Wokrjesne koparske mišterstwa Ü 35

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:
Wojerecy (jh/SN). Halowe wokrjesne mišterstwa starobneje skupiny Ü 35 wotměje Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) 26. januara wot 14 hodź. w sportowni Powołanskošulskeho centruma Konrada Zusy Wojerecy. Rakečenjo, zakitowar titula­, so přizjewili njejsu, za to pak LSV Hory, HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk, Sokoł­ Ralbicy/Hórki, HZ Lok Wojerecy, Módro­-běli Kulow, Wojerowski FC (Natwar a Jednota) a ST Porchow. Hrać budu w dwěmaj skupinomaj, kóžda hra ma dźesać mjeńšin trać. W běhu turněra chcedźa zamołwići WFV prěnje pokalne koło wólnočasneje ligi wulosować.

Přewjedu wjacore turněry w „Slaviji“

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:

Radwor (jh/SN). Sportowe towarstwo 1922 Radwor zarjaduje wot pjatka, 31. januara, do njedźele, 2. februara, wjacore halowe koparske turněry za dorost. Posledni dźeń januara budźe w hali „Slavia“ wot 19 do 23 hodź. turněr młodźiny B. Sobotu hraja wot 9 do 13 hodź. cyłki młodźiny F, wot 14 do 18 hodź. mustwa młodźiny C a wot 19 do 23 hodź. mło­dźina A. Njedźelu budu wurisanja wot 9 do 13 hodź. z turněrom młodźiny E a wot 14 do 19 hodź. młodźiny D.

Připrajili su dotal mjez druhim cyłki SJ 1981 Chrósćicy, FSV Budissy Budyšin a z Hornjeho kraja.

Serbscy šulerjo při wysokim saku wuspěšni

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:

W prěnim šulskim tydźenju po hodownych prózdninach wotmě so w Rych­bachu pola Lubija regionalne finale šuler­skeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we wolejbulu. Nimo­ gymnaziastow starobneje klasy II z Niskeje a Žitawy wobdźělištej so tež dwě serbskej hólčej mustwje. Wonej běštej z Worklečanskeje wyšeje šule a ze Serbskeho gymnazija Budyšin. Mjez holcami móžachu so tež wolejbulistki Budyskeho Serbskeho gymnazija za wubědźowanje kwalifikować.

Holcy mějachu chětro sylnych přećiwnikow. Při­wšěm wone derje wustupowachu. Tak zawěsćichu sej z jednej dobytej hru třeće městno a tak bronzowu medalju.

Wokrjesna klasa wuchodneje Sakskeje – po prěnjej połseriji

1. Schönbachske VV 8 23 : 6 21

2. VV Žitawa 09 II 7 21 : 5 19

3. VV Žitawa 09 III 7 15 : 12 11

4. Módro-běłe Wojerecy II  7 11 : 13 10

5. MSV Budyšin 04 III  7 10 : 12 9

6. HZ Pančicy-Worklecy II  6 9 : 11 8

7. Viktoria Worklecy 7 3 : 18 3

8. Nysa Wolejs II 7 0 : 21 0


Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje – po prěnjej połseriji

1. Doprědka Rózbork  8 24 : 8 21

2. HZ Pančicy-Worklecy 8 22 : 8 20

3. JTVG Koblicy 8 20 : 11 17

4. TSV Kundraćicy  8 16 : 13 14

5. OSC Lubij 8 16 : 14 12

6. Ochranowske wolejfantki 8 13 : 16 9

7. ST Kupoj-Nowa Łuka  8 12 : 18 9

8. Nysa Wolejs  8 6 : 21 4

9. MSV Budyšin 04 II 8 3 : 23 2


Hižo nalěto 2019 bě Hrajnemu zjednoćenstwu Pančicy-Worklecy hoberske naprašowanje za aktiwne hraće njeskónčnu mustwowu lisćinu wobradźiło, zo njebě trenarskej dwójce Danieli Kralec a Stephanej Mühlej hižo móžno, kóždu wolejbulistku prawidłownje zasadźić. A dyrbjachu mustwo do dweju dźělić. Wužadanje tuž znowa bě zamołwitosće postajić a přewzać a zhromadnje hrajne nazhonjenja zběrać – a to jako jedyn team w dwěmaj mustwomaj. Cyłkaj dale hromadźe trenujetej a matej při tym wjele wjesela.

Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje – HZ Pančicy-Worklecy

Swójski piwowy cup dobyli

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Na tradicionalny piwowy cup minjenu sobotu w Kulowje běchu sej stari knježa DJK Módro-běłych Kulow cyłkownje šěsć koparskich mustwow přeprosyli. Dwě stajištej hosćićeljo sami. Hrali su w dwěmaj staflomaj, a to stajnje dwanaće mjeńšin. Prěni a druhi stafle kwa­lifi­kowaštej so za połfinale, kotrež wotměchu po zwučenym modusu přez křiž.

W stafli A přesadźi so suwerenje prěnje Kulowske zastupnistwo ze sydom dyp­kami. Tu hrajachu wosebje nazhonići hrajerjo kaž Torsten Bulang abo Thomas Herold. Druhe městno wobsadźichu hrajerjo z Kumwałda, woni běchu tydźeń prjedy turněr we Wojerecach dobyli. Třeća­ sta so Jednota z Wojerec před nowačkom z Němskich Pazlic.

W stafli B hrajachu mjez druhim So­kol­jo z Ralbic. Woni startowachu z po­raž­ku 0:1 přećiwo rezerwje Módro-běłych z Kulowa. W druhej hrě přećiwo Großröhrsdorfej běchu tuž nuzowani dobyć, ale tež ju z 1:3 zasłužbnje přěhrachu. Přećiwo zakitowarjej pokala a staflowemu dobyćerjej z Weixdorfa sydaše dalša poražka. Druhe městno w stafli B zawěsći sej Kulow II z dobyćom 2:1 přećiwo Groß­röhrsdorfej.

Dźakownje přiwza druhe zastupnistwo Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy sobotu tydźenja na swojim třećim domjacym hrajnym dnju nowe trikoty. Tino Standfuß, jednaćel Großröhrsdorfskeje firmy elastic belts, je młodym wolejbulistkam přepoda. Dale překwapi wón kompletne hrajne zjednoćenstwo z elastiskimi paskami, z kotrymiž móža we wobłuku treninga efektiwnje zwučować. Foto: Tereza Wićazowa

18 koparkow z 18 mustwow

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:
Prěni tydźeń januara bě krajna trenarka holcow U 12 Franka Schmidt w nadawku Sakskeho koparskeho zwjazka 18 koparkow z 18 sportowych towarstwow do tre­ningoweho lěhwa w Rabenbergu přeprosyła. Mjez nimi bě tež Lawinia Frenclec (w zadnim rynku druha wotlěwa) wot Sokoła Ralbicy/Hórki. Holcy maja přichodnje w krajnych wubran­kach hrać, Lawinia chce so pozdźišo tež rady do Serbskeje koparskeje wu­bran­ki holcow­ a žonow zarjadować. Foto: Franka Schmidt

Wuslědki (14.01.20)

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Tabulce dorosta Zapodołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 5

1. Natwar Němske Pazlicy  8 78 : 25 24

2. SJ Chrósćicy 8 54 : 9 19

3. SJ Njebjelčicy 8 67 : 25 14

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 8 63 : 36 13

5. ST Marijina hwězda 8 44 : 46 13

6. Jednota Kamjenc II 8 54 : 30 10

7. ST Zeleno-běli Sepicy 8 27 : 49 7

8. Natwar Němske Pazlicy II 8 24 : 69 1

9. Hlinowski SC 1931 8 13 : 135 1

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 6

1. ST Ćisk  8 53 : 11 24

2. HZ Łužica  8 36 : 19 17

3. LSV Hory 1990 8 38 : 13 16

4. HZ Ćisk/Hórnikeč. jězor 8 40 : 25 10

5. HZ ST Lubuš/LSV Bluń  8 34 : 19 10

6. FSV Łuty 8 40 : 34 10

7. Módro-běli Kulow 8 19 : 32 10

8. HZ Łaz/Běły Chołmc 8 20 : 43 7

9. SZ Wóslink/Skaskow 8 6 : 90 0

Hwězdźički-micki jasnje dobyli

póndźela, 13. januara 2020 spisane wot:

Třeća domjaca hra za druhe zastupnistwo Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy

Wobwodna wolejbulowa klasa žonow wuchodneje Sakskeje

1. Schönbachske VV 9 25 : 9 22

2. VV Žitawa 09 II 7 21 : 5 19

3. VV Žitawa 09 III 9 21 : 14 16

4. HZ Pančicy-Worklecy II 8 15 : 11 14

5. Módro-běłe Wojerecy II 8 11 : 16 10

6. MSV Budyšin 04 III 7 10 : 12 9

7. Viktoria Worklecy 8 3 : 21 3

8. Nysa Wolejs II 8 0 : 24 0


Wolejbulistki druheho zastupnistwa Pančicy-Worklecy kaž tež dorost Viktorije Worklecy zahajichu sobotny megahrajny dźeń ze serb­skim derbyjom. Dale­ wita­chu­ hwězdźički- micki młode­ za­stupnistwo Nysa Wolejs II na swój tře­ći domjacy hrajny dźeń we Worklecach.

HZ Pančicy-Worklecy II – Viktoria Worklecy 3:0 (25:10, 25:8, 25:3)

Domjace zastupnistwo hraješe w prěnjej partiji dnja přećiwo dorostowemu mustwu Viktorije Worklecy. Młode Worklečanki nastupichu optimistisce do der­by­ja. Sylna nadaćowa serija přećiwnika pak polěkowaše tomu, zo hrajne zjednoćenstwo zahe nawjedowaše. Přeswědčiwe nadběhi a klewernje połožene bule zawěsćichu jemu­ w prěnjej sadźbje spěšny komfortabelny předskok, kotryž móžeše z 25:10 wužić.

Wotrjad wólnočasny sport Módro-běłych Kulow a blidotenisća towarstwa TTV Hózk/Kulow běchu sej na prěni turněr lěta, a to mjeztym dźesaty, sydom cyłkow­ přeprosyli. Dobyło je prěnje mustwo DJK Módro-běłych Kulow. W nim hraješe z Hubertusom Szczepaniakom (srjedźa klečo) najstarši wobdźělnik blidotenisoweho turněra. Druhe městno wob­sadźichu Spale, třeće Dubrjenk. Foto: Werner Müller

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND