Domjacy koparjo njesměrnje efektiwni byli

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Ćisk 3:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Šewc, Schultz, B. Bjeńš, Lulak, Šołta, S. Bjeńš, Wałda, Korjeńk (87. Matka), Domaška (80. Kurjat), Bejma

Wčera popołdnju witachu w Ralbicach koparjow z Ćiska. Tele hry běchu w minjenych lětach stajnje jara bojowniske a nimale přeco doby na kóncu Sokoł. Tež tónkróć tomu tak bě, byrnjež hosćo wjac hrajnych podźělow měli. Hižo w 5. min. pak nawjedowachu domjacy 1:0, jako Bejma zymnokrejnje přetwori. Na to tłóčachu Ćišćenjo na wurunanje, domjacy pak wšitke rozsudne dwuboje dobychu, druhdy pomhachu sej tež z foulom. Kóždy wólny kop abo róžk přećiwnika pak bě tak strašny, zo so w šěsnatce stajnje paleše. Někotryžkuli raz dyrbješe Gloxyn z poslednim zasadźenjom wrotam zadźěwać. Z druhej prawej šansu steješe po poł hodźinje nadobo 2:0 za Sokoł. Rjana kombinacija přez Šołtu, Wałdu a Stefana Bjeńša docpě w šěsnatce Domašku, kiž suny bul do dołheho kuta. Efektiwnišo njemóžeš jako mustwo wustupować.

Prěnju relegacisku hru dobyli

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:
Janika Bětnarjec, Sofija Bejmakec a Marie-Luise Pjetašec (čisło 7), koparki Serbskeje koparskeje wubranki žonow, su wčera z Biskopičanskim žónskim mustwom prěnju relegacisku hru wo postup do regionalneje ligi dobyli. W Biskopicach přesadźichu so hosćićelki z 2:0 přećiwo FFC Grimmje. Přichodny tydźeń hraja wone dalši króć – potom­ pak přećiwo holcam FSV Babelsberga 74. Foto: Rocci Klein

Nowopřichad

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:
Paul Milde, najlěpši třělc wrotow wyšeje koparskeje ligi-sewjer, hraje w přichodnej sezonje za regionalneho ligista Budissu Budyšin. 1,78 metrow wulki wonkowny nadběhowar přińdźe wot FSV Union Fürstenwalde do sprjewineho města. Do toho je Milde pola Dynama Drježdźany za bulom honił. Dwójce bě tam pola profijow zasadźeny SN

Widźał, słyšał, napisał (06.06.16)

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Nuk

Njedźelu tydźenja je so mjeztym sobu najstarše a najćeše etapowe wurisanje kolesowarjow swěta 99 Giro d’Italia skónčiło. A w meji přewjedowachu wot lěta 1948 tež Mjezynarodnu měrowu jězbu, něhdyše najwjetše amaterske wubědźowanje kolesowarjow swěta. Bjez přetorhnjenja činjachu to 58 króć hač do lěta 2004 a posledni króć 2006. Prěnje štyri lěta bě jězba na teritoriju Čěskeje a Pólskeje. Z pjatej 1952 bu tež Němska demokratiska republika (NDR) do wurisanja zapřijata. Prěni etapowy přijězd na wuchodoněmskim teritoriju, na kotryž běchu tući ryćerjo pedalow z Pólskeje při­smalili, dožiwi tehdy 5. meje Zhorjelc, a prěni start w NDR běše nazajtra w Budyšinje.

Wuslědki (06.06.16)

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Nowe Město – Biskopicy II 3:1 (2:0)

Budissa Budyšin II – Zschachwitz 1:2 (1:0)

Laubegast – Niska2:3 (2:2)

Mužakow – Budestecy 4:2 (2:1)

P. Drježdźany – Drježdźanski SC 3:2 (1:1)

Trjebin – Drježdźany-Strěžin 3:1 (0:1)

Nowosólc-Hródk – Radebeul 4:1 (2:0)

1. Niska 24 54 : 18 58

2. Mužakow 24 73 : 43 47

3. Laubegast 24 53 : 36 44

4. Radebeul 24 37 : 29 39

5. Zschachwitz 24 53 : 50 35

6. LSV Neustadt/Spree 24 42 : 41 35

7. Budestecy 24 45 : 51 34

8. Trjebin 24 51 : 56 33

9. Budissa Budyšin II 24 35 : 37 29

10. Biskopicy II 24 45 : 54 29

11. Nowosólc-Hródk 24 40 : 47 27

12. Drježdźanski SC 24 41 : 44 24

13. Drježdźany-Strěžin 24 25 : 50 17

14. Póst Drježdźany 24 30 : 68 15

Wokrjesna wyša liga

Bukecy – Großröhrsdorf 5:7 (1:4)

Kumwałd – Kinspork 5:4 (3:0)

Hnašecy – Rakecy3:1 (3:1)

Połčnica – Ramnow 4:2 (1:1)

Kulow – Wachau4:1 (0:0)

Hory – Wjelećin7:0 (4:0)

Łuty – Póst Budyšin1:3 (0:2)

Ralbicy/Hórki – Ćisk 3:1 (2:0)

1. Chrósćicy 31 78 : 30 72

2. Hory 31 83 : 36 62

3. Ralbicy/Hórki 31 73 : 34 58

4. Großröhrsdorf 31 85 : 60 58

5. Rakecy 31 67 : 49 54

6. Hnašecy 31 71 : 42 52

7. Póst Budyšin 32 77 : 67 49

8. Kumwałd 31 83 : 71 46

9. Ćisk 31 67 : 59 44

10. Połčnica 31 59 : 58 43

11. Ramnow  31 60 : 78 40

12. Bukecy 31 64 : 84 38

13. Kulow 31 57 : 58 35

14. Kinspork 31 65 : 69 32

15. Wjelećin 31 50 : 92 26

16. Wachau 31 42 : 99 19

17. Łuty 31 23 : 118 10

Wokrjesna liga, stafla I

Hnašecy II – ST Budyšin 0:10 (0:4)

HZ Budestecy – Malešecy 3:0 (0:0)

Mały Wjelkow – Hodźij 1:5 (0:0)

Kubšicy – Póst Budyšin II  1:1 (1:1)

W. Dubrawa/Minakał – Załom1:2 (0:0)

Wjazońca – Porchow2:5 (0:2)

Radwor – Wóspork9:1 (5:1)

čoło tabulki

1. ST Budyšin 26 91 : 30 65

2. Malešecy 26 71 : 32 54

3. Załom 26 76 : 30 50

Wjeršk bě testowa hra

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:

Žónska wubranka treningowe lěhwo w Choćebuzu přewjedła

Za dwanaće dnjow započnje so w italskim Južnym Tirolu Europeada 2016. Za tutón­ wulki sportowy podawk je Serbska koparska wubranka žonow kónc tydźenja w Choćebuzu dalši króć zhromadnje trenowała. Z třomi transporte­rami podachu so serbske hrajerki z trenarjomaj minjeny­ pjatk do delnjołužiskeje metropole, hdźež přenocowachu w krasnej młodowni při klóšterskim naměsće. Po wječeri wobhladachu sej koparki a trenarjej Pětr Bejmak a Handrij Rachela sportowy centrum, kotryž je blisko młodownje. To je jedna z najwjetšich a najmo­dernišich sportowych připrawow w Kraju Braniborskej. Ke kompleksej słušeja lochkoatletiski stadion, kolesowarski stadion, hala za lochkoatletiku kaž tež ćěłozwučowarnja a wjacezamě­rowa hala za wšelake druhe sportowe družiny.

Sport (03.06.16)

pjatk, 03. junija 2016 spisane wot:

Koparki chcedźa postupić

Biskopičanske žónske koparske mustwo, kotrež hraje w krajnej lize a w kotrymž tež wjacore žony Serbskeje koparskeje wubranki za bulom honja, chce do regionalneje ligi postupić. Za to pak dyrbi dwójce přećiwo žonam FC Grimmy nastupić. Prěni z duelow budźe njedźelu w 14 hodź. w Biskopicach.

Motocross na Kaponicy

Krajne motocrossowe mišterstwa přewjedźe ADAC Sakska njedźelu, 5. junija na Jaworskej Kaponicy. Tam startuja motocrossowi­ piloća w sćěhowacych klasach­: Sakska-dźěći, Sakska-mužojo, Sakska-hobby a LVMX-kwad. Swobodny trening započnje so rano we wosmich. Přizamknje so winowatostny trening. Prěni hódnoćenski běh budźe zajutřišim w 12.35 hodź., druhi w 15.35 hodź. My­tować chcedźa dobyćerjow we 18.30 hodź.

Wubranka žonow testuje

Njedźelu, 12. junija, chce Serbska koparska wubranka žonow do europeady posledni raz swoju formu testować, a to w Pančicach přećiwo SV Großnaundorfej, kotryž hraje w krajnej klasy. Zakop partije budźe w 11 hodź.

Koparske dypkowe hry

03.06. 19:00 Njebjelčicy

 – Großröhrsdorf II

04.06. 13:00 Kulow II – FC Łužica II

04.06. 15:00 Mały Wosyk

 – Marijina hwězda II

Zakónčena hrajna doba běše za blidotenisowy dorost Viktorije Worklecy nadměru wuspěšna. Mustwje młodostnych kaž tež šulerjow stej wuspěšnje trenowałoj a konstantnje dobre wuslědki docpěwałoj.

Za Worklečansku młodźinu hrajachu: Roberto Koch, Toni Nuk, Julian Hrjehor a Fabian Matka.

Za šulerjow nastupichu: Adrienne Matka, Jurij Čornak, Dawid Mark, Benjamin Grutka a Jerome Wićaz.

Na kóncu sezony 2015/2016 zawěsći sej zastupnistwo młodźiny wuběrne druhe městno. Wone dyrbješe so jeničce zasłužbnemu dobyćerjej stafle, Großröhrsdorfej, dwójce kłonić. Wšitke tamne partije je za sebje rozsudźiło.

Mustwo šulerjow wobsadźi po dźesać hrach z wurunanej bilancu dobre štwórte městno. Wosebje zwjeselacy bě wulki postup w druhej połseriji, w kotrejž je jeničce­ suwerenemu načolnikej tabulki, Zeleno-běłym Halštrow, podležało. Předewšěm wukon Benjamina Grutki ma so wuzběhnyć. Z dźewjeć dobyćemi a jeničkej poražku měješe dźesaćlětny Sern­jančan najlěpšu bilancu w swojim křižu. Brawo!

Wuslědki (02.06.16)

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla II

FC Łužica – Ralbicy/Hórki II 2:3 (1:2)

Wětnica/Hola – Hórnikecy 1:0 (0:0)

Lubuš – Njeswačidło3:2 (2:2)

Bluń – Šćeńca3:2 (0:1)

Ćisk II – Nowe Město II 1:1 (0:0)

N. Hrabowka – HZ Łaz 3:0 (1:0)

Wojerecy 1919 – Hory II 4:0 (1:0)

1. Wojerecy 1919 25 78  : 19 58

2. Rakecy II 25 59  : 23 50

3. N. Hrabowka 25 59  : 40 43

4. HZ Łaz 25 42  : 24 43

5. FC Łužica 26 52  : 39 43

6. Hórnikecy 25 49  : 42 41

7. Lubuš 25 56  : 59 39

8. Nowe Město II 25 83  : 45 37

9. Bluń 25 50  : 53 37

10. Njeswačidło 25 54  : 51 35

11. Ćisk II 26 51  : 73 32

12. Hory II 25 46  : 45 29

13. Ralbicy/Hórki II 25 49  : 56 28

14. Wětnica/Hola 26 35  : 95 17

15. Šćeńca 25 31  : 130 7

Jenož k remisej dosahało

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

TSV 1859 Wjernarjecy

– ST 1922 Radwor 3:3 (2:3)

Zestawa hosći: Wróbl – Šěrak Fabian, Henka, Šěrak Clemens, Wjeńka, Šram, Nuk, Mark, Omran, Winar, Hančik (82. Handrik)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND