemy z bulom wobchadźeć.

Z kotrych sportowych towarstwow ko­parski su?

J. Bětnarjec: Wone su z Biskopičanskeho FV 08, z ST Hnašec/Dobruše a z někotrych towarstwow, hdźež su raz žónske mustwo měli, na přikład SJ Chrósćicy. Tele hrajerki su jónu za bulom honili, njejsu pak hižo aktiwne.

Kak so na koparske mišterstwa w juniju přihotujeće?

J. Bětnarjec: W januarje pobychmy w treningowym lěhwje w Čěskej. Tam smy w Bedřichovje na přikład sněha­kowali a w Liberecu trenowali. Nětko wšitcy pilnje doma zwučujemy, same, ale tež zhromadnje. Testowu hru, snano tež dwě abo tři, do europeady zawěsće tež hišće přewjedźemy.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND